Få hjelp med maskinvarefunksjoner på iPhone, iPad eller iPod touch

Bruk koblingene nedenfor hvis du har problemer med høyttalere, mikrofoner, knapper, skjermen, mobilkommunikasjon eller andre fysiske egenskaper ved enheten.

Denne artikkelen har blitt arkivert og oppdateres ikke lenger av Apple.

Pass først på at du bruker den nyeste versjonen av iOS. Hvis du fremdeles har problemer etter oppdateringen, finner du symptomet nedenfor og følger koblingen for å få hjelp.

Akustisk høyttaler/mikrofon/mottaker

Få hjelp med disse problemene:

Strøm/batteri

Batteri- eller ladeproblemer

Akseptable temperaturer

Andre problemer

Få hjelp med iPhone hvis den har noen av disse problemene:

  • Ikke vil slå seg på
  • Virker fastlåst
  • Starter ikke etter Apple-logoen
  • Kan ikke dras for å låse opp eller slå av

Skjerm

hjelp med skjermen på enheten hvis den har noen av disse problemene:

  • Skjermen er for uklar, for skarp eller du ser bare svake bilder
  • Du har en ensfarget skjerm (svart, hvit eller blå)
  • Du har streker, manglende deler, misfarging eller dårlig bildekvalitet

Få hjelp med andre skjermproblemer

Enheten og tilkoblinger generelt

Wi-Fi- og Bluetooth-problemer

Se disse artiklene for å få hjelp med Wi-Fi-problemer:

Meldingen «Ingen tjeneste» vises oppe til venstre på skjermen

Få hjelp med dette problemet.

«SIM-kort mangler»-varsel

Få hjelp med dette problemet.

Gjenkjennes ikke i iTunes / USB-tilkoblingsproblemer

Se disse artiklene for å få hjelp med dette problemet:

Knapper og brytere

Få hjelp med Dvale/våkne-knappen, Hjem-knappen, volumknapper, Ring/stille-bryteren eller sidebryteren.

Kamera

Kameraet fungerer ikke eller har uønsket bildekvalitet.

Tilbehør

Få hjelp hvis tilbehøret ditt ikke fungerer:

Problem ikke løst

Hvis du fremdeles har problemer med enheten, kontakter du Apples kundestøtte.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: