Få hjelp med Mail på iPhone, iPad og iPod touch

Finn ut hva du må gjøre hvis du ikke kan sende eller motta e-post med Mail-appen på iOS-enheten din.

Prøv denne framgangsmåten først

Sjekk om du fremdeles trenger hjelp etter hvert trinn.

Påse at enheten kan kobles til Internett

Kontroller at enheten har Internett-tilkobling med mobildata eller Wi-Fi. Gå til Safari og åpne en nettside som for eksempel www.apple.com for å se om enheten kobles til Internett.

Sjekk Utboks for usendte meldinger

Hvis du ser en melding som sier at e-posten din ikke ble sendt, blir den e-posten plassert i Utboks. Kontroller om det er usendte meldinger i Utboks og prøv å sende dem på nytt.

Kontrollere Utboks for usendte e-poster:

 1. Trykk på Postkasser øverst til venstre i Mail. Rull deretter ned til Kontoer.
 2. Trykk på kontoen din, og så på Utboks. Hvis du ikke ser Utboks ble e-posten sendt.
 3. Trykk på en e-post i Utboks. Kontroller at du skrev inn riktig e-postadresse til mottakeren.
 4. Trykk på Send for å sende e-posten på nytt.

Verifiser at e-postkontoinformasjonen og -innstillingene er riktige

Hvis Mail ber deg om å angi passord for e-postkontoen, må du kontrollere at passordet du angir er riktig. Logg inn på webområdet til e-postleverandøren for å verifisere at e-postadressen og passordet er riktig.

Når du konfigurerer e-postkontoen på enheten, bruker iOS automatisk de riktige kontoinnstillingene for mange e-postleverandører. Du kan bruke verktøyet Sjekke innstillingene for Mail for å se disse innstillingene, eller få innstillingene direkte fra e-postleverandøren eller systemadministratoren. Deretter sammenligner du dem for å se hva du har angitt for e-postkontoen din.

Kontroller innstillingene for e-postkontoen din:

 1. Gå til Innstillinger > Mail, Kontakter, Kalendere, og trykk på kontoen.
 2. Trykk på e-postadressen din ved siden av Konto for å se kontoinformasjonen, som for eksempel innkommende og utgående e-postservere.
 3. Kontroller de anbefalte innstillingene for e-postkontoen din i verktøyet Sjekke innstillingene for Mail og verifiser at det er de samme som du ser på skjermen din. Hvis du ikke ser innstillingene for e-postkontoen din, må du kontakte e-postleverandøren.

Hvis du har en e-postkonto med POP3, kan du bare sjekke e-posten din på én enhet om gangen. Lukk andre e-postprogrammer og logg ut av e-postsider på Internett som er åpne. For å kontrollere om e-posten din er en POP3-konto, kan du gå til Innstillinger > Mail, Kontakter, Kalendere, og trykke på kontoen og deretter se etter etiketten POP-kontoinformasjon. Du kan også sjekke de anbefalte e-postinnstillingene for din POP3-e-postkonto i verktøyet Sjekke innstillinger for Mail.

Hvis e-postleverandøren din krever at kontoen din bruker port 25, kan du bare sende e-post når du er tilkoblet nettverket til e-postleverandøren din. Forhør deg med e-postleverandøren angående innstillinger og tilgjengelighet.

Hvis du fremdeles trenger hjelp

Hvis du fremdeles ikke kan sende eller motta e-post, må du kontakte e-postleverandøren din eller fjerne e-postkontoen og konfigurere den på nytt.

Kontakt e-postleverandør eller systemadministrator

 • Kontakt e-postleverandøren din eller sjekk statusnettsiden deres for å se om tjenesten er nede. 
 • Spør e-postleverandøren eller systemadministratoren om de har sikkerhetsfunksjoner eller restriksjoner, som totrinnsbekreftelse, slått på for e-postkontoen din. Du trenger kanskje et spesielt passord eller be om tilgang fra e-postleverandøren for å sende og motta e-post på enheten.
 • Kontroller e-postkontoinnstillingene med e-postleverandøren eller systemadministratoren for å påse at de er riktige.

Fjern e-postkontoen din og konfigurer den på nytt

Hvis du fremdeles har problemer med å sende og motta e-post, kan du prøve å fjerne e-postkontoen fra enheten og så legge den til på nytt:*

 1. Logg på webområdet til e-postleverandøren på datamaskinen din for å verifisere at alle e-postene dine er der, eller sjekk om e-posten din er lagret et annet sted enn på iOS-enheten din.
 2. Trykk på Innstillinger > Mail, Kontakter, Kalendere på iOS-enheten.
 3. Trykk på e-postkontoen du vil fjerne.
 4. Trykk på Slett konto.
 5. Legg til kontoen på nytt.

*iOS-sikkerhetskopier laget i iCloud og iTunes inkluderer en sikkerhetskopi av e-postinnstillingene dine, men ikke e-postene dine. E-poster som er slettet fra iOS-enheten din kan ikke gjenopprettes fra en iCloud- eller iTunes-sikkerhetskopi. Les mer om sikkerhetskopier i iCloud og iTunes.

Les mer

 

Sist endret: