GarageBand, Logic: Hvor blir looper installert

Når du installerer Apple Loops fra GarageBand, Logic Pro/Express eller en Jam Pack, kan du oppdage at ikke alle loopene er plassert på samme sted. I tillegg kan plasseringen av looper variere fra system til system, avhengig av hvilken versjon (eller versjoner) av GarageBand eller Logic du har installert.

Denne artikkelen har blitt arkivert og oppdateres ikke lenger av Apple.

GarageBand 2 eller nyere og Logic Pro/Express 7.1 eller nyere lagrer loopinnhold i en annen standardplassering enn eldre versjoner. Hvis du har installert en eller flere Jam Packs, lagrer hver enkelt pakke også loopinnhold på forskjellige steder.

 • GarageBand 1 installerer loopinnhold i:

/Bibliotek/Application Support/GarageBand/Apple Loops/

 • Apple Loops for GarageBand Jam Pack, Jam Pack Remix Tools og Jam Pack Rhythm Section installerer looper i mapper med eget navn under:

/Bibliotek/Application Support/GarageBand/Apple Loops/

 • GarageBand 2 og nyere og Logic Pro/Express 7.1 og nyere installerer looper i:

/Bibliotek/Audio/Apple Loops/Apple/

 • Apple Loops for GarageBand Jam Pack Symphony Orchestra og Jam Pack World Music installerer looper i mapper med eget navn under:

/Bibliotek/Audio/Apple Loops/Apple/

 

Avhengig av hvilken versjon av GarageBand eller Logic du bruker og av om du har hatt forskjellige versjoner installert på datamaskinen, kan plasseringen av looper være forskjellig på følgende måter:

Scenario 1

 • Hvis GarageBand 2 eller nyere eller Logic 7.1 eller nyere er den første versjonen du har installert på datamaskinen, vil alt GarageBand-loopinnhold bli plassert i standardplasseringen for GarageBand 2, som beskrevet ovenfor.

Scenario 2

 • Hvis GarageBand 1 eller Logic 7.1 er den eneste versjonen som har vært installert på datamaskinen (du har ikke oppgradert til henholdsvis 2.0 eller nyere eller 7.1 eller nyere), vil alt GarageBand-loopinnhold være plassert i standardplasseringen for GarageBand 1, som beskrevet ovenfor.

Scenario 3

 • Hvis du har oppgradert til GarageBand 2 eller nyere eller Logic 7.1 eller nyere fra en eldre versjon, vil alle nye looper fra den nyere versjonen, bli installert i standardplasseringen for GarageBand 2. Alle andre looper som er felles for begge versjonene, vil fortsatt være plassert i standardplasseringen for looper i GarageBand 1. Installeringsprogrammet til programvaren vil med andre ord oppdage den eldre installasjonen og installere bare nytt innhold i den nye plasseringen, mens eldre innhold beholdes der det alltid har vært.

 

Alt Jam Pack-loopinnhold blir alltid installert i standardplasseringen for hver pakke, slik det er beskrevet ovenfor. Det spiller ingen rolle hvilken programvareversjon du bruker, Jam Pack-looper vil alltid ligge i den opprinnelige plasseringen.

Hvis du installerer tredjeparts looper, må innholdet installeres i en egen mappe i standardplasseringen for gjeldende versjon av GarageBand eller Logic som du bruker. Hvis du har installert tredjeparts looper mens du har brukt GarageBand 1, og deretter har oppgradert til versjon 2, vil disse loopene med andre ord fremdeles befinne seg i mapper med eget navn under:

 • /Bibliotek/Application Support/GarageBand/Apple Loops/

Hvis innholdet har blitt installert etter at du har oppgradert til GarageBand 2 eller nyere eller Logic 7.1 eller nyere, vil imidlertid loopene befinne seg i mapper med eget navn under:

 • /Bibliotek/Audio/Apple Loops/Apple/

Alle brukeropprettede looper i GarageBand 2 eller nyere eller Logic 7.1 eller nyere vil bli lagt i en av disse plasseringene:

 • /Bibliotek/Audio/Apple Loops/User Loops
 • ~/Bibliotek/Audio/Apple Loops/User Loops

Merk: Tildetegnet (~) representerer Hjem-mappen. Velg Gå > Gå til mappe fra menyen for å komme til denne plasseringen i Finder. Skriv ~/Bibliotek/Audio/Apple Loops/User Loops i feltet «Gå til mappen», og trykk på -knappen.

Om de legges i Hjem-mappebanen eller System-banen, er avhengig av hva du har valgt for «Mine Apple-looper» på Looper-panelet under GarageBand-valg.

Publiseringsdato: