Flytt Bilder-biblioteket for å spare lagringsplass på Macen

For å spare lagringsplass på Macen kan du flytte Bilder-biblioteket til en annen lagringsenhet.

Klargjør lagringsenheten

Sørg for at den eksterne lagringsenheten, for eksempel en USB-stasjon eller Thunderbolt-stasjon, er formatert for Mac, dvs. enten i APFS-format eller i formatet Mac OS Extended (journalført).

Du kan ikke lagre biblioteket ditt på en lagringsenhet som brukes til Time Machine-sikkerhetskopier. Og for å unngå mulig tap av data må du ikke lagre biblioteket ditt på en portabel lagringsenhet, for eksempel et SD-kort eller en USB-minnepinne, eller på en enhet som er delt på nettverket eller internett, inkludert gjennom en skybasert lagringstjeneste.

Flytt Bilder-biblioteket til lagringsenheten

 1. Avslutt Bilder.
 2. I Finder åpner du mappen som inneholder Bilder-biblioteket. Som standard er Bilder-biblioteket lagret under Bilder i hjemmemappen din. Du kan åpne hjemmemappen ved å velge Gå > Hjem på menylinjen i Finder.
 3. Dra Bilder-biblioteket til et sted på den eksterne lagringsenheten. Finn ut hva du må gjøre hvis du får en feilmelding.
 4. Når flyttingen er fullført, åpner du Bilder-biblioteket ved å dobbeltklikke på det der det nå befinner seg.
 5. Hvis du bruker iCloud-bilder, angir du dette biblioteket som systembildebibliotek.

Hvis du vil slette det opprinnelige Bilder-biblioteket for å spare lagringsplass på Macen, kan du dra det fra den opprinnelige plasseringen (mappen Bilder i hjemmemappen) til papirkurven. Deretter tømmer du papirkurven.

Sørg alltid for at lagringsenheten er slått på og tilgjengelig før du åpner Bilder. Hvis ikke Bilder kan finne enheten, slutter den å bruke Bilder-biblioteket som er lagret der.


Vil du åpne et annet Bilder-bibliotek?

 1. Avslutt Bilder.
 2. Trykk på og hold nede Tilvalg-tasten samtidig som du åpner Bilder.
 3. Velg biblioteket du vil åpne, og klikk deretter på Velg bibliotek. Bilder bruker dette biblioteket til du åpner et annet et.

Vinduet Velg bibliotek i Bilder-appen i macOS


Feilmelding når du flytter Bilder-biblioteket

 1. Velg den eksterne lagringsenheten i Finder, og trykk deretter på Fil > Vis info.
 2. Hvis informasjonen under Deling og rettigheter ikke er synlig, klikker du på trekanten  for å se mer.
  Et vindu med ekstern stasjonsinfo der «Ignorer eierskap på dette volumet» er markert
 3. Pass på at det er satt kryss ved «Ignorer eierskap på dette volumet». For å endre det må du kanskje først klikke på låseknappen  for å få tilgang til alternativet. Hvis lagringsenheten ikke er riktig formatert for Mac, eller den ble brukt til Time Machine-sikkerhetskopier, men ikke er renset, vil du ikke kunne se denne avkrysningsruten eller bruke den etter at alternativet er låst opp. I så fall må du slette innholdet på lagringsenheten først.

Hvis du har et annet rettighetsproblem med biblioteket ditt, kan du forsøke å løse det ved å reparere Bilder-biblioteket.

Publiseringsdato: