Sikkerhetstips om håndtering av e-postvedlegg og nedlastet innhold fra Internett

Les om sikker håndtering av e-postvedlegg og Internett-nedlastinger

Sikkerhetstips om åpning av programmer

Vær alltid forsiktig når du åpner (for eksempel dobbeltklikker på) filer fra personer du ikke kjenner, eller hvis du ikke forventet dem. Dette gjelder e-postvedlegg, filoverføringer i direktemeldinger og andre filer du kan ha lastet ned fra Internett. Hver gang du laster ned fra en kilde som ikke har vist seg tilliten verdig tidligere, bør du ta ekstra forholdsregler. Det er fordi en nedlastet fil kan ha et navn eller symbol som gjør at den ser ut som et dokument eller en mediefil (som en PDF, MP3 eller JPEG), mens den egentlig er et skadelig program. Skadelige programmer som er kamuflert på denne måten, kalles «trojanere».

Emnene nedenfor kan hjelpe deg med å håndtere e-postvedlegg og filer som er lastet ned fra Internett, på en trygg måte.

Identifisere programmer kamuflert som dokumenter

Hvis du er usikker på en bestemt fil, kan du bruke Finder til å finne ut om en fil egentlig er et program. Når du har markert en fil enten på skrivebordet eller i et Finder-vindu, kan du bruke Vis info-kommandoen (Kommando-I) for å se på «Type»-feltet til filen. Hvis du bruker kolonnevisningen i Finder, vises denne informasjonen automatisk for den valgte filen. Hvis du forventer et dokument, men typen er noe annet enn den forventede dokumenttypen, bør du unngå å åpne filen. Ikke dobbeltklikk på symbolet , bruk Åpne-kommandoen (Kommando-O) i Finder på filen eller åpne den på annen måte.

Hvis du er usikker på hva typen til en bestemt dokumenttype skal være, kan du sammenlikne filen med dokumenter av den typen som du har fra før, eller du kan åpne et program direkte og opprette og arkivere et nytt dokument av den typen. Bruk Vis info for å vise typen til eksisterende dokumenter, og sammenlikne dette med typen til dokumentet du har mottatt eller lastet ned.

Følgende typer er for eksempel dokumenter:

 • RTF-dokument (rikt tekstformat)
 • Vanlig tekstdokument
 • JPEG-bilde
 • PDF-dokument
 • M4A-fil
 • M4P-fil
 • MP3-lydfil
 • Filmfil

Det finnes mange typer som identifiserer programmer. Vær forsiktig hvis et e-postvedlegg eller en nedlastet fil har en type som inkluderer ordet «program» eller på annen måte er mistenkelig. Her følger en liste over andre programtyper som også krever forsiktighet:

 • Utførbar Unix-fil
 • Prosedyre
 • Terminal
 • TerminalShellScript
 • Jar Launcher-dokument

Hvis du har installert tredjeparts programvare, sjekker du dokumentasjonen for å se om programvaren omfatter makroer, prosedyrespråk eller utførbar kode. Hvis den gjør det, bør filer av den typen også behandles med forsiktighet.

Nedlastingsvalidering

Mac OS X 10.4 Tiger inkluderer nedlastingsvalidering. Flere Apple-programmer bruker denne funksjonen som en ytterligere kontroll av innhold som hentes fra et nettverk. Hvis du åpner et vedlegg i Mail og det faktisk er et program og ikke et dokument, vil nedlastingsvalideringen i Mac OS X advare deg om usikre filtyper, og du bør avbryte hvis du er i tvil om filen. Hvis du arkiverer et vedlegg eller drar det til en mappe, bruker du Finder til å inspisere det som beskrevet ovenfor. Hvis du forventet et dokument, men Finder forteller at du har mottatt et program, må du ikke åpne filen. Slett den i stedet umiddelbart.

Hvis du navigerer til en nedlastbar fil med Safari (for eksempel ved å klikke på en nedlastingskobling), vil nedlastingsvalideringen i Mac OS X advare deg om usikre filtyper, og du bør avbryte hvis du er i tvil om filen. Hvis du laster ned en fil ved å Kommando-klikke eller velge Last ned koblet fil fra en lokalmeny, vil den ikke bli inspisert av nedlastingsvalideringen i Mac OS X og heller ikke bli åpnet automatisk. Du bør inspisere den nedlastede filen ved hjelp av Finder, som beskrevet ovenfor. Hvis du forventet et dokument og Finder indikerer at det er et program, må du ikke åpne filen. Slett den i stedet umiddelbart.

Filkarantene

Mac OS X 10.5 Leopard og nyere har en forbedring i forhold til nedlastingsvalideringen ved å sørge for filkarantene. Mac OS X 10.5 husker hvilket innhold du har hentet fra et nettverk. Første gang du åpner en potensielt usikker fil i Finder, i Spotlight eller fra Dock, vil filkarantenefunksjonen advare deg om usikre filtyper. Du bør avbryte hvis du er usikker på filen.

Skjelne mellom lovlige og skadelige programmer

Hvor du fikk filen er den viktigste indikatoren. Last bare ned og installer programmer fra godkjente kilder, som velkjente programutgivere, autoriserte forhandlere eller andre velkjente distributører. Det er også tilrådelig å bruke antivirusprogramvare og skanne eventuelle filer før installering. Et utvalg av tredjeparts produkter finnes i Macintosh Products Guide.

Publiseringsdato: