Sikkerhetskopiere for første gang med AirPort Time Capsule

Den første sikkerhetskopieringen med Time Machine vil bli på flere gigabyte fordi hele datamaskinen vil bli sikkerhetskopiert. Dette kan ta hele natten eller mer, avhengig av hvor mye data du har.

Når den første sikkerhetskopieringen er fullført, blir alle påfølgende sikkerhetskopieringer trinnvise. Dette betyr at Time Machine bare kopierer filer som er endret siden forrige sikkerhetskopiering. Alt dette skjer automatisk i bakgrunnen så lenge sikkerhetskopidisken er tilkoblet.

Tips for den første sikkerhetskopieringen

 • Den første sikkerhetskopieringsprosessen bør fullføres uten avbrudd.
 • Hvis du bruker en bærbar Mac, bør du ha den i samme rom som AirPort Time Capsule for å oppnå best ytelse (og ha datamaskinen koblet til nettstrøm). Strømledningen til en bærbar Mac må også være koblet til nettstrøm for at sikkerhetskopieringen skal startes automatisk.
 • AirPort Time Capsule fungerer også som en fullverdig Wi-Fi-basestasjon. Så hvis du legger til AirPort Time Capsule i et eksisterende trådløst nettverk, vil du ønske å bruke den som primær basestasjon, og ikke som nettverksklient. På den måten utnytter du dens bedre ytelse.
 • Hvis du har en Ethernet-kabel, kan du utføre den første sikkerhetskopieringen via Ethernet for å oppnå bedre ytelse. Det er bare å koble Ethernet-kabelen til en av Ethernet-portene på AirPort Time Capsule og den andre enden til Ethernet-porten på Mac-maskinen.
 • I Deling-panelet under Systemvalg må du påse at det er skrevet et navn i feltet "Datamaskinnavn:".

Konfigurere Time Machine for å bruke AirPort Time Capsule

 1. Velg Systemvalg fra Apple-menyen.
 2. Velg Vis > Time Machine.
 3. Angi På for Time Machine hvis programmet er av.
 4. Marker AirPort Time Capsule som mål for sikkerhetskopieringen. (Hvis du ikke automatisk blir bedt om å gjøre det, for eksempel fordi du har brukt en annen sikkerhetskopieringsdisk, klikker du på "Velg sikkerhetskopidisk...", velger ønsket AirPort Time Capsule og klikker på "Bruk disk".)
 5. Oppgi passordet til AirPort Time Capsule i vinduet som vises.
 6. Klikk på Koble til.

Time Machine vil starte den første sikkerhetskopieringen etter en nedtellingstidtaker. Sikkerhetskopieringsprosessen bør fullføres uten avbrudd.

Publiseringsdato: