Fastslå antall batterisykluser for bærbare Macer

Les om hvordan du kan fastslå hvor mange sykluser batteriet i en bærbar Mac har.

Om batterisykluser

Når du bruker en bærbar Mac, går batteriet gjennom ladesykluser. En ladesyklus skjer når du bruker all strømmen i batteriet, men det betyr ikke nødvendigvis én enkelt lading.

Du kan for eksempel bruke halve batteriet i den bærbare maskinen på én dag, og deretter lade det helt opp. Hvis du gjør det samme neste dag, vil det telle som én ladesyklus, ikke to. På denne måten kan det ta flere dager å fullføre en syklus.

Batterier har et begrenset antall ladesykluser før ytelsen deres forventes å avta. Når antallet sykluser er nådd, anbefales et erstatningsbatteri for å opprettholde ytelsen. Du kan bruke batteriet etter at det når det maksimale antall sykluser, men kan da oppleve en reduksjon i batterilevetiden. 

Dersom man kjenner til hvor mange ladesykluser batteriet har og hvor mange det har igjen, kan det være enklere å finne ut når det er nødvendig å bytte batteri. Batteriet er laget for å holde opptil 80 % av den opprinnelige ladekapasiteten når det når det maksimale antallet sykluser. For å få best ytelse bør du bytte ut batteriet når du når maksimalt antall ladesykluser.  

Følg denne framgangsmåten for å få tilgang til informasjon om batteriet i den bærbare Macen, inkludert syklusantallet:

  1. Hold nede Tilvalg-tasten og klikk på Apple-menyen . Velg Systeminformasjon.
  2. Velg Strøm under Maskinvare i Systeminformasjon-vinduet. Gjeldende syklusantall er oppført under Batteriinformasjon.
    Systeminformasjon-vinduet på MacBook Pro med antall batterisykluser uthevet

Identifisere datamaskinen

Grensene for syklusantall varierer på ulike Mac-modeller. Hvis du trenger hjelp til å identifisere en bærbar Mac, kan du se siden Tekniske spesifikasjoner eller disse artiklene: 

Grenser for antall sykluser

Bruk tabellen nedenfor for å finne grensen for antall sykluser for datamaskinens batteri. Batteriet anses å være utbrukt når det når grensen.

Datamaskin Maksimalt syklusantall
MacBook
MacBook (Retina, 12-tommers, 2017)
MacBook (Retina, 12-tommers, tidlig 2016)
MacBook (Retina, 12-tommers, tidlig 2015)
MacBook (13-tommers, midten av 2010)
MacBook (13-tommers, sent 2009)
1000
MacBook (13 tommers, aluminium, sent 2008) 500
MacBook (midten av 2009)
MacBook (tidlig 2009)
MacBook (sent 2008)
MacBook (tidlig 2008)
MacBook (sent 2007)
MacBook (midten av 2007)
MacBook (sent 2006)
MacBook (13-tommer)
300
MacBook Pro
MacBook Pro (13-tommers, M1, 2020)
MacBook Pro (13-tommers, 2020, to Thunderbolt 3-porter)
MacBook Pro (13-tommers, 2020, fire Thunderbolt 3-porter)
MacBook Pro (16-tommers, 2019)
MacBook Pro (15-tommers, 2019)
MacBook Pro (13-tommers, 2019, fire Thunderbolt 3-porter)
MacBook Pro (13-tommers, 2019, to Thunderbolt 3-porter)
MacBook Pro (15-tommers, 2018)
MacBook Pro (13-tommers, 2018, fire Thunderbolt 3-porter)
MacBook Pro (15-tommers, 2017)
MacBook Pro (13-tommers, 2017, fire Thunderbolt 3-porter)
MacBook Pro (13-tommers, 2017, to Thunderbolt 3-porter)
MacBook Pro (15-tommers, 2016)
MacBook Pro (13-tommers, 2016, fire Thunderbolt 3-porter)
MacBook Pro (13-tommers, 2016, to Thunderbolt 3-porter)
MacBook Pro (Retina, 13-tommers, tidlig 2015)
MacBook Pro (Retina, 13-tommers, midten av 2014)
MacBook Pro (Retina, 13-tommers, sent 2013)
MacBook Pro (Retina, 13-tommers, tidlig 2013)
MacBook Pro (Retina, 13-tommers, sent 2012)
MacBook Pro (13-tommers, midten av 2012)
MacBook Pro (13-tommers, sent 2011)
MacBook Pro (13-tommers, tidlig 2011)
MacBook Pro (13-tommers, midten av 2010)
MacBook Pro (13-tommers, midten av 2009)
MacBook Pro (Retina, 15-tommers, midten av 2015)
MacBook Pro (Retina, 15-tommers, midten av 2014)
MacBook Pro (Retina, 15-tommers, sent 2013)
MacBook Pro (Retina, 15-tommers, tidlig 2013)
MacBook Pro (Retina, midten av 2012)
MacBook Pro (15-tommers, midten av 2012)
MacBook Pro (15-tommers, sent 2011)
MacBook Pro (15-tommers, tidlig 2011)
MacBook Pro (15-tommers, midten av 2010)
MacBook Pro (15-tommers, 2,53 GHz, midten av 2009)
MacBook Pro (15-tommers, midten av 2009)
MacBook Pro (17-tommers, sent 2011)
MacBook Pro (17-tommers, tidlig 2011)
MacBook Pro (17-tommers, midten av 2010)
MacBook Pro (17-tommers, midten av 2009)
MacBook Pro (17-tommers, tidlig 2009)
1000
MacBook Pro (15-tommers, sent 2008) 500
MacBook Pro (15-tommer, tidlig 2008)
MacBook Pro (15-tommer, 2,4/2,2 GHz)
MacBook Pro (15-tommers, Core 2 Duo)
MacBook Pro (15-tommers Glossy)
MacBook Pro (15-tommer)
MacBook Pro (17-tommer, sent 2008)
MacBook Pro (17-tommer, tidlig 2008)
MacBook Pro (17-tommers, 2,4 GHz)
MacBook Pro (17-tommers, Core 2 Duo)
MacBook Pro (17-tommer)
300
MacBook Air
MacBook Air (M1, 2020)
MacBook Air (Retina, 13-tommers, 2020)
MacBook Air (Retina, 13-tommers, 2019)
MacBook Air (Retina, 13-tommers, 2018)
MacBook Air (13-tommers, 2017)
MacBook Air (11-tommers, tidlig 2015)
MacBook Air (11-tommers, tidlig 2014)
MacBook Air (11-tommers, midten av 2013)
MacBook Air (11-tommers, midten av 2012)
MacBook Air (11-tommers, midten av 2011)
MacBook Air (11-tommers, sent 2010)
MacBook Air (13-tommers, tidlig 2015)
MacBook Air (13-tommers, tidlig 2014)
MacBook Air (13-tommers, midten av 2013)
MacBook Air (13-tommers, midten av 2012)
MacBook Air (13-tommers, midten av 2011)
MacBook Air (13-tommers, sent 2010)
1000
MacBook Air (midten av 2009) 500
MacBook Air (sent 2008)
MacBook Air
300

Les mer

Se disse ressursene for å få mer informasjon om batteriene i bærbare Apple-maskiner.

Publiseringsdato: