Mac OS X: Slik løser du et programvareproblem

Les om måter å identifisere og løse programvareproblemer på.

Denne artikkelen har blitt arkivert og oppdateres ikke lenger av Apple.

Er det et programvare- eller maskinvareproblem?

Det er ikke sikkert du kan avgjøre dette sikkert uten feilsøking. Utfør feilsøking på programvaren før maskinvaren hvis ikke problemet hindrer feilsøking av programvaren. Se Isolere problemer i Mac OS X for å få mer informasjon.

Hvor oppstår problemet?

Hvis problemet oppstår i bare ett program

Hvis et program for eksempel ikke starter eller avslutter uventet. Mac OS X v10.4 og nyere kan hjelpe med programmer som avslutter uventet ved å tilby å åpne programmet med standardinnstillinger. Hvis dette ikke hjelper, kan du gå til «Dra programmet til papirkurven og installer det på nytt hvis problemet vedvarer...» nedenfor.

 1. Forsikre deg om at du bruker den nyeste versjonen av programmet. Forhør deg hos produsenten hvis produktet er fra en tredjepart.
 2. Hvis problemet bare oppstår ved bruk av et bestemt dokument, kan du prøve å lage et nytt dokument eller erstatte dokumentet med en sikkerhetskopi. Dokumentet kan være skadet. Hvis det er mulig, kan du forsøke å teste med en ny fil eller en fil du vet er i orden.
 3. Dra programmet til papirkurven og installer det på nytt hvis problemet vedvarer. Enkelte Apple-programmer som fulgte med datamaskinen, kan installeres på nytt ved bruk av installerings-, gjenopprettings- eller iLife-platen som fulgte med datamaskinen. Se disse koblingene for å få mer informasjon:

Hvis problemet oppstår i flere programmer eller i Mac OS X

Hvis for eksempel ingen programmer kan startes.

Tips: Hvis problemet oppstod rett etter at Mac OS X ble installert på nytt (gjelder ikke slett-installering), kan du se Programmer fungerer ikke etter at Mac OS X er installert på nytt.

 1. Den første og enkleste testen du kan utføre, er å se om problemet oppstår for en annen brukerkonto på Mac-maskinen. Hver brukerkonto har tilpassede innstillinger og andre objekter arkivert i Hjem-mappen. Du må først opprette en ny bruker hvis det ikke allerede finnes en annen (følg trinn a til h nedenfor). Deretter logger du av den nåværende brukeren og tester problemet med den nye brukerkontoen.

  Hvis dette løser problemet, kan årsaken til problemet skyldes en fil i Hjem-mappen til den opprinnelige brukerkontoen.

  1. Velg Systemvalg fra Apple-menyen.
  2. Fra Vis-menyen velger du Kontoer (eller velg Brukere hvis du bruker Mac OS X v10.2 eller eldre).
  3. Klikk på «+» (eller klikk på Ny bruker hvis du bruker Mac OS X v10.2 eller eldre).
  4. Gi den nye brukeren et navn og et kortnavn.
  5. Bare Mac OS X v10.3 eller eldre: Klikk på Passord-fanen og gi brukeren et passord.
  6. Bare Mac OS X v10.3 eller eldre: Klikk på Sikkerhet.
  7. Marker «Tillat at brukeren administrerer maskinen». Da blir brukerkontoen en administrator.
  8. Klikk på OK eller avslutt Systemvalg.
 2. Start opp i sikkermodus (bare Mac OS X v10.2 eller nyere). Hvis problemet ikke oppstår, kan problemet dreie seg om et startobjekt, et påloggingsobjekt eller en kext-fil. Se denne artikkelen for forslag til problemløsing.
 3. Hvis det ikke virker som problemet kan knyttes til innstillinger, et påloggingsobjekt eller en kext-fil og det vedvarer i sikkermodus, kan problemet dreie seg om en bufferfil i Hjem-mappen:
  1. Velg Hjem-menyen i Finder.
  2. Åpne Bibliotek-mappen.
  3. Dra Caches-mappen til skrivebordet.
  4. Forsøk å gjenskape problemet.
  5. Hvis problemet er løst, drar du Caches-mappen til papirkurven.
  6. Hvis problemet vedvarer, velger du Gå til mappe fra Gå til-menyen i Finder.
  7. Gå til denne mappen: /Bibliotek
  8. Dra Caches-mappen til skrivebordet.
  9. Forsøk å gjenskape problemet.
  10. Hvis problemet er løst, drar du Caches-mappen til papirkurven.
  11. Hvis problemet vedvarer, går du til trinn 4.
 4. Hvis problemet vedvarer, kan det dreie seg om en tredjeparts fontfil i Hjem-mappen. Se denne artikkelen for å få informasjon om hvordan du bruker Fontbok til å aktivere eller deaktivere fonter i Mac OS X v10.3 eller nyere.

  Deaktivere fonter i Mac OS X v10.2 eller eldre

  1. Velg Hjem-menyen i Finder.
  2. Åpne Bibliotek-mappen.
  3. Dra Fonts-mappen til skrivebordet.
  4. Logg deg av og på igjen eller omstart maskinen.
  5. Forsøk å gjenskape problemet.
  6. Hvis problemet er løst, installerer du alle tredjeparts fonter på nytt. Slett den tidligere Fonts-mappen når du er ferdig, og stopp her.
  7. Hvis problemet vedvarer, velger du Gå til mappe fra Gå til-menyen i Finder.
  8. Gå til denne mappen: /Bibliotek
  9. Dra Fonts-mappen til skrivebordet.
  10. Logg deg av og på igjen eller omstart maskinen.
  11. Forsøk å gjenskape problemet.
  12. Hvis problemet er løst, installerer du alle tredjeparts fonter på nytt. Slett den tidligere Fonts-mappen når du er ferdig.

Les mer

Hvis problemet vedvarer

Utfør andre problemløsingstrinn som beskrives i denne artikkelen.

Publiseringsdato: