iOS 4: Om Stedstjenester

Les om de forskjellige stedstjenestene som en iOS 4-enhet (iPhone, iPad og iPod touch) kan bruke til å finne ut hvor du er.

Denne artikkelen har blitt arkivert og oppdateres ikke lenger av Apple.

Stedstjenester gjør det mulig for programmer som Kart, Kamera og Kompass å bruke informasjon fra mobil-, Wi-Fi1- og GPS2-nett til å finne ut omtrent hvor du befinner deg. Denne informasjonen samles inn anonymt og i en form som ikke identifiserer deg personlig.

Om stedspresisjon eller nøyaktighet

Avhengig av enheten du har og tilgjengelige tjenester, bruker Stedstjenester en kombinasjon av mobil, Wi-Fi og GPS til å finne ut hvor du er. Hvis du ikke har klar og uhindret sikt til en GPS-satellitt, kan enheten fastsette posisjonen din ved hjelp av Wi-Fi3. Hvis du ikke er innenfor Wi-Fi-rekkevidde, kan enheten finne posisjonen din ved hjelp av antenner.

Programmer som viser din plassering på skjermen, blant annet Kart, viser din omtrentlige plassering med en blå markør. Hvis det ikke er mulig å finne den nøyaktige posisjonen din, vises det en blå sirkel rundt markøren. Størrelsen på sirkelen er avhengig av hvor nøyaktig posisjonen din kan beregnes – jo mindre sirkel, desto større presisjon.

Blå sirkel på kart

Merk: Når Stedstjenester-funksjonen er aktiv, vises et lilla pilsymbol på statuslinjen.

Kart, ruteangivelser og stedsbaserte apper er avhengig av datatjenester. Disse datatjenestene kan være gjenstand for endringer og er kanskje ikke tilgjengelig i alle geografiske områder. Det kan føre til at kart, ruteangivelser eller stedsbasert informasjon ikke er tilgjengelig eller inneholder upresis eller ufullstendig informasjon. Sammenlikn informasjonen som vises på enheten, med omgivelsene, og følg skilting ved avvik.

Lær mer

Slå Stedstjenester på eller av

Du kan slå Stedstjenester på eller av fra Innstillinger > Stedstjenester. Stedstjenester er som standard slått på, men du kan slå det av hvis du ikke vil bruke denne funksjonen eller vil spare batteristrøm. Du kan også bestemme individuelt hvilke programmer som skal ha tilgang til data fra Stedstjenester.

Stedstjenester

Hvis du slår av Stedstjenester, blir du bedt om å slå på funksjonen igjen neste gang et program prøver å bruke den.

Nullstille stedsadvarsler

Stedsadvarsler er forespørslene fra programmer (for eksempel Kamera, Kompass, Kart og stedsavhengige programmer fra tredjepart) om å få bruke Stedstjenester. Et program vil vise en stedsadvarsel første gang det trenger tilgang til data fra Stedstjenester. Hvis du trykker på OK, får det programmet tillatelse til å bruke Stedstjenester ved behov. Hvis du trykker på Ikke tillat, hindres et program i å få tilgang til data fra Stedstjenester fra det tidpunktet.

Stedsadvarsel

Hvis du vil endre hvorvidt et program kan eller ikke kan bruke data fra Stedstjenester, kan du enten endre den individuelle innstillingen for det programmet fra Innstillinger > Stedstjenester, eller du kan tvinge alle programmer til å vise stedsadvarselen igjen ved å bruke Innstillinger > Generelt > Nullstill > Nullstill stedsadvarsler.

Forbedre GPS-nøyaktigheten (bare iPhone og iPad Wi-Fi + 3G)2

GPS-nøyaktigheten varierer, avhengig av hvor mange GPS-satellitter som er synlige. Det kan ta flere minutter å finne alle synlige satellitter, og nøyaktigheten forbedres gradvis over tid. Bruk disse tipsene til å forbedre GPS-nøyaktigheten:

  • Påse at dato, klokkeslett og tidssone er riktig fastsatt på enheten i Innstillinger > Generelt > Dato og tid. Bruk om mulig Still inn automatisk. Viktig: Feil innstillinger på datamaskinen kan bli synkronisert til enheten. Kontroller dato, tid og tidssone på alle datamaskiner som synkroniserer med enheten din.
  • Kontroller at du har en mobil- eller Wi-Fi-nettverksforbindelse. Da kan A-GPS (Assisted GPS) på enheten finne synlige GPS-satellitter raskere i tillegg til å finne de første stedsopplysningene ved hjelp av Wi-Fi- eller mobilnettverk. Merk: Mikroceller (kalles noen ganger femtoceller) støttes ikke med Stedstjenester.
  • Sørg for klar sikt til horisonten i flere retninger.  Husk at vegger, biltak, høye bygninger, fjell og andre hindringer kan blokkere sikten til GPS-satellitter. Når det skjer, vil enheten automatisk bruke Wi-Fi- eller mobilnettverk til å finne posisjonen din inntil GPS-satellittene er synlige igjen.

Merknader:

  1. iPod touch bruker bare Wi-Fi til Stedstjenester (hvis et Wi-Fi-nettverk er tilgjengelig).
  2. GPS er ikke tilgjengelig på den originale iPhone eller iPad Wi-Fi.
  3. iOS-enheter som selges i Kina, kan bruke termen "Wireless LAN" (WLAN) i stedet for Wi-Fi. Ikke alle kinesiske iPhone-modeller støtter WLAN.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Sist endret: