Koble til Internett via kabel, DSL eller lokalnettverk (LAN) i Mac OS X v10.5 eller eldre

Les om hvordan du kobler til Internett via kabelmodem, DSL (Digital Subscriber Line) eller et Ethernet-lokalnettverk (LAN) i Mac OS X 10.5 eller eldre.

Når du skal koble til Internett via kabelmodem, DSL eller Ethernet-lokalnettverk (LAN), konfigurerer du nettverksinnstillinger for «Innebygd Ethernet»-porten.Hvis Internett-tjenesteleverandøren (ISP) krever PPPoE, kan du lese Mac OS X: Koble til Internett med PPPoE først.

 

Hvis du har en AirPort-basestasjon, følger du fremgangsmåten nedenfor før du installerer den i nettverket. Deretter kan du lese AirPort-delen på slutten av dette dokumentet.

For Mac OS X v10.6 og nyere kan du se Mac OS X: Koble til Internett via kabel, DSL eller lokalnettverk (LAN) i Mac OS X v10.6 eller nyere.

 

Koble til via kabelmodem, DSL eller LAN

 1. Skaff deg følgende opplysninger fra Internett-leverandøren eller nettverksadministratoren:
  • DNS-adresser (Domain Name Server):
  • Om du skal velge konfigurering av DHCP- eller manuell IP-adresse, som vil bli utført i trinn 6 nedenfor.

  Bare ved manuell konfigurering:
  • IP-adresse
  • Ruteradresse
  • Subnettmaske

  Tips: Internett-leverandøren eller det lokale nettverket kan sørge for DNS-adresser automatisk.
 2. Velg Systemvalg fra Apple-menyen.
 3. Velg Nettverk fra Vis-menyen.
 4. Velg Innebygd Ethernet fra Program-menyen (Konfigurer -menyen før Mac OS X 10.1).
 5. Klikk om nødvendig på TCP/IP-fanen.
 6. Velg Manuelt eller Med DHCP fra popup-menyen Konfigurer, slik Internett-leverandøren ba om i trinn 1.
 7. Skriv inn resten av opplysningene du innhentet i trinn 1, i de aktuelle feltene. Med mindre Internett-leverandøren gir deg beskjed om noe annet, kan du overse feltene DHCP-klient-ID og Søkedomener.
 8. Klikk på Bruk nå.
 9. Åpne en nettleser eller et annet TCP/IP-program for å teste tilkoblingen til Internett.

  Ekstra trinn for AirPort
 1. Åpne en nettleser for å kontrollere at datamaskinen kobler seg til Internett.
 2. Når datamaskinen er koblet til Internett, kobler du basestasjonen fysisk til nettverket.
 3. Trekk ut strømledningen til DSL- eller kabelmodemet noen sekunder, og sett den deretter inn igjen.
 4. Bruk AirPort-oppsettassistenten (/Programmer/Verktøy/) til å kopiere datamaskinens innstillinger til basestasjonen.
Publiseringsdato: