Hold en bærbar Mac innenfor akseptable driftstemperaturer

Bærbare Macer kan bli varme under vanlig bruk. Finn ut hvordan du kan administrere driftstemperaturen på den.

Bærbare Macer overholder temperaturgrenser som er angitt i nasjonale og internasjonale sikkerhetsstandarder. Påse at du følger instruksjonene i brukerhåndboken angående sikkerhet og bruk. 

Bærbare Macer har sensorer som oppdager temperaturendringer inni datamaskinen. Hvis den bærbare Macen din har vifter, slås de på automatisk for å kjøle ned kritiske komponenter. 

Tips for å håndtere driftstemperaturen:

  • Kontroller at du har installert alle programvareoppdateringene for Mac.
  • Bruk den bærbare Macen der omgivelsestemperaturen er mellom 10 °C og 35 °C. Ikke la den bærbare Macen ligge i bilen, fordi temperaturen i en parkert bil kan bli høyere eller lavere enn dette. Du bør også bruke den bærbare Macen der den relative luftfuktigheten er mellom 0 % og 95 % (uten kondens).
  • Bruk den bærbare Macen på en stabil arbeidsflate som gir god ventilasjon. Ikke bruk den bærbare Macen i senga, på en pute eller under en dyne eller annet sengetøy.
  • Ikke legg noe over tastaturet. 
  • Hvis den bærbare Macen har ventilasjonsåpninger, må du ikke putte noe i dem. 
  • Bruk bare Apple-autoriserte strømadaptere.

Hvis den bærbare Macen blir varm selv om den ikke utfører oppgaver som krever intensive beregninger, eller hvis den har vifter som kjører lenge, bruker du Aktivitetsmonitor til å sjekke CPU-aktiviteten. Se etter prosesser som ikke fungerer som de skal, og som kan legge en betydelig belastning på CPU-en, og se etter uventet viftebruk. Hvis problemene vedvarer, lukker du lokket på den bærbare Macen og åpner det igjen, eller starter datamaskinen på nytt. Hvis du har en Intel-basert Mac, tilbakestiller du SMC.

Hvis du bruker tredjeparts programmer som måler temperaturen på den bærbare maskinen, er det viktig å forstå at de ikke måler temperaturen på utsiden av maskinen. Temperaturen på utsiden av maskinen er mye lavere. Bruk aldri tredjeparts programmer til å diagnostisere mulige maskinvareproblemer.

Hvis du har problemer med driftstemperaturen på den bærbare Macen din, kontakter du Apple. Eller du kan besøke en Apple Store-butikk eller en Apple-autorisert tjenesteleverandør.

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: