Hvis du ikke kan sende eller motta e-post på iPhone, iPad eller iPod touch

Finn ut hva du må gjøre hvis du ikke kan sende eller motta e-post med Mail-appen på iOS-enheten din.

Før du begynner

Det er noen ting du må tenke på og sjekke:

 • iOS-sikkerhetskopier som opprettes i iCloud og iTunes, sikkerhetskopierer e-postinnstillinger, men ikke e-poster. Hvis du sletter eller endrer innstillingene for e-postkontoen din, kan e-poster som er blitt lastet ned tidligere, bli fjernet fra iOS-enheten. 
 • Kontroller at enheten er koblet til internett. Hvis du vil sjekke mobildata- eller Wi-Fi-forbindelsen, kan du gå til Safari og åpne en nettside.
 • Sjekk hos e-posttjenesteleverandøren for å finne ut om det er et midlertidig tjenestebrudd på nettsiden deres.

Sjekk utboksen for usendte e-poster

Hvis du får en melding om at e-posten din ikke ble sendt, plasseres denne e-posten i Utboks. Sjekk utboksen din, og prøv å sende e-posten på nytt:

 1. Trykk på Postkasser øverst til venstre i Mail.
 2. Trykk på Utboks. Hvis du ikke ser Utboks, ble e-posten sendt.
  postkasser
 3. Trykk på en e-post i Utboks. Kontroller at e-postadressen til mottakeren er riktig.
 4. Trykk på Send.    

Sjekk e-postadressen og passordet

Hvis Mail ber deg om å angi passord for e-postkontoen, må du kontrollere at passordet er riktig. Logg på nettstedet til e-postleverandøren din for å kontrollere e-postadressen og passordet.

Kontakt e-postleverandøren eller systemadministratoren hvis du fremdeles får melding om feil brukernavn eller passord. 

Sjekk hente- og varslingsinnstillinger for Mail på iOS

Som standard er innstillingene for Hent nye data basert på det som leveres av e-postleverandøren din. Hvis Push ikke er tilgjengelig som en innstilling, vil kontoen din som standard bli innstilt til Hent. Disse innstillingen påvirker hvordan enheten din mottar e-post. Slik endrer du disse innstillingene:

 1. Gå til Innstillinger.
 2. Trykk på Passord og kontoer.
 3. Trykk på Hent nye data.
 4. Velg en innstilling, for eksempel Automatisk eller Manuelt, eller velg en tidsplan for hvor ofte Mail henter data.

Med iOS 11 og nyere er innstillingen satt til Automatisk som standard. Enheten din vil bare hente nye data i bakgrunnen når enheten lades og er tilkoblet Wi-Fi.

Sørg for at du har riktige Varslingsinnstillinger for Mail-appen:

 1. Gå til Innstillinger, og trykk på Varslinger.
 2. Trykk på Mail.
 3. Trykk på en e-postkonto.
 4. Juster Varslinger, Lyder og Merker.

Sjekk Mail-innstillingene dine

Når du konfigurerer e-postkontoen på enheten, bruker iOS automatisk de riktige kontoinnstillingene for mange e-postleverandører.

Sammenlign innstillingene i Mail-appen med innstillingene for e-postkontoen din for å kontrollere at kontoinnstillingene dine er riktige:

 1. Gå til Innstillinger > Passord og kontoer, og trykk på e-postkontoen.
 2. Trykk på e-postadressen din ved siden av Konto for å se kontoinformasjonen, for eksempel innkommende og utgående e-posttjenere.
 3. Kontroller de anbefalte innstillingene for e-postkontoen din i verktøyet Sjekke innstillingene for Mail, og sørg for at de er de samme som du ser på skjermen din. Hvis du ikke ser innstillingene for e-postkontoen din, må du kontakte e-postleverandøren eller systemadministratoren din.

Hvis du har en e-postkonto med POP3, kan du bare sjekke e-posten din på én enhet om gangen. Lukk andre e-postprogrammer og logg ut av e-postsider på internett som er åpne. Du kan sjekke om e-postkontoen din er en POP3-konto ved å gå til Innstillinger > Passord og kontoer, trykke på kontoen din, trykke på Konto og se etter etiketten POP-kontoinformasjon. Du kan også sjekke de anbefalte e-postinnstillingene for POP3-e-postkontoen din i verktøyet Sjekke innstillinger for Mail.


Hvis du fremdeles trenger hjelp

Kontakt e-postleverandøren din. Du kan også fjerne e-postkontoen din og deretter konfigurere den på nytt.

Kontakt e-postleverandør eller systemadministrator

 1. Kontakt e-postleverandøren din eller sjekk statusnettsiden deres for å se om tjenesten er nede. 
 2. Spør e-postleverandøren eller systemadministratoren om de har sikkerhetsfunksjoner eller restriksjoner, som totrinns-verifisering, slått på for e-postkontoen din. Du trenger kanskje et spesielt passord eller må kanskje be om tilgang fra e-postleverandøren for å sende og motta e-post på enheten.
 3. Kontroller e-postkontoinnstillingene med e-postleverandøren eller systemadministratoren for å sørge for at de er riktige.

Fjern e-postkontoen din og konfigurer den på nytt

 1. Logg på nettstedet til e-postleverandøren på datamaskinen din. Kontroller at alle e-postene dine er der, eller sørg for at e-postene dine er lagret på et annet sted enn på iOS-enheten din.
 2. Gå til Innstillinger > Passord og kontoer på iOS-enheten din.
 3. Trykk på e-postkontoen du vil fjerne.
 4. Trykk på Slett konto.
 5. Legg til kontoen på nytt.


Publiseringsdato: