Hvis du ser Ingen tjeneste eller Søker på iPhone eller iPad

Hvis du ser Ingen tjeneste eller Søker på iPhone eller iPad (Wi-Fi + Cellular), eller hvis du ikke får opprettet forbindelse med noe mobilnettverk eller mobildata, følger du denne fremgangsmåten:

Kontroller dekningsområdet

Sørg for at du er i et område med dekning for mobilnettverk. Deretter følger du denne fremgangsmåten:

  • For å slå mobildata av eller på går du til Innstillinger, og deretter trykker du på Mobildata. Hvis du bruker iPad, ser du kanskje Innstillinger > Mobildata.
  • Hvis du reiser utenlands, må du kontrollere at enheten er konfigurert for dataroaming. Gå til Innstillinger > Mobilnett > Mobildatavalg > Dataroaming.

Start iPhone eller iPad på nytt

Start enheten på nytt. Hvis du er usikker på hvordan du gjør det, kan du følge denne fremgangsmåten.


Se etter en oppdatering av operatørinnstillingene

Slik ser du etter og installerer en oppdatering av operatørinnstillingene manuelt:

  1. Sørg for at enheten er koblet til et Wi-Fi- eller mobilnettverk.
  2. Trykk på Innstillinger > Generelt > Om. Hvis en oppdatering er tilgjengelig, ser du et alternativ for å oppdatere operatørinnstillingene.
  3. Hvis du vil se hvilken versjon av operatørinnstillingene du har på enheten, kan du trykke på Innstillinger > Generelt > Om, og se ved siden av Operatør.

Hvis du setter inn et nytt SIM-kort i iPhone eller iPad, må du laste ned operatørinnstillingene til den nye operatøren.


Ta ut SIM-kortet

Etter at du har tatt ut SIM-kortet, setter du det inn igjen. Det kan hende du må kontakte operatøren din i disse tilfellene:

  • Hvis SIM-kortet er skadet eller ikke passer i SIM-skuffen, kontakter du operatøren for å få et nytt SIM-kort.
  • Hvis du har overført SIM-kortet fra en annen enhet, spør du operatøren din om SIM-kortet fungerer med iPhone eller iPad.

Finn ut mer om å fjerne SIM-kortet ditt.


Nullstill nettverksinnstillingene.

Gå til Innstillinger > Generelt > Nullstill > Nullstill nettverksinnstillinger. Da nullstilles også Wi-Fi-nettverk og passord, mobilnettinnstillinger og VPN- og APN-innstillinger du har brukt tidligere.


Oppdater iPhone eller iPad

Oppdater iPhone eller iPad til den nyeste versjonen av iOS.


Kontakt operatøren

Problemer med operatøren eller kontoen din kan påvirke tjenesten din. Kontakt operatøren for å

  • kontrollere at kontoen din er aktiv og stabil
  • sjekke at det ikke er strømbrudd i området
  • kontrollere at enheten ikke er blokkert fra å motta mobilnettjenester, og at den er konfigurert med det riktige dataabonnementet

Bare mobiloperatøren din har tilgang til og kan administrere kontoinformasjonen din. Hvis du trenger hjelp med å finne operatørens kundeserviceside, kan du lese artikkelen om Apples operatørstøtte eller bruke en søkemotor på nettet.


Få mer hjelp

Hvis operatøren din bekrefter at det ikke er noen problemer med kontoen din eller nettverket ditt, men du fremdeles ikke kan koble deg til et mobilnettverk, kan du ta kontakt med Apple-kundestøtte.

Hvis du ser et varsel ved siden av Ingen tjeneste, kan du finne ut hva du skal gjøre, her.

Publiseringsdato: