Hvis du ser Ingen tjeneste, Søker eller SOS på iPhone eller iPad

Hvis du ser Ingen tjeneste eller Søker i statuslinjen på iPhone eller iPad (Wi-Fi + Cellular), er ikke enheten koblet til et mobilnettverk. Hvis du ser SOS eller «kun SOS» i statuslinjen, kan enheten fortsatt foreta nødanrop.

Kontroller dekningsområdet

 • Sørg for at du er i et område med dekning for mobilnettverk.
 • Slå mobildata av og deretter på igjen. Gå til Innstillinger og trykk på Mobildata. Hvis du bruker iPad, ser du kanskje Innstillinger > Mobildata.
 • Hvis du reiser utenlands, må du kontrollere at enheten er konfigurert for dataroaming. Gå til Innstillinger > Mobilnett > Mobildatavalg > Dataroaming.
  Øverste del av en iPhone-skjerm som viser mobilinnstillinger

Hvis du ser SOS eller kun SOS

Hvis du ser SOS eller «kun SOS» i statuslinjen, er ikke enheten koblet til et nettverk, men du kan fortsatt foreta nødanrop. Denne funksjonen er tilgjengelig i Australia, Canada og USA.

Øverste del av iPhone-skjermen som viser «kun SOS» i statuslinjen

Hvis du bruker AT&Ts 3G-nettverk

AT&T faser ut 3G-nettverket sitt. Hvis du ser Ingen tjeneste i statuslinjen på enheten og du har en iPhone 5s, iPhone 5c eller tidligere eller en iPad 2 Wi-Fi + Cellular eller tidligere, må du ta kontakt med operatøren for å diskutere alternativene dine. Hvis du har en iPhone 6 eller nyere eller en iPad (3. generasjon) eller nyere, følger du denne fremgangsmåten:

 1. Oppdater iPhonen eller iPaden til den nyeste versjonen av iOS eller iPadOS.
 2. Gå til Innstillinger > Mobilnett. Deretter:
  • På iPhone trykker du på Mobildatavalg og slår deretter på Aktiver LTE.
  • På iPad slår du på LTE.

Hvis du fortsatt ser Ingen tjeneste etter å ha fulgt denne fremgangsmåten, må du ta kontakt med operatøren.

iPhone- og iPad-enheter som støtter 5G-nettverk, påvirkes ikke når 3G-nettverk fases ut.

Start iPhone eller iPad på nytt

Start enheten på nytt. Hvis du ikke er sikker på hvordan du gjør dette, følger du denne fremgangsmåten for å starte iPhone på nytt eller starte iPad på nytt.

 

Se etter en oppdatering av operatørinnstillingene

Slik ser du etter og installerer en oppdatering av operatørinnstillingene manuelt:

 1. Sørg for at enheten er koblet til et Wi-Fi- eller mobilnettverk.
 2. Trykk på Innstillinger > Generelt > Om. Hvis en oppdatering er tilgjengelig, ser du et alternativ for å oppdatere operatørinnstillingene.
 3. Hvis du vil se hvilken versjon av operatørinnstillingene du har på enheten, kan du trykke på Innstillinger > Generelt > Om, og se ved siden av Operatør.

Hvis du setter inn et nytt SIM-kort i iPhone eller iPad, må du laste ned operatørinnstillingene til den nye operatøren.

 

Slå mobildatanettverket av og på igjen

Gå til Innstillinger > Mobilnett, og sjekk om mobildatanettverket er slått på. Hvis mobildatanettverket er slått av, slår du det på igjen. Sjekk deretter om du har service.

Hvis du ikke ser mobildatanettverket ditt i Innstillinger > Mobilnett, bør du konfigurere en eSIM eller sette inn et fysisk SIM-kort. Hvis du bruker et fysisk SIM-kort, fjerner du SIM-kortet og setter det inn igjen.

Hvis SIM-kortet er skadet, ikke får plass i SIM-skuffen, eller hvis du har overført det fysiske SIM-kortet fra en annen enhet, kan du be operatøren om et nytt SIM-kort. 

Finn ut mer om hvordan du fjerner et SIM-kort fra iPhone eller iPad.

 

Tilbakestill nettverksinnstillingene

Gå til Innstillinger > Generelt > Overfør eller tilbakestill [Enhet] > Tilbakestill > Tilbakestill nettverksinnstillinger. Da tilbakestilles også alle Wi-Fi-nettverk og -passord, mobilnettinnstillinger og VPN- og APN-innstillinger du har brukt tidligere.

 

Oppdater iPhone eller iPad

Oppdater iPhonen eller iPaden til den nyeste versjonen av iOS eller iPadOS.

 

Kontakt operatøren

Problemer med operatøren eller kontoen din kan påvirke tjenesten din. Kontakt operatøren for å

 • kontrollere at kontoen din er aktiv og stabil
 • sjekke at det ikke er nettverksproblemer i området
 • kontrollere at enheten ikke er blokkert fra å motta mobilnettjenester, og at den er konfigurert med det riktige dataabonnementet.

Bare mobiloperatøren din har tilgang til og kan administrere kontoinformasjonen din:

 

Få mer hjelp

Hvis operatøren din bekrefter at det ikke er noen problemer med kontoen din eller nettverket ditt, men du fortsatt ikke kan koble til et mobilnettverk, kan du ta kontakt med Apple-kundestøtte.

Hvis du ser et varsel ved siden av Ingen tjeneste, kan du finne ut hva du skal gjøre, her.

Publiseringsdato: