Lei filmer fra Apple TV-appen

Finn ut hvordan du finner og leier filmer i Apple TV, og deretter hvordan du laster ned eller strømmer dem på en iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV, Mac, PC, smart-TV eller strømmingsenhet.

Lei en film, og se den nå eller senere

Søk etter en film i Apple TV-appen,* og se etter et alternativ for å leie den. Ikke alle filmer er tilgjengelige for leie.

Når du leier en film, har du 30 dager til å begynne å se den. Med en gang du begynner å spille av leiefilmen, er den tilgjengelig i 48 timer. Leiefilmen slettes automatisk fra biblioteket ditt 30 dager etter at du leide den, eller 48 timer etter at du begynte å se den (det tidligste av disse tidspunktene).

*Apple TV-appen er ikke tilgjengelig i alle land eller regioner. Se om Apple TV-appen er tilgjengelig i landet ditt eller regionen din.

Finn leiefilmen din, og last den ned eller strøm den

Følg trinnene nedenfor for enheten du har.

På iPhone, iPad eller iPod touch

 1. Åpne Apple TV-appen, og gå til Bibliotek-fanen.
 2. Se etter Leide filmer. Hvis du ikke ser Leide filmer, er det for øyeblikket ingen leide filmer som er tilknyttet Apple-ID-en du er logget på med.
 3. Trykk på  for å strømme leiefilmen. Eller trykk på  for å laste ned leiefilmen, slik at du kan se på den når du ikke er koblet til nettet.

Fra det øyeblikket du trykker på Spill av, har du 48 timer på deg til å se leiefilmen ferdig.

På Apple TV, en smart-TV eller en strømmingsenhet

 1. Åpne Apple TV-appen, og gå til Bibliotek-fanen.
 2. Velg Leide filmer fra sidepanelet. Hvis du ikke ser Leide filmer, er det for øyeblikket ingen leide filmer som er tilknyttet Apple-ID-en du er logget på med.
 3. Velg leiefilmen, og velg Spill av for å begynne å se den. Du kan ikke laste ned leide filmer til Apple TV, smart-TV-er eller strømmingsenheter.

Fra det øyeblikket du trykker på Spill av, har du 48 timer på deg til å se leiefilmen ferdig.

På Mac

 1. Åpne Apple TV-programmet, og gå til Bibliotek-fanen.
 2. Klikk på Leide filmer i sidepanelet. Hvis du ikke ser Leide filmer, er det for øyeblikket ingen leide filmer som er tilknyttet Apple-ID-en du er logget på med.
 3. Hold markøren over den leide filmen, og klikk på . Klikk på  for å laste den ned til datamaskinen.

Fra det øyeblikket du trykker på Spill av, har du 48 timer på deg til å se leiefilmen ferdig.

I iTunes på PC

 1. Åpne iTunes, og klikk deretter på  Filmer øverst til venstre. 
 2. Klikk på Leid-fanen øverst i iTunes-vinduet. Hvis du ikke ser Leid-fanen, er det for øyeblikket ingen leide filmer som er tilknyttet Apple-ID-en du er logget på med.
 3. For å strømme filmen du har leid, holder du markøren over tittelen og klikker på . Klikk på  for å laste den ned til datamaskinen.

Fra det øyeblikket du trykker på Spill av, har du 48 timer på deg til å se leiefilmen ferdig.

Se leiefilmen på hvilken som helst enhet

Du kan se filmer du har leid, på alle enheter som har Apple TV, og som du er logget på med Apple-ID-en din. 

Du kan laste ned leiefilmen på én enhet av gangen. Hvis du laster ned leiefilmen på én enhet, kan du strømme den til en annen enhet samtidig.

Hvis du ikke kan spille av filmen du leier, sjekker du om den er lastet ned eller strømmes på en annen enhet. Hvis du vil laste ned leiefilmen på en annen enhet, fjerner du leiefilmen fra enheten du har den på, og deretter laster du den ned på enheten du vil se den på.

Du kan ikke laste ned leide filmer til Apple TV, smart-TV-er eller strømmingsenheter.

Få hjelp

 • Hvis du ikke kan strømme eller se videoinnhold via Apple TV-appen, starter du enheten på nytt. Hvis leiefilmen fortsatt ikke spilles av, kan du finne ut mer om problemer med strømming eller rapportere et problem.
 • Når du laster ned en film, kan du begynne å se på den med en gang nok av filmen har blitt lastet ned til at den kan spilles av uten avbrudd. Hvis du planlegger å se leiefilmen på et fly eller et sted hvor Wi-Fi ikke er tilgjengelig, bør du laste ned leiefilmen én dag i forveien for å forsikre deg om at du har nok tid til å laste den ned til enheten.

Finn ut mer

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: