Lade iPod-batteriet

Lær hvordan du lader iPods interne oppladbare batteri.

Lade batteriet

Du kan lade iPod-batteriet ved å koble enheten til en Apple USB Power Adapter, eller ved å koble den til en USB-port med høy strømtilførsel (eller eventuelt FireWire-port) på datamaskinen.

Merk: iPod nano (4. generasjon og nyere) støtter ikke FireWire og kan ikke lades fra en FireWire-basert strømkilde (inkludert iPod Hi-Fi).

Bruke en strømadapter

Hvis du bruker en Apple USB Power Adapter, kobler du iPod til adapteren med USB- eller FireWire-kabelen som fulgte med iPod-enheten. Deretter kobler du strømadapteren til en stikkontakt. Adaptere finner du på Apple Online Store.

Bruke datamaskinen

Hvis du vil lade iPod-enheten ved å bruke datamaskinen, må du kontrollere at datamaskinen er slått på, at den ikke er i dvalemodus (se brukerhåndboken til datamaskinen for å finne ut hvordan du hindrer at datamaskinen settes i dvalemodus mens iPod lades) og at USB- eller FireWire-porten du bruker, sørger for strøm. Hvis du bruker USB, må du koble iPod-enheten til en port med høy strømtilførsel ved bruk av USB-kabelen som fulgte med iPod-enheten (eller en annen kabel fra Apple). USB-porter med høy strømtilførsel er vanligvis plassert på selve datamaskinen, ikke på tastaturet som har lav strømtilførsel.

Hvis du bruker en bærbar datamaskin, må du sørge for at den er koblet til strømnettet og at lokket eller skjermen er åpen. Hvis lokket er lukket, kan datamaskinen settes i dvalemodus, slik at iPod ikke lades.

FireWire-portene på alle Mac-maskiner og noen PCer leverer strøm. Hvis FireWire-porten på maskinen har bare fire pinner, leverer den ikke strøm. Hvis du bruker FireWire, må du koble iPod-enheten til en FireWire-port med Firewire-kabelen som fulgte med iPod (eller en annen kabel fra Apple).

iPod-batteriet vil være 80 prosent oppladet i løpet av ca. tre timer, og fulladet i løpet av ca. fire timer (tiden kan variere avhengig av iPod-modell). Du kan koble fra og bruke iPod-enheten før batteriet er fulladet. Du trenger ikke å vente til batteriet er helt tomt før du lader det igjen.

Batteriet slutter å lade når det er fullt, slik at du ikke behøver å bekymre deg om iPod-enheten står i over natten (en iPod som er koblet til en strømkilde hele tiden, lader ikke kontinuerlig). Hvis du bruker datamaskinen til å lade iPod-enheten, må du huske å koble fra iPod på riktig måte når enheten er ferdig ladet.

Du finner mer informasjon om lading av batteriet i brukerhåndboken til iPod. Du finner mer informasjon om iPod-batterier på nettsiden for iPod-batterier.

Slik undersøker du batteristatus

Batterisymbolet øverst til høyre i skjermbildet på iPod-spilleren angir omtrentlig hvor mye strøm det er igjen. Hvis du har en iPod classic som er i dvalemodus under oppladingen, vises dette symbolet i større format midt på skjermen. Hvis du har en iPod shuffle, bruker du statuslampen til å sjekke ladingen.

Bruke en iPod Dock

iPod-modeller som har docktilkobling, kan lades mens de er koblet til dock, hvis vilkårene som er nevnt ovenfor når det gjelder bruk av datamaskin til lading, er oppfylt. Pass på at du kobler docktilkoblingen for iPod-spilleren til en USB- eller FireWire-port med strømtilførsel på datamaskinen, eller til en strømforsyning for iPod.

Lade iPod andre steder i verden

Hva om du reiser utenlands. Kan du lade iPod i utlandet. Ja. Med Apple iPod Power Adapter kan du koble enheten til de fleste strømuttak verden over. Vurder å kjøpe World Travel Adapter Kit, som er et sett med støpsler til de ulike strømuttakene du kan støte på.

Garantiinformasjon

Hvis iPod-enheten ikke lenger dekkes av Apples ettårige, begrensede garanti eller av AppleCare Protection Plan for iPod, kan du bytte ut batteriet mot et gebyr med bytteordningen for batterier utenom garantien. Se nettsiden for bytteordningen for batterier utenom garantien for å få mer informasjon.

Ladesykluser og mer informasjon

Oppladbare batterier har et begrenset antall ladesykluser og må etter hvert byttes ut. Batteriets brukstid og antall ladesykluser varierer med bruk og innstillinger. Du finner mer informasjon på siden www.apple.com/no/batteries/ipods.html

Du finner mer informasjon på disse sidene:

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Sist endret:
Nyttig?
60% av personene syntes dette var nyttig.

Ytterligere kundestøtteinformasjon for produkter

Norge (Norsk)