Bærbare Mac-maskiner: Om Sudden Motion Sensor

Sudden Motion Sensor-teknologi (SMS) er innebygd harddiskbeskyttelse som er konstruert for å hindre diskproblemer hvis datamaskinen faller i gulvet eller utsettes for kraftige vibrasjoner.

Denne artikkelen har blitt arkivert og oppdateres ikke lenger av Apple.

Alle Intel-baserte bærbare Mac-datamaskiner har Sudden Motion Sensor-teknologi. Disse inkluderer:

 • MacBook
 • MacBook Pro
 • MacBook Air 
 • PowerPC-maskiner fra og med PowerBook G4 (12-tommers, 1,5 GHz), PowerBook G4 (15-tommers, 1,67/1,5 GHz), PowerBook G4 (17-tommers, 1,67 GHz) og iBook G4-maskiner fra og med iBook G4 (midten av 2005).

Merk: Datamaskiner med solid state-harddisker (SSD) eller flash-lagringsenheter bruker ikke SMS fordi disse stasjonene ikke har bevegelige deler.

Sudden Motion Sensor (SMS) er konstruert for å oppdage uvanlig kraftige vibrasjoner, plutselige posisjonsendringer og akselerert bevegelse. Hvis sensoren oppdager noe av dette, parkerer den harddiskhodene umiddelbart for å redusere risikoen for skade på harddisken i tilfelle støt. Parkeringen av hodene kan høres som et lite klikk, noe som er normalt og forventet. Hvis du aktivt spiller av video, lyd eller utfører andre liknende oppgaver, kan du oppleve en pause i oppgaven når SMS aktiveres. Oppgaven skal gjenopptas så snart SMS er i en tilstand hvor den kan deaktiveres.

Når SMS føler at datamaskinens posisjon igjen er stabil, løses harddiskhodene ut igjen og vender tilbake til normal drift. SMS-beskyttelse endrer generelt ikke harddiskytelsen ved vanlig bruk. Best resultat oppnås ved å unngå å ta opp eller flytte datamaskinen fra arbeidsflaten når den er våken og aktiv. Hvis du må flytte den, setter du den i dvalemodus ved å lukke dekselet eller bruke Apple-menyen.

 

Hva om jeg må deaktivere Sudden Motion Sensor? 

Apple har tilpasset Sudden Motion Sensor-funksjonen nøye for å gi den beste balansen mellom beskyttelse av harddisken og uønsket aktivering av Sudden Motion Sensor. De fleste brukere av bærbare Mac-maskiner trenger aldri å slå av denne funksjonen. Apple foreslår at du ikke endrer innstillingene så fremt det ikke er absolutt nødvendig.

I enkelte miljøer, for eksempel konsertlokaler, innspillingsstudioer og danseklubber, kan ytre vibrasjoner bli så sterke at de fører til at modulen parkerer harddiskhodene uventet, noe som fører til avbrutt lyd- eller videoavspilling. I slike situasjoner kan det hende at du vil deaktivere funksjonen midlertidig.

 

Finn først ut status for Sudden Motion Sensor

 1. Velg Verktøy fra Gå-menyen i Finder.
 2. Åpne Terminal i Verktøy-mappen.
 3. Når kommandolinjen vises, skriver du sudo pmset -g og trykker på returtasten.
 4. Skriv administratorpassordet når du blir bedt om det, og trykk på returtasten. Denne kommandoen spør datamaskinen om den gjeldende innstillingen til Sudden Motion Sensor. Du finner innstillingen ved å se etter Sudden Motion Sensor-oppføringen i Mac OS X v10.4 og nyere og se til høyre for å lese av verdien. Standardinnstillingen er «1» (slått på). Hvis sensoren er slått av, vil innstillingen være «0».

 

Slik deaktiverer du Sudden Motion Sensor i Mac OS X v10.4 og nyere:

 1. Hvis Sudden Motion Sensor er slått på, kan du deaktivere den ved å skrive sudo pmset -a sms 0 i Terminal og trykke på Retur.
 2. Skriv administratorpassordet når du blir bedt om det.
 3. Skriv kommandoen sudo pmset -g for å påse at innstillingen nå er «0».

Eventuelle endringer du gjør i Sudden Motion Sensor-innstillingen, forblir gyldige selv om du omstarter datamaskinen. Hvis du velger å deaktivere Sudden Motion Sensor, anbefaler Apple at du aktiverer den igjen så snart som mulig for å få full nytte av funksjonen.

 

Slik aktiverer du Sudden Motion Sensor igjen i Mac OS X 10.4 og nyere:

 1. Hvis Sudden Motion Sensor er slått av og status er «0», kan du aktivere Sudden Motion Sensor igjen ved å skrive sudo pmset -a sms 1 i Terminal og trykke på Retur.
 2. Skriv administratorpassordet når du blir bedt om det.
 3. Skriv kommandoen pmset -g for å påse at innstillingen nå er «1».
Publiseringsdato: