Forhåndsvise utskriftsprosjekter i Bilder eller iPhoto for å unngå problemer

Apple anbefaler at du forhåndsviser bok-, kort- og kalenderbestillinger før du sender dem til utskrift.

Det er viktig å forhåndsvise prosjektene dine før du bestiller. Apple kan ikke endre bildene dine etter at de er mottatt. Du har 30 minutter på deg til å kansellere når du sender inn en bestilling.

Hvis bestillingen blir gjort i Japan, Singapore, Australia, New Zealand og Hong Kong har du 90 minutter til å kansellere.

Følg denne fremgangsmåten for å forhåndsvise en bestilling:

  1. Velg Prosjekter-fanen øverst og dobbeltklikk på prosjektet du ønsker å forhåndsvise. Eller velg prosjektet fra sidepanelet hvis det er synlig.
  2. Kontroll-klikk eller høyreklikk i området som omgir prosjektet.

  3. Velg Arkiver bok som PDF fra snarveismenyen som vises. Hvis du velger et kort eller en kalender i trinn 2, vil det stå Arkiver kort eller Arkiver kalender i menyvalget.
  4. I Arkiver som-dialogen gir du filen et navn og velger en plassering hvor den skal arkiveres. Klikk deretter på Arkiver.
  5. Finn fram til PDF-filen du arkiverte, og dobbeltklikk på den. Kontroller at alt ser ut som du ønsker når du åpner filen i Forhåndsvisning. Du vil ikke se bokryggen.*
  6. Når du er ferdig med å gå gjennom PDF-filen av prosjektet, går du tilbake til Bilder eller iPhoto. Klikk på Kjøp-knappen for å sende inn bestillingen.

*Når du forhåndsviser et boktrykk-kort, vil du se bildene og teksten du har lagt inn, men ikke grafikken som hører til kortets tema. Hvis bildene og teksten ser greie ut, kan du være trygg på at hele kortet vil inkludere temaelementene når kortet blir produsert.

Publiseringsdato: