Synkronisere kontakter og kalendere til iPod med iTunes for Windows

iTunes kan synkronisere kontakter og kalendere fra Microsoft Outlook og kontakter fra Windows Adressebok eller Windows Kontakter med alle iPod-enheter som har skjerm (Outlook 2003 og nyere versjoner kreves for å synkronisere kontakter og kalendere fra Outlook).

Før du starter, skaffer du deg den nyeste versjonen av iTunes.

Slik konfigurerer du iTunes for synkronisering av kontakter med iPod:

 1. Åpne iTunes og koble til iPod-enheten.
 2. Klikk på Enheter-knappen oppe i høyre hjørne. (Hvis du viser iTunes Store, klikker du først på Bibliotek-knappen.) Hvis du ikke ser enheten din, må du kanskje skjule sidepanelet. 
 3. Klikk på Info-fanen.
 4. Marker "Synkroniser kontakter fra".
 5. Velg programmet (Outlook, Windows Adressebok eller Windows Kontakter) som inneholder kontaktene du vil synkronisere med iPod, fra menyen.
 6. Klikk på Bruk.

Få hjelp til å synkronisere kontakter og kalendere med en iPod touch.

Slik konfigurerer du iTunes for synkronisering av kalendere med iPod:

 1. Åpne iTunes og koble til iPod-enheten.
 2. Klikk på Enheter-knappen oppe i høyre hjørne. (Hvis du viser iTunes Store, klikker du først på Bibliotek-knappen.) Hvis du ikke ser enheten din, må du kanskje skjule sidepanelet.  
 3. Klikk på Info-fanen.
 4. Marker "Synkroniser kalendere".
 5. Klikk på Bruk.

Hvis du har problemer med å synkronisere kalenderen med iPod, kan du se hvordan du løser problemer med iPod-synkronisering av kontakter og kalendere. Det maksimale antall kontakter som støttes, varierer for ulike iPod-modeller. iPod nano (6. generasjon) støtter ikke synkronisering av kontakter og kalendere.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: