AirPort: Koble til et kryptert WEP eller WPA Wi-Fi-nettverk

Finn ut hvordan du kobler til et kryptert Wi-Fi-nettverk.

Denne artikkelen har blitt arkivert og oppdateres ikke lenger av Apple.

Før du begynner

Det finnes to vanlige typer Wi-Fi-passordbeskyttelse (kalles også kryptering) som kan brukes av Wi-Fi-basestasjoner. Den foretrukne metoden kalles Wi-Fi Protected Access, som vises som «WPA2 Personal» eller «WPA/WPA2 Personal» i AirPort-verktøy.  

Den andre metoden, som er eldre og mindre sikker, kalles Wired Equivalent Privacy (WEP). Den vises som «WEP (Transitional Security Network)» i AirPort-verktøy. Ikke bruk WEP hvis ikke det er den eneste typen Wi-Fi-sikkerhet som støttes av enheten, og vær klar over at denne metoden nå er svært usikker. Hvis du må bruke WEP, bør du forsøke å konfigurere WEP Wi-Fi-nettverket i et separat, isolert nettverkssegment som bare inneholder enhetene som krever WEP. Så bruker du en nettverksruter til å bygge bro mellom det isolerte WEP-nettverket og WPA-hovednettverket.

Logge på

Klikk på AirPort-menylinjen og velg ønsket nettverk. Det vises et påloggingsvindu som sier at det «... krever et WPA-passord» for WPA-nettverk eller «... krever et WEP-passord» for WEP-nettverk.

Skriv passordet og klikk på OK. Kontakt nettverksadministratoren hvis du ikke kan passordet.

For trådløse WEP-nettverk fra andre enn Apple

Hvis du vil koble til et kryptert trådløst nettverk som ikke er fra Apple, fra en datamaskin med et AirPort-kort, må du bruke én av to ulike typer passord (hvilken du skal bruke, bestemmes av nettverksadministratoren). Disse passordtypene er:

ASCII-passord

Hvis du har fått et passord som er ren ASCII-tekst, bruker du anførselstegn (") foran og etter passordet. Passordene skiller mellom små og store bokstaver, og er minst fem tegn lange for nettverk med 40-biters kryptering eller minst 13 tegn lange for nettverk med 128-biters kryptering.

  • Eksempel på 40-biters: "pw123"
  • Eksempel på 128-biters: "password12345"

Heksedesimalt passord

Hvis du har fått et passord som bare bruker det heksadesimale tegnsettet (som er: abcdef0123456789), legger du til et dollar-tegn ($) foran passordet. Disse passordene er minst 10 tegn lange for nettverk med 40-biters kryptering eller minst 26 tegn lange for nettverk med 128-biters kryptering.

Merk: I et heksadesimalt passord kalles dollartegnet Hex Escape. Det varsler programvaren om at tegnene som følger, skal behandles som et heksadesimalt tall. Andre mulige hex escape-tegn er «0x» og «0X» (null-x, der x-en kan være en stor eller liten bokstav).

Eksempel på 40-biters: $1234abcdef

Eksempel på 40-biters: 0x1234abcdef

Eksempel på 128-biters: $12345678901234567890abcdef

Eksempel på 128-biters: 0x12345678901234567890abcdef

Merk: Hvis du ikke er sikker på hvilken type passord du skal bruke, kan du prøve begge metodene ovenfor eller kontakte nettverksadministratoren for å få informasjon om passordet.

Finn ut mer

Når du er logget på, viser AirPort-menylinjesymbolet den omtrentlige signalstyrken til det trådløse nettverket.  Når alle de fire signalsøylene er mørke, har du god signalstyrke.  Hvis du ikke ser dette menylinjesymbolet, kan du aktivere det under AirPort-valg.

Terminologi: Utledning av 40-biters og 128-biters

Krypterte trådløse nettverk bruker enten 40-biters eller 128-biters nøkler. Nøkkelen gis i enten åtte-biters (ASCII) eller fire-biters (heksadesimal) koding.

Ved bruk av heksadesimal koding blir hvert tegn i den endelige krypteringsnøkkelen fire biter langt når det konverteres til binært format. De 26 tegnene i en 128-biters nøkkel blir 104 biter. Dette 104-biters passordet kombineres med et 24-biters tilfeldig tall, kalt initialiseringsvektoren, for å lage den 128-biters krypteringsnøkkelen. Initialiseringsvektoren leveres med hver pakke med informasjon som sendes, og er en del av Wired Equivalent Privacy (WEP)-algoritmen og 802.11b-standarden. Med 40-biters kryptering utgjør de 10 heksadesimale tegnene 40 biter, som så kombineres med initialiseringsvektoren for å lage den 64-biters krypteringsnøkkelen. I dette tilfellet er navnet 40-biters misvisende. Det er faktisk en 64-biters krypteringsnøkkel. Derfor blir 40-biters noen ganger kalt for 64-biters.

Når ASCII-koding brukes, er hvert tegn i den endelige krypteringsnøkkelen 8 biter. Så 5 tegn er lik 40 biter, og 13 tegn er lik 104 biter. Den samme initialiseringsvektoren legges til og gir totalt 64 og 128 biter. 

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: