AirPort: Treg 802.11n-forbindelse ved tilkobling med eldre WEP- eller WPA-sikkerhetsmekanismer

Lær hva du skal gjøre hvis du har koblet en 802.11n-kapabel datamaskin eller annen enhet trådløst til en 802.11n-ruter eller Wi-Fi-basestasjon og legger merke til at datahastigheten ikke vil overstige 54 Mbps.

Hvis en 802.11n-kapabel datamaskin eller en annen enhet har trådløs tilkobling til en 802.11n-ruter eller Wi-Fi-basestasjon, kan du oppleve at datahastigheten ikke kommer over 54 Mbps (megabit per sekund) til tross for at signalet ser ut til å være sterkt.Det kan skje hvis passordgodkjenningstypen for ruteren eller Wi-Fi-basestasjonen er WEP eller WPA.

Det er normalt at dette skjer. Det skjer fordi den maksimale overføringshastigheten for 802.11n ved godkjenning med WEP eller WPA (TKIP) er 54 Mbps, slik det er angitt i IEEE 802.11n-standarden.

Hvis du vil gi mulighet for maksimale 802.11n-hastigheter, må du sørge for at ruteren eller Wi-Fi-basestasjonen konfigureres til å bruke WPA2 eller eventuelt å ikke bruke passord. Av sikkerhetshensyn anbefales det at du velger WPA2 Personal når du konfigurerer Wi-Fi-basestasjonen.

Merk: AirPort-verktøy tillater ikke at du velger WEP eller WPA som et 802.11n-valg. Du kan velge bare WPA/WPA2 Personal eller WPA2 Personal til generelt hjemmebruk.

  • WPA/WPA2 Personal gir raskeste 802.11n-hastighet for unicastdata (overført til én enhet, som en datamaskin), men hastigheten for multicastdata (flere enheter) vil være 54 Mbps.
  • WPA2 Personal de beste 802.11n-hastighetene generelt og er det anbefalte valget.

Viktig: Kontroller at riktig konfigurasjon brukes på rutere fra tredjeparts leverandører. Enkelte enheter fra tredjeparts leverandører støtter ikke WPA2. Kontakt produsenten for å få mer informasjon. Hvis nettverket er konfigurert til å ikke bruke sikkerhet eller å bruke WPA2 og du fremdeles oppnår en maksimalhastighet på 54 Mbps, kan problemet være relatert til konfigurasjonen eller til ekstern påvirkning som dårlig signalstyrke eller radiofrekvensforstyrrelser. Hvis du vil ha mer informasjon om og kundestøtte for Wi-Fi-basestasjonen, kan du se kundestøtten for AirPort og Time Capsule.

Publiseringsdato: