Bruke Aktivitetsmonitor til å lese systemhukommelse og finne ut hvor mye RAM som brukes (OS X Mountain Lion og eldre)

Les om hvordan du bruker Aktivitetsmonitor til å lese systemhukommelse og finne ut hvor mye RAM som brukes.

Se denne artikkelen hvis du bruker OS X v10.8 Mountain Lion eller eldre. Hvis du bruker OS X v10.9 Mavericks eller nyere, kan du i stedet se HSlik bruker du Aktivitetsmonitor.

OS X har svært effektiv hukommelseshåndtering. Systemet tildeler automatisk hukommelse og justerer innholdet i hukommelsen etter behov. Typene av systemhukommelse er ledig, fast, aktiv og inaktiv. Begrepet hukommelse slik det brukes i denne artikkelen, inkluderer høyhastighets-RAM, virtuell hukommelse og vekslingsfiler på Mac-maskinens harddisk.

Om Systemhukommelse-fanen i Aktivitetsmonitor

Fire typer hukommelse vises i sektordiagrammet under Systemhukommelse: Ledig, Fast, Aktiv og Inaktiv. Summen av de fire sektordelene tilsvarer den totale mengden RAM (Random-Access Memory) som er installert i Mac-maskinen. RAM er høyhastighetshukommelse som brukes til å lagre informasjon som er i bruk eller nylig er brukt. Informasjon i RAM blir lastet fra Mac-stasjonen ved oppstart og når programmer og dokumenter blir åpnet.

Her er et Aktivitetsmonitor-vindu der fanen Systemhukommelse er valgt:

  • Ledig: Dette er mengden RAM som ikke er i bruk.
  • Fast: Informasjon i RAM som ikke kan flyttes til Mac-stasjonen. Størrelsen på fast hukommelse er avhengig av hvilke programmer du bruker.
  • Aktiv: Denne informasjonen er i RAM og har nylig blitt brukt.
  • Inaktiv: Denne informasjonen er i RAM, men er ikke i aktiv bruk, selv om den ble brukt nylig. Hvis du for eksempel har brukt Mail og avslutter programmet, blir hukommelsen som Mail brukte, merket som Inaktiv hukommelse. Inaktiv hukommelse er tilgjengelig for andre programmer, akkurat som ledig hukommelse. Men hvis du åpner Mail før programmets inaktive hukommelse blir brukt av et annet program, vil Mail åpnes raskere fordi den inaktive hukommelsen blir gjort om til aktiv hukommelse i stedet for at det blir lastet fra den langsommere stasjonen.
  • Brukt: Dette er den totale mengden RAM som brukes.
  • VM-størrelse: Dette er den totale mengden virtuell hukommelse for alle prosesser på Mac-maskinen. 
  • Sider inn / sider ut: Dette henviser til mengden informasjon som flyttes mellom RAM og Mac-stasjonen. Denne verdien er den kumulative mengden data som OS X har flyttet mellom RAM og Mac-stasjonen. Tallet i hakeparentes viser nylig flytteaktivitet. «Sider ut» skjer når Mac-maskinen må skrive informasjon fra RAM til harddisken fordi RAM er full. Du kan redusere antall «sider ut» ved å sette inn mer RAM.
  • Swap brukt: Dette er mengden informasjon som er kopiert til swap-filen på Mac-stasjonen.

Les mer

Hvis du ønsker mer informasjon om hukommelsesstyring i OS X, inkludert virtuell hukommelse, kan du se Apple Developer-nettstedet.

Publiseringsdato: