Bruk skjermteppe med VoiceOver for Mac, iPhone, iPad, iPod touch og Apple Watch

Hvis du bruker VoiceOver på enheten din, kan du bruke skjermteppe til å slå av skjermen for å få ekstra personvern, eller hvis du ikke trenger skjermen til å bruke enheten. 

Om skjermteppe

Når skjermteppe er på, forblir enheten og VoiceOver-navigering aktiv, selv om skjermen er slått av. Hvis du for eksempel ønsker å sjekke bankkontoen din på et offentlig sted, kan skjermteppe slå av skjermen din slik at informasjonen ikke vises. 

For å bruke skjermteppe på enheten din må VoiceOver være aktivert.

Bruk skjermteppe på Mac

Når VoiceOver er slått på, bruker du denne tastaturkommandoen for å aktivere skjermteppe:

 • Trykk på Kontroll-Tilvalg-Fn_

Bruk den samme kommandoen for å slå av skjermteppe.

Hvis du bruker styreflatetilordneren på Mac

 1. Trykk tre ganger på styreflaten med tre fingre.
 2. Gjenta de tre trykkene på styreflaten med tre fingre for å slå av skjermteppe.

Bruk hjelpeveiledningen for VoiceOver-kommandoer (VoiceOver Help) på Mac-maskinen for å slå på skjermteppe

 1. Trykk på VO-HH for åpne hjelpeveiledningen for VoiceOver-kommandoer (VoiceOver Help).
 2. Skriv «skjermteppe» og trykk på returtasten.

Bruk skjermteppe på iPhone, iPad og iPod touch

Slik slår du skjermteppe på eller av med bevegelser:

 1. Vekk enheten din.
 2. Trykk raskt tre ganger på skjermen med tre fingre. Hvis Zoom-funksjonen brukes sammen med VoiceOver, trykker du fire ganger på skjermen med tre fingre.

Hvis du bruker et Bluetooth-tastatur med enheten din, trykker du på Kontroll-Tilvalg-Skift-S for å slå skjermteppe på eller av.

Bruk skjermteppe på Apple Watch

Bruk iPhone til å slå på skjermteppe for Apple Watch:

 1. Åpne Apple Watch-appen på iPhone og gå til Min klokke.
 2. Trykk på Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver > Skjermteppe. Med denne innstillingen forblir skjermteppe aktivt når VoiceOver er slått på.
 3. For å slå av skjermteppe gjentar du denne fremgangsmåten.

Les mer

 • Skjermteppe slås av når VoiceOver er av, eller hvis enheten omstartes. 
 • Du kan fortsatt ta skjermbilder på iOS-enheten når skjermteppe er aktivert. 
Publiseringsdato: