Boot Camp 2.0, Mac OS X v10.5: Vanlige spørsmål

Finn svar på vanlige spørsmål om Boot Camp 2.0.

Du finner flere detaljer om noen av temaene som diskuteres i denne artikkelen på www.apple.com/no/support/bootcamp.

Hvis du har Mac OS X v10.6 Snow Leopard og har spørsmål om Boot Camp 3.0, kan du se Boot Camp 3.0, Mac OS X 10.6: Ofte stilte spørsmål.

Om du har spørsmål om bruk av Boot Camp sammen med Windows 7, kan du se Boot Camp: Vanlige spørsmål om Windows 7-installering.

Spørsmål om installering og partisjonering

Hva er Boot Camp?

Boot Camp er programvare som følger med Mac OS X v10.5 Leopard og Mac OS X v10.6 Snow Leopard, som gjør det mulig å kjøre kompatible versjoner av Microsoft Windows på en Intel-basert Mac.

Jeg har tidligere installert Boot Camp Beta. Hvordan oppgraderer jeg til Boot Camp ved bruk av Mac OS X v10.5?

Når du har oppgradert den Intel-baserte Mac-maskinen til Mac OS X v10.5, starter du datamaskinen i Windows og setter inn Mac OS X v10.5 DVD-platen og følger instruksjonene på skjermen for å oppgradere Windows-driverne til Boot Camp 2.0.

Hvorfor kan ikke en oppgradert versjon av Microsoft Windows XP eller en full versjon av Microsoft Windows XP som ikke inkluderer Service Pack 2 (SP2) eller senere, bli brukt til installering?

En oppgradert versjon av Microsoft Windows XP kan ikke brukes fordi du må validere kopien din av Windows ved å sette inn en original Windows-CD, og det er ikke mulig å ta ut den første platen før Windows-installeringen er fullført og Boot Camp-driverne fra Mac OS X v10.5 DVD-platen er installert.

Viktig: Boot Camp 2.0 er laget for å støtte kun Microsoft Windows Home Edition, Professional med SP2 eller nyere og Vista. For å installere Windows 7 må Boot Camp 3.1 være installert. Denne versjonen kan fås ved å kjøpe Mac OS X v10.6 og kjøre Apples oppdateringsprogram. De nødvendige Macintosh-spesifikke driverne fra Apple er kun ment for disse utgivelsene.

Støttes 64-bits versjoner av Microsoft XP og Vista?

64-bits versjoner av Windows XP støttes ikke Boot Camp. 64-bits versjoner av Microsoft Windows Vista og Windows 7 støttes på bestemte Intel-baserte Mac-maskiner ved bruk av Boot Camp 2.0 eller nyere. Se dokumentet HT1846 for å få mer informasjon.

Under installering vil Microsoft Windows be deg om å formatere Windows-partisjonen ved bruk av NTFS eller FAT. Hva bør jeg bruke?

Hvis partisjonen er 32 GB eller mindre, kan du bruke enten FAT eller NTFS. Hvis den er større enn 32 GB, eller hvis du installerer Microsoft Vista, kan du kun formatere den ved å bruke NTFS. Mac OS X kan lese og skrive FAT-volum, men kan kun lese NTFS-volum. Se Microsoft Windows-dokumentasjonen hvis du er usikker på hva som passer best for behovene dine.

Jeg brukte feil Windows-plate under installering og nå sitter den fast i stasjonen. Hvordan mater jeg den ut?

Omstart datamaskinen og hold museknappen og styreflateknappen. Platen vil bli matet ut.

Når jeg installerer Microsoft Windows ser jeg at harddisken min har flere partisjoner. Hvilken bør jeg installere Microsoft Windows på?

Bruk partisjonen merket BOOTCAMP.

Advarsel: Ikke opprett eller slett partisjoner, eller velg en annen partisjon enn BOOTCAMP. Hvis du gjør det, kan du slette innholdet på Mac OS X-oppstartsvolumet. Etter installering av Windows vil partisjonen endre navn til Windows.

Jeg får ikke kjørt «setup.exe» på Mac OS X v10.5 DVD-platen fordi denne varselmeldingen vises: «Det er ikke angitt et standardprogram for å åpne dokumentet 'setup.exe'.»

Du kan kun kjøre dette programmet når du bruker Microsoft Windows. Sett inn Mac OS X v10.5 DVD-platen umiddelbart etter at du har fullført installeringen av Microsoft Windows for å installere driverne. Installasjonsprogrammet starter automatisk. Du må installere disse driverne kun en gang.

Hvis du har slått av Autokjør må du dobbeltklikke på «setup.exe». Hvis du oppgraderer og tidligere hadde MediaFour MacDrive for Windows installert, er det mulig at Windows ikke gjenkjenner Leopard-platen. Se dette MediaFour-nettstedet for å få instruksjoner.

Mitt Microsoft Windows-volum vises på skrivebordet når jeg starter opp i Mac OS X, men jeg kan ikke gi det nytt navn eller kopiere filer til det.

Hvis Windows-volumet ble formatert med NTFS, kan Mac OS X lese det, men kan ikke skrive filer til det eller gi det nytt navn.

Hvilket program bør jeg bruke for å opprette Windows-partisjonen?

Bruk Boot Camp-assistent (i Mac OS X) til å opprette en partisjon for Microsoft Windows uten å slette Mac OS X-informasjonen. Boot Camp-assistent fungerer kun med en Intel-basert Mac som har en enkelt harddisk-partisjon. Boot Camp-assistenten oppretter partisjon nummer to på den eksisterende oppstartsdisken for Microsoft Windows operativsystemet. Eller hvis du har mer enn en intern harddisk installert, vil den la deg installere Microsoft Windows på en annen stasjon. Du kan velge størrelse på Windows-partisjonen når du kjører Boot Camp-assistent, men den må være minst 5 GB og gi rom for minst 5 GB ledig diskplass for Mac OS X-partisjonen.

Hvis du for eksempel har en 80 GB harddisk med 50 GB brukt plass (30 GB ledig), kan Microsoft Windows-partisjonen være på mellom 5 GB og 25 GB (30 minus 5) i størrelse.

Merk: Boot Camp-assistent sletter ikke den eksisterende partisjonen din, eller eksisterende Mac OS X- installasjon når den oppretter en ny partisjon for Microsoft Windows.

Viktig: Ikke bruk tredjeparts diskverktøy til å partisjonere stasjonen før du bruker Boot Camp-assistent. De kan slette disken.

Jeg har mer enn en harddisk. Kan jeg installere Microsoft Windows på hvilken som helst stasjon?

Du kan installere kun én Windows-partisjon på hvilket som helst av datamaskinens volum. Med Oppsettassistent kan du partisjonere stasjonene eller installere Microsoft Windows på en hel stasjon hvis den ikke inneholder Mac OS X.

Merk: Du kan ikke installere Microsoft Windows på en ekstern harddisk.

Oppstartsspørsmål

Hvordan velger jeg hvilket operativsystem som starter opp (booter) min Mac?

Når du har kjørt Boot Camp-assistent og installert Microsoft Windows og Boot Camp-driverne, holder du Tilvalg-tasten (Alt) nede når du starter opp for å veksle mellom Microsoft Windows og Mac OS X. Bruk Oppstartdisk-kontrollpanelet i Windows eller Mac OS X Startdisk-valg til å angi standardoperativsystemet du ønsker å bruke hver gang datamaskinen starter.

Datamaskinen starter opp med en svart skjerm med hvit tekst som sier «No Boot Disk Attached» (Ingen startdisk tilkoblet). Hva kan jeg gjøre?

Dette betyr at det ikke er mulig å starte fra Windows-partisjonen, vanligvis på grunn av et formateringsproblem. Boot Camp-oppsettassistenten oppretter Boot Camp-partisjonen, men Windows-installeringsprogrammet må formatere den. Start Mac OS X og kjør Boot Camp-oppsettassistenten på nytt. Fjern partisjonen og opprett den på nytt. Installer deretter Windows på nytt, og bruk Windows til å formatere partisjonen denne gangen. Se PDF-dokumentet «Installerings- og oppsettveiledning for Boot Camp» (kobling til produktstøttesiden) for å få mer informasjon om installering av Boot Camp.

I Oppstartdisk-kontrollpanelet til Microsoft Windows gjenkjennes ikke eksterne FireWire- og USB-oppstartsdisker.

Eksterne FireWire- og USB-disker vil ikke bli gjenkjent av Oppstartdisk-kontrollpanelet i Microsoft Windows. Hvis du vil starte opp fra en ekstern stasjon, holder du Tilvalg-tasten (Alt) på datamaskinen nede mens den starter, og velger deretter den eksterne disken.

Drivere, Macintosh-funksjoner i Microsoft Windows og diverse spørsmål

Hvilke drivere er inkludert på Mac OS X v10.5 DVD-platen?

Mac OS X v10.5 DVD-platen inneholder følgende Macintosh-drivere for Windows:

Apple Bluetooth
Apple Keyboard Support
Apple Remote driver
Apple Trackpad
Atheros 802.11 Wireless
ATI Graphics
Boot Camp-kontrollpanelet for Microsoft Windows
Boot Camp-varslingselement for systemoppgave (systemstatusfelt)
Broadcom Wireless
Intel Chipset Software
Intel Integrated Graphics
iSight Camera
Marvel Yukon Ethernet
nVidia Graphics
Realtek Audio
SigmaTel Audio
Oppstartsdisk-kontrollpanelet for Microsoft Windows

Jeg har kjøpt musikk og video fra iTunes Store. Må jeg autorisere datamaskinen min i Mac OS X og i Microsoft Windows?

Ja, du må autorisere en datamaskin for Mac OS X og en datamaskin for Microsoft Windows hvis du ønsker å spille musikk eller video med begge operativsystemene, selv om operativsystemene er installert på samme datamaskin.

Hvorfor mates ikke CD-er og DVD-er ut når jeg bruker Mat ut-tasten på Apple-tastaturet når jeg kjører Microsoft Windows?

Det kan være at programvaren for Mat ut-tasten på Apple-tastaturet ikke er installert. Påse at du har installert Macintosh-drivere fra Mac OS X v10.5 DVD-platen som beskrevet ovenfor og i PDF-dokumentet «Installerings- og oppsettveiledning for Boot Camp».

Hvorfor virker det å være flere skjermoppløsninger tilgjengelig i Microsoft Windows enn i Mac OS X?

Mac OS X viser kun anbefalte oppløsninger.

I Microsoft Windows XP Oppstartdisk-kontrollpanelet, vises ikoner for flyttbare enheter slik som CD-er og DVD-er selv etter at det er blitt matet ut.

I Microsoft Windows XP blir symboler for flyttbare enheter værende i Oppstartdisk-kontrollpanelet (installert av Boot Camp) selv etter at de har blitt matet ut.

Det numeriske tastaturet virker ikke i Windows.

Klikk på Num Lock-tasten for å aktivere det numeriske tastaturet i Windows. Hvis tastaturet ditt ikke har en tast merket Num Lock, prøv Clear-tasten.

Hvordan kan jeg slå Sett inn-funksjonen på og av hvis tastaturet ikke har noen Insert-tast?

Bruk Hjelp-tasten hvis tastaturet ikke har en Insert-tast.

Hvor kan jeg få kundestøtte for Boot Camp 2.0 eller nyere Macintosh-drivere?

Apple tilbyr telefonbasert assistanse for Boot Camp i kun 90 dager etter kjøp av et kvalifisert Apple-produkt. Du kan utvide denne perioden ved å kjøpe en AppleCare Protection Plan. Boot Camp 2.0 støttes bare på datamaskiner som kjører Mac OS X v10.5. Nettbasert kundestøtte er tilgjengelig på http://www.apple.com/no/support/bootcamp/.

Lær mer

Viktig: Apple tilbyr ikke teknisk telefonstøtte for installering, bruk eller gjenoppretting av Microsoft Windows. Kundestøtte er tilgjengelig for bruk av Boot Camp-oppsettassistent, og for installering og gjenoppretting av Boot Camp-programvare etter oppstart i Windows. Støtteartikler og diskusjoner kan også være tilgjengelig på Apples nettside for kundestøtte.

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: