Få hjelp med Mail på iPhone, iPad og iPod touch

Du vil kanskje ikke kunne sende e-post ved bruk av Mail på iPhone, iPad eller iPod touch. Eller du vil kanskje ikke kunne motta eller flytte meldinger. Denne artikkelen kan hjelpe deg med å løse disse og andre problemer med Mail på iOS-enheter.

Få hjelp med iCloud Mail.

Første trinn

Følg denne framgangsmåten først:

 1. Forsikre deg om at du har forbindelse med Internett ved å åpne Safari og gå til www.apple.com/no.
 2. Logg deg på e-postleverandørens nettside og kontroller at kontoen er aktiv og at du bruker riktig passord.
 3. Kontroller innstillingene for e-post.
 4. Omstart iOS-enheten.
 5. Fjern den berørte e-postkontoen fra enheten med denne framgangsmåten:
  1. Trykk på Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere.
  2. Trykk på e-postkontoen.
  3. Trykk på Slett konto.
  4. Legg til kontoen igjen.

Hvis du fremdeles trenger hjelp og får en feilmelding

Finn feilmeldingen nedenfor og følg framgangsmåten.

«Kan ikke hente e-post»

Påse at du oppgir riktig passord. Hvis du har slått på totrinnsverifisering via e-postleverandøren, må du kontakte leverandøren for å finne ut om du trenger et spesielt passord for iOS-enheten.

«Kan ikke flytte melding»

 1. Trykk på Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere. Trykk deretter på e-postkontoen.
 2. Trykk på Konto > Avansert.
 3. Trykk på Slettet-postkasse og kontroller at den er satt til Papirkurv.
 4. Trykk på Avansert, deretter på Konto og til slutt Ferdig.

Nå kan du prøve å flytte en melding. Hvis du får den samme feilmeldingen, følger du denne framgangsmåten:

 1. Trykk på Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere. Trykk deretter på e-postkontoen.
 2. Trykk på Konto > Avansert.
 3. Trykk på IMAP-baneprefiks og skriv INBOX. 
 4. Trykk på Konto og deretter på Ferdig.

«Feil brukernavn eller passord» for POP3-konto

Lukk alle andre e-postprogrammer og eventuelle webmail-nettsteder du har åpne på andre datamaskiner, før du sjekker e-post på iOS-enheten.

Hvis du vil undersøke om kontoen er en POP3-konto, bruker du verktøyet Mail Settings Lookup eller følger denne framgangsmåten:

 1. Gå til Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere, og trykk på kontoen.
 2. Se etter etiketten POP-kontoinformasjon.

Hvis e-postleverandøren tilbyr IMAP, fjerner du POP3-kontoen og legger til kontoen med leverandørens IMAP-innstillinger.

POP3 kommuniserer med én e-postklient om gangen. Hvis mer enn én e-postklient prøver å koble seg til samtidig, kan du få en melding om feil brukernavn eller passord.

«Nektet videresending» eller «E-postadresse forkastet av tjener»

Hvis du får en av disse meldingene når du prøver å sende en e-postmelding, er enten e-postadressen feil eller innstillingene er ikke riktige for forbindelsen.

Kontroller e-postadressene for eventuelle meldinger i utboksen ved å følge denne framgangsmåten:

 1. Rull ned til Kontoer på Postkasser-skjermen i Mail.
 2. Trykk på kontoen din.
 3. Trykk på Utboks.
  Hvis du ikke finner noen utboks, har Mail sendt meldingene dine.
 4. Trykk på en melding i utboksen og kontroller at e-postadressene er riktige.

Hvis e-postleverandøren angir at port 25 skal brukes, vil du kanskje bare kunne sende e-post når du har forbindelse med leverandørens nettverk. Forhør deg med e-postleverandøren angående innstillinger og tilgjengelighet.

Hvis du fremdeles ikke får sendt e-post, kan du konfigurere en alternativ SMTP-tjener.

Sist endret: