Hold en bærbar Mac-maskin innenfor akseptable driftstemperaturer

Bærbare Mac-maskiner kan bli varme under vanlig bruk. Finn ut hvordan du kan administrere driftstemperaturen på den.

Bærbare Mac-maskiner overholder temperaturgrenser som er angitt i nasjonale og internasjonale sikkerhetsstandarder. Påse at du følger instruksjonene i brukerhåndboken angående sikkerhet og bruk. 

Bærbare Mac-maskiner har sensorer som oppdager temperaturendringer inni datamaskinen. Hvis den bærbare Mac-maskinen din har vifter, slås de på automatisk for å kjøle ned kritiske komponenter. 

Her er noen tips for å administrere driftstemperaturen:

  • Påse at du har installert alle programvareoppdateringer for Mac og alle gjeldende firmwareoppdateringer.
  • Bruk den bærbare Mac-maskinen der omgivelsestemperaturen er mellom 10 °C og 35 °C. Ikke la den bærbare Mac-maskinen ligge i bilen, fordi temperaturen i en parkert bil kan overstige dette spekteret. Du bør også bruke den bærbare Mac-maskinen der den relative fuktigheten er mellom 0 % og 95 % (uten kondens).
  • Bruk den bærbare Mac-maskinen på en stabil arbeidsflate som gir god ventilasjon. Ikke bruk den bærbare Mac-maskinen i senga, på en pute eller under dyna.
  • Ikke legg noe over tastaturet. 
  • Hvis den bærbare Mac-maskinen har ventilasjonsåpninger, må du ikke putte noe i dem. 
  • Bruk kun Apple-godkjente strømadaptere. Ta grep for å unngå overoppheting av strømadapteren.

Hvis den bærbare Mac-maskinen blir varm selv om den ikke utfører oppgaver som krever intensive beregninger, eller hvis den har vifter som kjører lenge, bruker du Aktivitetsmonitor for å sjekke CPU-aktiviteten. Se etter prosesser som ikke fungerer som de skal og som gir en betydelig belastning på CPU-en, og se om Spotlight indekserer harddisken. Du må kanskje også tilbakestille SMC (systemadministreringskontroll) på MacBook.

Hvis du bruker tredjeparts programmer som måler temperaturen på den bærbare maskinen, er det viktig å forstå at de ikke måler temperaturen på utsiden av maskinen. Temperaturen på utsiden av maskinen er mye lavere. Bruk aldri tredjeparts programmer til å diagnostisere mulige maskinvareproblemer.

Hvis du har problemer med driftstemperaturen på den bærbare Mac-maskinen din, kontakter du Apple. Eller du kan besøke en Apple Store-butikk eller en Apple-autorisert tjenesteleverandør.

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: