Har Mac-maskinen en Intel- eller PowerPC-prosessor?

Er du ikke sikker på om Mac-maskinen bruker Intel- eller PowerPC-prosessor? 

Denne artikkelen har blitt arkivert og oppdateres ikke lenger av Apple.

Gå til Om denne maskinen-vinduet

Dette er den raskeste metoden for å finne ut hva slags prosessor Mac-maskinen har:

  1. Velg Om denne maskinen fra Apple-menyen i Finder.
  2. Se på Prosessor-linjen for å finne ut hva slags prosessor Mac-maskinen har.

 

 

Publiseringsdato: