Om pikseluregelmessigheter på LCD-skjermer for Apple-produkter som er lansert før 2010

Dette dokumentet definerer begrepet «pikseluregelmessigheter», forklarer hvorfor slike uregelmessigheter oppstår og beskriver hva du kan gjøre hvis du synes en LCD-skjerm har mer enn et akseptabelt nivå av slike uregelmessigheter.

Merk: Når det gjelder produkter utgitt i 2010 og senere, kan du se Om pikseluregelmessigheter på LCD-skjermer for Apple-produkter som er lansert i 2010 og senere.

Mange Apple-produkter bruker LCD-skjermer med aktiv matrise, inkludert iMac (flatpanel), MacBook Pro, MacBook, iBook, PowerBook, Apple Cinema-skjermer og iPod-modeller med fargeskjerm. I tillegg til å være tynn og lett gir LCD-teknologi med aktiv matrise mange visuelle fordeler sammenliknet med tradisjonelle CRT-baserte (Cathode-Ray Tube) skjermer, som høyere lysstyrke, skarphet og kontrastforhold.

LCD-teknologi med aktiv matrise bruker rader og kolonner med adresserbare punkter (piksler) som gjengir tekst og bilder på skjermen. Hver pikselplassering har tre separate delpiksler (rød, grønn og blå) som gjør det mulig å gjengi bildet i fulle farger. Hver delpiksel har en tilhørende transistor som slår delpikselen på og av.

En LCD-skjerm har normalt millioner av disse delpikslene. For eksempel består LCD-skjermen som brukes i Apple Cinema HD-skjermen av opptil 2,3 millioner piksler og 6,9 millioner røde, grønne og blå delpiksler. Av og til hender det at en transistor ikke fungerer perfekt, noe som kan føre til at den aktuelle delpikselen slås på (lys) eller av (mørk). Med de millionene av delpiksler på en skjerm er det sannsynlig at det er et lite antall slike defekte transistorer på en LCD-skjerm. Derfor vil et visst antall pikseluregelmessigheter anses som akseptabelt. Hvis alle LCD-skjermer som ikke var perfekte, skulle avvises, ville utsalgsprisen for produkter som bruker LCD-skjermer, øke betydelig. Disse faktorene gjelder for alle produsenter som bruker LCD-teknologi, ikke bare Apple-produkter.

Hvis du tror at din skjerm har et høyt antall pikseluregelmessigheter, bør du ta Apple-produktet med til en Apple-autorisert tjenesteleverandør for nærmere undersøkelse. Du må kanskje betale for undersøkelsen.

Publiseringsdato: