Om tilbehør for iPhone, iPad og iPod

iPhone og iPad bruker samme Dock-tilkobling som iPod, og riktig konstruert tilbehør kan derfor brukes sammen med både iPhone, iPad og iPod.

Selv om det er produsert tusenvis av tilbehør spesielt for iPod, er ikke alle disse helt kompatible med hver enkelt enhet. Denne artikkelen beskriver de forskjellige kategoriene av tilbehør for iPhone, iPod og iPad og inneholder informasjon om å løse problemer med tilbehør og mottakerforhold.

Apple har opprettet spesielle kompatibilitetskrav for tilbehørsprodusenter for å sikre kundene en best mulig opplevelse. Produkter som er utviklet og sertifisert for å være kompatible, har en «Made for»-etikett på pakningen. Se etter tilbehør som er autorisert for å bruke «Made for»-etiketten, for å sikre kompatibilitet når du kjøper tilbehør fra tredjeparter til enheten (se nedenfor).

«Made for iPod» betyr at en elektronisk tilbehørsenhet er laget spesielt for tilkobling til iPod og er sertifisert av utvikleren for å oppfylle Apples ytelsesstandarder.

«Made for iPhone» betyr at en elektronisk tilbehørsenhet er laget spesielt for tilkobling til iPhone og er sertifisert av utvikleren for å oppfylle Apples ytelsesstandarder.

«Made for iPad» betyr at en elektronisk tilbehørsenhet er laget spesielt for tilkobling til iPad og er sertifisert av utvikleren for å oppfylle Apples ytelsesstandarder.

«Made for iPod/iPhone/iPod» betyr at en elektronisk tilbehørsenhet er laget spesielt for tilkobling til iPhone-, iPad- og iPod-modeller og er sertifisert av utvikleren for å oppfylle Apples ytelsesstandarder.

Løse problemer med mottakerforhold og forstyrrelser

Når du bruker mange eksisterende iPod-tilbehør som har «Made for iPod»-etiketten sammen med en iPhone, kan det hende at det oppstår lydforstyrrelser. Når du kobler iPhone til et av tilbehørene, kan det hende at iPhone varsler deg om at tilbehøret ikke er optimalisert for iPhone. Hvis du vil fortsette å bruke tilbehøret og samtidig unngå potensielle problemer med forstyrrelser, kan du slå på flymodus, som vil deaktivere trådløsfunksjonene i iPhone.

Merk: I flymodus kan du ikke ringe eller motta samtaler eller bruke enkelte funksjoner som krever trådløs kommunikasjon. Hvis du ønsker mer informasjon om flymodus, kan du se denne artikkelen.

I tillegg er det enkelte tilbehør som kan påvirke den trådløse ytelsen til iPhone. Reorientering eller flytting av iPhone og tilkoblet tilbehør kan gi en bedre trådløs ytelse.

Hvis problemene med forstyrrelser eller mottakerforhold vedvarer, kan du kontakte produsenten av tilbehøret for å få bekreftet hvilke iPhone-modeller tilbehøret støtter.

Hvis du vil ha mer informasjon om å løse problemer med tilbehør, kan du se denne artikkelen.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: