Starte Macen i enkeltbrukermodus eller detaljert modus

Hvis du er en avansert bruker som er komfortabel med UNIX, kan du bruke enkeltbrukermodus eller detaljert modus som hjelp til å isolere problemer relatert til oppstart.

Enkeltbrukermodus

 1. Slå på Macen din og hold umiddelbart inne Kommando-R for å starte fra macOS-gjenoppretting.
 2. Velg Diskverktøy fra verktøyvinduet og klikk deretter på Fortsett.
 3. Velg volumet du bruker, i Diskverktøy-sidepanelet og velg deretter Fil > Aktiver på menylinjen. (Hvis volumet allerede er aktivert, er dette alternativet nedtonet.) Deretter oppgir du administratorpassordet når du blir bedt om det.
 4. Avslutt Diskverktøy.
 5. Velg Terminal på Verktøy-menyen på menylinjen.
 6. Nå kan du angi UNIX-kommandoer. Når du har gjort dette, velger du Apple-menyen () > Start på nytt.
   

Disse trinnene erstatter metoden Kommando-S, som ikke fungerer med de anbefalte innstillingene på dagens Mac-datamaskiner.

Detaljert modus

 1. Slå på Macen din og hold umiddelbart inne Kommando-V.
 2. Fortsett å holde nede tastene til du ser hvit tekst på skjermen.
  • Hvis du bruker FileVault, slipper du tastene når du ser påloggingsvinduet. Deretter logger du på for å fortsette å starte i detaljert modus.
  • Hvis du bruker et firmwarepassord, må du slå av passordet før du kan starte i detaljert modus.
 3. Nå kan du angi UNIX-kommandoer. Skriv reboot og trykk deretter på returtasten for å avslutte denne modusen og starte normalt.
Publiseringsdato: