Redusere ledningsbrudd på MagSafe-strømadapteren

Les om hvordan du forlenger levetiden til den bærbare Mac-maskinens MagSafe-strømadapter ved å redusere ledningsbrudd.

Riktig bruk og vedlikehold av MagSafestrømadapteren kan forlenge levetiden betydelig.

Selv om MagSafe-strømadapteren er laget for reiser sammen med den bærbare Mac-maskinen din, er det enkelte måter å bruke den på som kan bidra til at det oppstår skader eller brudd på ledningene. MagSafe-adapteren, i likhet med alle andre metalledninger eller kabler, kan svekkes eller briste hvis den gjentatte ganger bøyes på samme sted. Følg disse anbefalingene for å redusere sannsynligheten for skade på adapteren.

Inspisere strømadapteren

Det viktigste du kan gjøre for å vedlikeholde strømadapteren, er å undersøke ledningene, kontaktene og selve adapteren jevnlig for å se om det er bretter, brudd, bøy eller annen skade. Du må slutte å bruke adapteren hvis du finner slike skader.

Rulle ut og håndtere kabelen på riktig måte

Når du ruller ut ledningen fra adapteren, må du passe på å støtte opp under vekten av adapteren. Hvis du holder i kontakten og vekten av strømadapteren brukes til å rulle ut ledningen, kan ledningen eller selve adapteren skades.

Sterk bøy i ledningen kan over tid ødelegge ledningen. Stedene der det mest sannsynlig oppstår kraftig bøy, er nær strømadapteren eller selve MagSafe-kontakten. Sørg for at kabelen ikke er helt stram på disse punktene for å bevare holdbarheten på adapteren. Bruk myke kurver i stedet for vinkler når du fører kabelen.

Bruke strømkabelen med tre pinner for å forlenge ledningen

Hvis du bruker «duckhead»-kontakten med to pinner til MagSafe-adapteren og oppdager at ledningen så vidt er lang nok, bytter du til den lengre jordede kontakten med tre pinner for å forlenge ledningen og redusere belastningen.
 

      

Føring av adapterledningen

Bærbare Mac-maskiner har MagSafe-kontakten på venstre side av maskinen. Hvis du har behov for at ledningen til adapteren går på høyre side av datamaskinen med T-adapteren, må du legge ledningen rundt baksiden i stedet for under maskinen.

Hvis du bruker L-adapteren, må du aldri la ledningen gå langs portene med kontakten koblet til baklengs, da dette gjør det vanskelig å koble den fra. Sørg for at det er godt med slakk på kontaktsiden og at det ikke er belastning på tilkoblingen.
 

Hold alltid området rundt strømforsyningen og ledningen ryddig. Enkelte objekter som kommer i kontakt med ledningen, kan forårsake skade.

Koble fra og oppbevare adapteren

Hvis du kobler MagSafe-kontakten fra datamaskinen på riktig måte, kan det forlenge levetiden til strømadapteren. Koble fra selve kontakten i stedet for ledningen, som beskrevet i denne artikkelen om bruk og vedlikehold av Apple MagSafe-strømadapteren.

«Vingene» på adapteren gjør at ledningen kan oppbevares sammen med strømforsyningen uten å ta opp mye plass. Vær oppmerksom på at feil opprulling av ledningen på disse vingene kan gi samme type problemer som når ledningen blir bøyd. Når du ruller sammen ledningen, må du passe på at det ikke oppstår ekstra belastning på ledningen der den er koblet til selve strømadapteren. Rull sammen ledningen løst for å unngå at det oppstår unødig belastning eller skarpe vinkler med adapteren.

Hvis du bruker Mac-maskinen regelmessig på de samme stedene, kan du vurdere å skaffe deg en adapter for hvert sted. Hvis du har en egen strømadapter på hvert sted, begrenser du behovet for å sette opp og oppbevare adapteren så ofte, og det vil bidra til at du unngår skade.

Les mer

Uavhengig av om adapteren fortsatt er dekket av garantien eller ikke, kan du ta den med til en Apple-autorisert tjenesteleverandør eller Apple Store-butikk for vurdering. Du trenger ikke å ta med Mac-maskinen, men du bør ta med serienummeret til maskinen.

Den Apple-autoriserte tjenesteleverandøren eller Apple Store-butikken vil gi deg servicealternativene dine når de har foretatt en vurdering av adapteren. Foreta en reservasjon på Genius Bar før du besøker den lokale Apple Store-butikken din. (Ikke tilgjengelig i alle land og regioner.)

For mer informasjon om hvordan du kobler fra MagSafe-strømadapteren skikkelig, kan du se Bruk og vedlikehold av Apple MagSafe-adapteren.

Publiseringsdato: