Løse problemer med AirPlay og Like skjermer via AirPlay på iPhone, iPad og iPod touch

Følg denne framgangsmåten hvis:

 • AirPlay-symbolet ikke vises på iPhone, iPad eller iPod touch.
 • Det oppstår ytelsesproblemer ved bruk av AirPlay eller Like skjermer via AirPlay.

Prøv denne framgangsmåten først

 • Kontroller at iOS-enhetens programvare er oppdatert.
 • Kontroller at Apple TV-programvaren er oppdatert.
 • Kontroller at Wi-Fi er aktivert på enheten. Gå til Innstillinger > Wi-Fi på iOS-enheten og slå på Wi-Fi.
 • Koble alle AirPlay-aktiverte enheter til det samme Wi-Fi-nettverket.
  Gå til Innstillinger > Generelt > Nettverk på Apple TV for å se hvilket Wi-Fi-nettverk som er tilkoblet. Trykk på Innstillinger > Wi-Fi på iOS-enheten og kontroller at den er i samme nettverk som Apple TV.
 • Med Peer-to-peer AirPlay kan en iOS-enhet strømme til Apple TV uten først å være koblet til det samme Wi-Fi-nettverket. Finn ut om iOS-enheten kan bruke Peer-to-peer AirPlay.

Hvis AirPlay-symbolet ikke vises

Påse at du har fulgt framgangsmåtene i Bruke AirPlay og Bruke Like skjermer via AirPlay.

Hvis du fremdeles ikke kan se AirPlay-symbolet  , kan du prøve en av disse framgangsmåtene:

 • Hvis du prøver å bruke AirPlay eller Like skjermer via AirPlay sammen med Apple TV, påser du at AirPlay også er aktivert på Apple TV. Du kan aktivere eller deaktivere AirPlay på Apple TV via AirPlay-menyen: Innstillinger > AirPlay.
 • Sjekk Internett- eller nettverkstilkoblingen på alle de berørte enhetene.
  • Noe innhold krever en Internett-tilkobling for å godkjenne avspillingen av innholdet. AirPlay-funksjonaliteten kan være begrenset hvis nettverket ikke er koblet til Internett.
 • Hvis du prøver å bruke AirPlay fra et tredjeparts program eller nettsted fra Safari-programmet på iOS-enheten, må du kontrollere at programmet eller nettstedet er AirPlay-kompatibelt (kontakt utviklerne av programmet eller nettstedet for å få mer informasjon).

Løse problemer med ytelsen til AirPlay eller Like skjermer via AirPlay

Hvis du opplever periodiske avspillings- eller betydelige nettverksforsinkelser med AirPlay eller Like skjermer via AirPlay, kan det skyldes en dårlig Wi-Fi-tilkobling, forstyrrelser eller avstanden mellom Wi-Fi-ruteren og iOS-enheten, Apple TV eller AirPort Express.

Prøv disse forslagene:

 • Sørg for at ikke andre enheter prøver å strømme til samme Apple TV samtidig.
 • Påse at Wi-Fi-ruteren er konfigurert med anbefalte innstillinger for en best mulig ytelse.
 • Enkelte eksterne enheter, som mikrobølgeovner og babyovervåkere, kan føre til signalforstyrrelser i et Wi-Fi-nettverk. Forsøk å flytte eller deaktivere disse enhetene.
 • Forsøk om mulig å plassere Wi-Fi-ruteren i samme rom som iOS-enheten og Apple TV.
 • Hvis det trådløse og det kablede nettverket er det samme, prøver du å koble Apple TV til ruteren via Ethernet i stedet for Wi-Fi.
 • Hvis Wi-Fi-ruteren har en ekstern antenne, kontrollerer du at den er ordentlig tilkoblet og i god stand.
 • Bruk veiledningen i iOS: Problemløsing for Wi-Fi-nettverk og -tilkoblinger til å løse problemer med forstyrrelser og andre problemer.

 

Hvis du bruker iTunes, kan du se disse retningslinjene for problemløsing.

Publiseringsdato: