Bruk Skjermteppe med VoiceOver for Mac, iPhone, iPad, iPod touch og Apple Watch

Hvis du bruker VoiceOver på enheten din, kan du bruke Skjermteppe til å slå av skjermen for å holde den privat, eller hvis du ikke trenger skjermen for å bruke enheten. 

Om Skjermteppe

Når Skjermteppe er på, forblir enheten og VoiceOver-navigering aktiv, selv om skjermen er slått av. Hvis du for eksempel ønsker å sjekke bankkontoen din på et offentlig sted, kan Skjermteppe slå av skjermen slik at informasjonen ikke vises. 

For å bruke Skjermteppe på enheten må VoiceOver være aktivert.

Bruk Skjermteppe på Mac

Når VoiceOver er slått på, bruker du denne tastaturkommandoen til å aktivere Skjermteppe:

 • Trykk på VO-Shift-Fn-_

Bruk den samme kommandoen til å slå Skjermteppe av.

Hvis du bruker styreflatetilordneren på Mac

 1. Trykk tre ganger på styreflaten med tre fingre.
 2. Gjenta de tre trykkene på styreflaten med tre fingre for å slå av Skjermteppe.

Finn ut hvordan du styrer VoiceOver med styreflatetilordneren her.

Bruk hjelpeveiledningen for VoiceOver-kommandoer (Hjelp for VoiceOver) på Macen til å slå på Skjermteppe

 1. Trykk på VO-HH for åpne hjelpeveiledningen for VoiceOver-kommandoer (Hjelp for VoiceOver).
 2. Skriv inn «Skjermteppe», og trykk på returtasten.

Bruk Skjermteppe på iPhone, iPad og iPod touch

Slik slår du Skjermteppe på eller av med bevegelser:

 1. Vekk enheten din.
 2. Trykk raskt tre ganger på skjermen med tre fingre. Hvis du bruker Zoom-funksjonen sammen med VoiceOver, trykker du fire ganger på skjermen med tre fingre.

Hvis du bruker et Bluetooth-tastatur med enheten din, trykker du på Kontroll-Tilvalg-Skift-S for å slå Skjermteppe på eller av.

Bruk Skjermteppe på Apple Watch

Bruk iPhone til å slå på Skjermteppe for Apple Watch:

 1. Åpne Apple Watch-appen på iPhone og gå til Min Apple Watch.
 2. Trykk på Tilgjengelighet > VoiceOver > Skjermteppe. Med denne innstillingen forblir Skjermteppe aktivt når VoiceOver er slått på.
 3. For å slå av Skjermteppe gjentar du disse trinnene.

Les mer

 • Skjermteppe slås av når VoiceOver er av, eller hvis enheten omstartes. 
 • Du kan fortsatt ta skjermbilder på iOS-enheten når Skjermteppe er aktivert. 
Publiseringsdato: