Bruk Made for iPhone-høreapparater

Made for iPhone-høreapparater kan kobles til iPhone, iPad eller iPod touch, slik at du kan strømme lyd, svare på telefonsamtaler og justere innstillinger med mer.

For å bruke Made for iPhone-høreapparater trenger du en av disse enhetene:

Sammenkoble og koble til

Når du sammenkobler et Made for iPhone-høreapparat med Apple-enheten din, går lyden fra Apple-enheten til høreapparatet. Hvis du slår av høreapparatet, må du koble det til på nytt når du vil bruke det sammen med Apple-enheten igjen.

Slik sammenkobler du høreapparatet:

 1. Sørg for at Bluetooth er på. Gå til Innstillinger, og velg Bluetooth.
 2. Åpne batteridekselet på høreapparatet.
 3. På Apple-enheten går du til Innstillinger > Tilgjengelighet > Hørsel og velger Høreapparater.
 4. Lukk batteridekselet på høreapparatet. Apple-enheten søker nå etter høreapparatet.
 5. Under MFi-høreapparater trykker du på navnet på høreapparatet.
 6. Trykk på Koble sammen når du får forespørselen om sammenkobling på skjermen. Hvis du har to høreapparater, får du to forespørsler. Sammenkoblingen kan ta opptil ett minutt.

Du kan begynne å bruke høreapparatet når du ser det under MFi-høreapparater med et hakemerke. Styr fra låst skjerm kommer til å være på. La det være på for å styre høreapparatet fra låseskjermen (ved bruk av Tilgjengelighetssnarvei) og fra Kontorllsenter på iPhone eller iPod touch, eller Kontrollsenter på iPad.

     

Sammenkoble med mer enn én enhet

Når du sammenkobler høreapparatene dine med mer enn én Apple-enhet, flyttes tilkoblingen for høreapparatene fra den ene enheten til den andre når du bruker lyd. Tilkoblingen flyttes også når du mottar anrop på iPhone. Hvis du endrer innstillingene for høreapparatene på én enhet, sendes de til de andre enhetene dine. 

Slik sammenkobler du med enda en iPhone, iPad eller iPod touch:

 1. Sørg for at alle enhetene er koblet til det samme Wi-Fi-nettverket og logget på iCloud med den samme Apple-ID-en.
 2. Følg fremgangsmåten for sammenkobling med høreapparatet.

Koble til når du slår på høreapparatet

Når du slår av høreapparatet, kobles det fra enheten. Når du slår på høreapparatet, må du åpne og lukke batteridekselet på høreapparatet for å koble til igjen.


Kontroller MFi-høreapparatet ditt

Du kan bruke Apple-enheten til å velge forhåndsinnstillinger for omgivelsene, justere volumet og slå på direktelytting med mer. For å kontrollere høreapparatet bruker du Innstillinger eller Tilgjengelighetssnarvei.

Angi preferanser for funksjoner som du kontrollerer med Apple-enheten din, ved å gå til Innstillinger > Tilgjengelighet > Høreapparater. Trykk deretter på Høreapparater.

Spill av ringetoner
Du kan spille av ringetoner via tilkoblede høreapparater.

Lyddirigering
Velg standardenheten for lydavspilling.

Styr høreapparater nær deg
Bruk Apple-enheten til å justere innstillingene for høreapparater som er på samme Wi-Fi-nettverk, og som er tilkoblet iCloud-kontoen din.

La høreapparatet overta
Fortsett å lytte til media gjennom høreapparatet når du bytter mellom Apple-enhetene dine. Hvis høreapparatet for eksempel er koblet til iPhone, men du begynner å se på en film på iPad, bytter høreapparatet automatisk til iPad.

Styr fra låst skjerm
Gjør raske justeringer på forhåndsinnstillinger og volum på høreapparatet direkte på låseskjermen med Tilgjengelighetssnarvei eller hørselsknappen i Kontrollsenter.

Du kan også trykke på navnet på høreapparatet ditt i Innstillinger for å

 • se tilkoblingsstatus
 • justere lydnivået for ett eller begge høreapparatene
 • velge en forhåndsinnstilling for lyd
 • slå på Direktelytting
 • fjerne sammenkoblingen med høreapparatet

Finn ut hvordan du bruker Tilgjengelighetssnarvei for å kontrollere høreapparatene dine.


Finn ut mer

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: