Om sikkerhetsinnholdet i iOS 8

I dette dokumentet beskrives sikkerhetsinnholdet i iOS 8.

Av hensyn til kundenes sikkerhet er det Apples praksis ikke å videreformidle, diskutere eller bekrefte sikkerhetsproblemer før det er foretatt en fullstendig undersøkelse og eventuelle nødvendige rettelser eller utgivelser er tilgjengelige. Du finner mer informasjon om Apple Produktsikkerhet på nettstedet Apple Produktsikkerhet.

Du finner mer informasjon om PGP-nøkkelen fra Apple Produktsikkerhet under Slik bruker du PGP-nøkkelen fra Apple Produktsikkerhet.

Der det er mulig, brukes CVE-ID-er som henvisning til svakhetene, slik at man kan finne mer informasjon.

Hvis du vil vite mer om andre sikkerhetsoppdateringer, kan du se Apple sikkerhetsoppdateringer.

iOS 8

 • 802.1X

  Tilgjengelig for: iPhone 4s og nyere, iPod touch (5. generasjon) og nyere, iPad 2 og nyere

  Virkning: En angriper kan få tak i Wi-Fi-akkreditiver

  Beskrivelse: En angriper kunne ha gitt seg ut for å være et Wi-Fi-tilgangspunkt, tilbudt seg å godkjenne med LEAP, brutt MS-CHAPv1-hash-koden og brukt utledete akkreditiver til å få godkjenning for det tiltenkte tilgangspunktet selv om tilgangspunktet støttet sterkere godkjenningsmetoder. Problemet ble løst ved å deaktivere LEAP som standard.

  CVE-ID

  CVE-2014-4364: Pieter Robyns, Bram Bonne, Peter Quax og Wim Lamotte ved Universiteit Hasselt

 • Kontoer

  Tilgjengelig for: iPhone 4s og nyere, iPod touch (5. generasjon) og nyere, iPad 2 og nyere

  Virkning: Et skadelig program kan være i stand til å identifisere Apple-ID-en til brukeren

  Beskrivelse: Det var et problem med tilgangskontrollen for kontoer. Et sandkasseprogram kunne hente informasjon om den aktive iCloud-kontoen, inkludert navnet på kontoen. Problemet ble løst ved å begrense tilgangen til visse kontotyper fra ikke-godkjente programmer.

  CVE-ID

  CVE-2014-4423: Adam Weaver

 • Tilgjengelighet

  Tilgjengelig for: iPhone 4s og nyere, iPod touch (5. generasjon) og nyere, iPad 2 og nyere

  Virkning: Enheten låser kanskje ikke skjermen ved bruk av AssistiveTouch

  Beskrivelse: Det var et logikkproblem i AssistiveTouchs håndtering av hendelser som førte til at skjermen ikke ble låst. Problemet ble løst gjennom forbedret håndtering av nedtellingen for låsing.

  CVE-ID

  CVE-2014-4368: Hendrik Bettermann

 • Kontorammeverket

  Tilgjengelig for: iPhone 4s og nyere, iPod touch (5. generasjon) og nyere, iPad 2 og nyere

  Virkning: En angriper med tilgang til en iOS-enhet kan få tilgang til sensitiv brukerinformasjon fra logger

  Beskrivelse: Sensitiv brukerinformasjon ble loggført. Problemet ble løst ved å logge mindre informasjon.

  CVE-ID

  CVE-2014-4357: Heli Myllykoski i OP-Pohjola Group

 • Adressebok

  Tilgjengelig for: iPhone 4s og nyere, iPod touch (5. generasjon) og nyere, iPad 2 og nyere

  Virkning: En person med fysisk tilgang til en iOS-enhet kan kanskje lese adresseboken

  Beskrivelse: Adresseboken ble kryptert med en nøkkel som bare ble beskyttet med maskinvare-UID. Problemet ble løst ved å kryptere adresseboken med en nøkkel som beskyttes av maskinvare-UID og brukerens sikkerhetskode.

  CVE-ID

  CVE-2014-4352: Jonathan Zdziarski

 • Appinstallering

  Tilgjengelig for: iPhone 4s og nyere, iPod touch (5. generasjon) og nyere, iPad 2 og nyere

  Virkning: En lokal angriper kan være i stand til å eskalere rettigheter og installere ikke-verifiserte programmer

  Beskrivelse: Det var en race-tilstand i Appinstallering. Det kan ha vært mulig for en angriper som har hatt tilgang til å skrive til /tmp, å installere en ikke-verifisert app. Problemet ble løst ved å plassere filer for installering i en annen katalog.

  CVE-ID

  CVE-2014-4386: evad3rs

 • Appinstallering

  Tilgjengelig for: iPhone 4s og nyere, iPod touch (5. generasjon) og nyere, iPad 2 og nyere

  Virkning: En lokal angriper kan være i stand til å eskalere rettigheter og installere ikke-verifiserte programmer

  Beskrivelse: Det var et problem med traversering av baner i Appinstallering. En lokal angriper kunne ha styrt valideringen av en kodesignatur til en annen pakke enn den som ble installert, og forårsake installering av en ikke-verifisert app. Problemet ble løst ved å registrere og hindre traversering av baner når det bestemmes hvilken kodesignatur som skal verifiseres.

  CVE-ID

  CVE-2014-4384: evad3rs

 • Ressurser

  Tilgjengelig for: iPhone 4s og nyere, iPod touch (5. generasjon) og nyere, iPad 2 og nyere

  Virkning: En angriper i en privilegert nettverksposisjon kan være i stand til å få en iOS-enhet til å tro at den er oppdatert, selv om den ikke er det

  Beskrivelse: Det var et problem med valideringen ved håndtering av svar på oppdateringskontroller. Falske datoer fra Sist endret-svarhoder som var satt til framtidige datoer, ble brukt i Hvis endret etter-kontroller i påfølgende oppdateringsforespørsler. Problemet ble løst gjennom validering av Sist endret-hodet.

  CVE-ID

  CVE-2014-4383: Raul Siles i DinoSec

 • Bluetooth

  Tilgjengelig for: iPhone 4s og nyere, iPod touch (5. generasjon) og nyere, iPad 2 og nyere

  Virkning: Bluetooth blir uventet aktivert som standard etter oppgradering av iOS

  Beskrivelse: Bluetooth ble aktivert automatisk etter oppgradering av iOS. Problemet ble løst ved kun å slå på Bluetooth for store eller mindre versjonsoppdateringer.

  CVE-ID

  CVE-2014-4354: Maneet Singh, Sean Bluestein

 • Retningslinjer for sertifikatgodkjenning

  Tilgjengelig for: iPhone 4s og nyere, iPod touch (5. generasjon) og nyere, iPad 2 og nyere

  Virkning: Oppdatering av retningslinjer for sertifikatgodkjenning

  Beskrivelse: Retningslinjene for sertifikatgodkjenning ble oppdatert. Du kan se den komplette listen over sertifikater på https://support.apple.com/no-no/HT201222.

 • CoreGraphics

  Tilgjengelig for: iPhone 4s og nyere, iPod touch (5. generasjon) og nyere, iPad 2 og nyere

  Virkning: Åpning av en skadelig PDF-fil kan føre til at et program avsluttes uventet eller at vilkårlig kode kjøres

  Beskrivelse: Det var heltallsoverflyt i håndteringen av PDF-filer. Problemet ble løst gjennom forbedret grensekontroll.

  CVE-ID

  CVE-2014-4377: Felipe Andres Manzano i Binamuse VRT som arbeider med iSIGHT Partners GVP-programmet

 • CoreGraphics

  Tilgjengelig for: iPhone 4s og nyere, iPod touch (5. generasjon) og nyere, iPad 2 og nyere

  Virkning: Åpning av en skadelig PDF-fil kan føre til uventet avslutning av et program eller avdekking av informasjon

  Beskrivelse: Det var mulig å lese minne utenfor grensene i håndteringen av PDF-filer. Problemet ble løst gjennom forbedret grensekontroll.

  CVE-ID

  CVE-2014-4378: Felipe Andres Manzano i Binamuse VRT som arbeider med iSIGHT Partners GVP-programmet

 • Datadetektorer

  Tilgjengelig for: iPhone 4s og nyere, iPod touch (5. generasjon) og nyere, iPad 2 og nyere

  Virkning: Trykk på en FaceTime-kobling i Mail ville utløse et FaceTime-lydanrop uten ledetekster

  Beskrivelse: Mail forhørte seg ikke med brukeren før programmet åpnet URL-er av typen facetime-audio://. Dette problemet ble løst ved å legge inn et kontrollspørsmål.

  CVE-ID

  CVE-2013-6835: Guillaume Ross

 • Foundation

  Tilgjengelig for: iPhone 4s og nyere, iPod touch (5. generasjon) og nyere, iPad 2 og nyere

  Virkning: Et program som bruker NSXMLParser, kan misbrukes til å avdekke informasjon

  Beskrivelse: Det var et XML External Entity-problem i NSXMLParsers håndtering av XML. Problemet ble løst ved ikke å laste inn eksterne objekter på tvers av opphav.

  CVE-ID

  CVE-2014-4374: George Gal i VSR (http://www.vsecurity.com/)

 • Hjem- og låst skjerm

  Tilgjengelig for: iPhone 4s og nyere, iPod touch (5. generasjon) og nyere, iPad 2 og nyere

  Virkning: En bakgrunnsapp kan bestemme hvilken app som er i forgrunnen

  Beskrivelse: Det private API for å bestemme hvilken app som er i forgrunnen, hadde ikke tilstrekkelig tilgangskontroll. Problemet ble løst gjennom ekstra tilgangskontroll.

  CVE-ID

  CVE-2014-4361: Andreas Kurtz i NESO Security Labs og Markus Troßbach ved universitetet i Heilbronn

 • iMessage

  Tilgjengelig for: iPhone 4s og nyere, iPod touch (5. generasjon) og nyere, iPad 2 og nyere

  Virkning: Vedlegg kan fremdeles ligge igjen etter at en overordnet iMessage eller MMS er slettet

  Beskrivelse: Det var en race-tilstand i måten vedlegg ble slettet på. Problemet ble løst ved å utføre ekstra kontroller etter sletting av vedlegg.

  CVE-ID

  CVE-2014-4353: Silviu Schiau

 • IOAcceleratorFamily

  Tilgjengelig for: iPhone 4s og nyere, iPod touch (5. generasjon) og nyere, iPad 2 og nyere

  Virkning: Et program kan forårsake en uventet systemavslutning

  Beskrivelse: Det var en dereferanse til en tom peker i håndteringen av IOAcceleratorFamily API-argumenter. Problemet ble løst gjennom forbedret validering av IOAcceleratorFamily API-argumenter.

  CVE-ID

  CVE-2014-4369: Sarah aka winocm og Cererdlong fra Alibaba Mobile Security Team

  Oppføring oppdatert 3. februar 2020
 • IOAcceleratorFamily

  Tilgjengelig for: iPhone 4s og nyere, iPod touch (5. generasjon) og nyere, iPad 2 og nyere

  Virkning: Enheten kan uventet bli omstartet

  Beskrivelse: Det var en dereferanse til en tom peker i IntelAccelerator-driveren. Problemet ble løst gjennom forbedret feilhåndtering.

  CVE-ID

  CVE-2014-4373: cunzhang ved Adlab i Venustech

 • IOHIDFamily

  Tilgjengelig for: iPhone 4s og nyere, iPod touch (5. generasjon) og nyere, iPad 2 og nyere

  Virkning: Et skadelig program kan være i stand til å lese kjernepekere, som kan brukes til å omgå randomisering av kjerneadresseområdet

  Beskrivelse: Det var et problem med lesing utenfor grensene i håndteringen av en IOHIDFamily-funksjon. Problemet ble løst gjennom forbedret grensekontroll.

  CVE-ID

  CVE-2014-4379: Ian Beer i Google Project Zero

 • IOHIDFamily

  Tilgjengelig for: iPhone 4s og nyere, iPod touch (5. generasjon) og nyere, iPad 2 og nyere

  Virkning: Et skadelig program kan kanskje utføre vilkårlig kode med systemrettigheter

  Beskrivelse: Det var et problem med heap-bufferoverflyt i IOHIDFamilys håndtering av tasttilordningsegenskaper. Problemet ble løst gjennom forbedret grensekontroll.

  CVE-ID

  CVE-2014-4404: Ian Beer i Google Project Zero

 • IOHIDFamily

  Tilgjengelig for: iPhone 4s og nyere, iPod touch (5. generasjon) og nyere, iPad 2 og nyere

  Virkning: Et skadelig program kan kanskje utføre vilkårlig kode med systemrettigheter

  Beskrivelse: Det var en dereferanse til en tom peker i IOHIDFamilys håndtering av tasttilordningsegenskaper. Problemet ble løst gjennom forbedret validering av IOHIDFamilys tasttilordningsegenskaper.

  CVE-ID

  CVE-2014-4405: Ian Beer i Google Project Zero

 • IOHIDFamily

  Tilgjengelig for: iPhone 4s og nyere, iPod touch (5. generasjon) og nyere, iPad 2 og nyere

  Virkning: Et skadelig program kan kanskje utføre vilkårlig kode med kjernerettigheter

  Beskrivelse: Det var et problem med skriving utenfor grensene i IOHIDFamily-kjerneutvidelsen. Problemet ble løst gjennom forbedret grensekontroll.

  CVE-ID

  CVE-2014-4380: cunzhang ved Adlab i Venustech

 • IOKit

  Tilgjengelig for: iPhone 4s og nyere, iPod touch (5. generasjon) og nyere, iPad 2 og nyere

  Virkning: Et skadelig program kan kanskje lese ikke-initialiserte data fra kjerneminnet

  Beskrivelse: Det var et problem med tilgang til ikke-initialisert minne i håndteringen av IOKit-funksjoner. Problemet ble løst gjennom forbedret initialisering av minnet

  CVE-ID

  CVE-2014-4407: @PanguTeam

 • IOKit

  Tilgjengelig for: iPhone 4s og nyere, iPod touch (5. generasjon) og nyere, iPad 2 og nyere

  Virkning: Et skadelig program kan kanskje utføre vilkårlig kode med systemrettigheter

  Beskrivelse: Det var et problem med valideringen ved håndtering av visse metadatafelter i IODataQueue-objekter. Problemet ble løst gjennom forbedret validering av metadata.

  CVE-ID

  CVE-2014-4418: Ian Beer i Google Project Zero

 • IOKit

  Tilgjengelig for: iPhone 4s og nyere, iPod touch (5. generasjon) og nyere, iPad 2 og nyere

  Virkning: Et skadelig program kan kanskje utføre vilkårlig kode med systemrettigheter

  Beskrivelse: Det var et problem med valideringen ved håndtering av visse metadatafelter i IODataQueue-objekter. Problemet ble løst gjennom forbedret validering av metadata.

  CVE-ID

  CVE-2014-4388: @PanguTeam

 • IOKit

  Tilgjengelig for: iPhone 4s og nyere, iPod touch (5. generasjon) og nyere, iPad 2 og nyere

  Virkning: Et skadelig program kan kanskje utføre vilkårlig kode med systemrettigheter

  Beskrivelse: Det var heltallsoverflyt i håndteringen av IOKit-funksjoner. Problemet ble løst gjennom forbedret validering av IOKit API-argumenter.

  CVE-ID

  CVE-2014-4389: Ian Beer i Google Project Zero

 • Kjerne

  Tilgjengelig for: iPhone 4s og nyere, iPod touch (5. generasjon) og nyere, iPad 2 og nyere

  Virkning: En lokal bruker kan være i stand til å bestemme oppsett av kjerneminne

  Beskrivelse: Det var flere problemer med ikke-initialisert minne i grensesnittet for nettverksstatistikk, som førte til at innhold i kjerneminnet ble avdekket. Problemet ble løst gjennom ekstra initialisering av minne.

  CVE-ID

  CVE-2014-4371: Fermin J. Serna i Google Security Team

  CVE-2014-4419: Fermin J. Serna i Google Security Team

  CVE-2014-4420: Fermin J. Serna i Google Security Team

  CVE-2014-4421: Fermin J. Serna i Google Security Team

 • Kjerne

  Tilgjengelig for: iPhone 4s og nyere, iPod touch (5. generasjon) og nyere, iPad 2 og nyere

  Virkning: En person i en privilegert nettverksposisjon kan kanskje forårsake tjenestenekt

  Beskrivelse: Det var et problem med en race-tilstand i håndteringen av IPv6-pakker. Problemet ble løst gjennom forbedret kontroll av låsetilstanden.

  CVE-ID

  CVE-2011-2391: Marc Heuse

 • Kjerne

  Tilgjengelig for: iPhone 4s og nyere, iPod touch (5. generasjon) og nyere, iPad 2 og nyere

  Virkning: En lokal bruker kan forårsake at et system avsluttes uventet eller at vilkårlig kode utføres i kjernen

  Beskrivelse: Det var et problem med dobbel frigivelse i håndteringen av Mach-porter. Problemet ble løst gjennom forbedret validering av Mach-porter.

  CVE-ID

  CVE-2014-4375: en anonym forsker

 • Kjerne

  Tilgjengelig for: iPhone 4s og nyere, iPod touch (5. generasjon) og nyere, iPad 2 og nyere

  Virkning: En lokal bruker kan forårsake at et system avsluttes uventet eller at vilkårlig kode utføres i kjernen

  Beskrivelse: Det var et problem med lesing utenfor grensene i rt_setgate. Det kan føre til avdekking av minne eller skadet minne. Problemet ble løst gjennom forbedret grensekontroll.

  CVE-ID

  CVE-2014-4408

 • Kjerne

  Tilgjengelig for: iPhone 4s og nyere, iPod touch (5. generasjon) og nyere, iPad 2 og nyere

  Virkning: Enkelte kjerneforsterkningstiltak kan omgås

  Beskrivelse: Den vilkårlige tallgeneratoren som brukes til kjerneforsterkningstiltak tidlig i oppstartsprosessen, var ikke kryptografisk sikker. Noen utdata kunne utledes fra brukerområdet, slik at forsterkningstiltakene kunne omgås. Problemet ble løst ved å bruke en kryptografisk sikker algoritme.

  CVE-ID

  CVE-2014-4422: Tarjei Mandt i Azimuth Security

 • Libnotify

  Tilgjengelig for: iPhone 4s og nyere, iPod touch (5. generasjon) og nyere, iPad 2 og nyere

  Virkning: Et skadelig program kan utføre vilkårlig kode med rotrettigheter

  Beskrivelse: Det var et problem med skriving utenfor grensene i Libnotify. Problemet ble løst gjennom forbedret grensekontroll.

  CVE-ID

  CVE-2014-4381: Ian Beer i Google Project Zero

 • Lockdown

  Tilgjengelig for: iPhone 4s og nyere, iPod touch (5. generasjon) og nyere, iPad 2 og nyere

  Virkning: En enhet kan manipuleres til feilaktig å presentere Hjem-skjermen når enheten er låst for aktivering

  Beskrivelse: Det var et problem med opplåsingen som førte til at en enhet fortsatte til Hjem-skjermen, selv om den fortsatt skulle være låst for aktivering. Problemet ble løst ved å endre informasjonen som en enhet verifiserer ved en forespørsel om opplåsing.

  CVE-ID

  CVE-2014-1360

 • E-post

  Tilgjengelig for: iPhone 4s og nyere, iPod touch (5. generasjon) og nyere, iPad 2 og nyere

  Virkning: Påloggingsakkreditiver kan bli sendt som ren tekst selv om tjeneren har tilkjennegitt egenskapen LOGINDISABLED IMAP

  Beskrivelse: Mail sendte LOGIN-kommandoen til tjenere selv om de hadde tilkjennegitt egenskapen LOGINDISABLED IMAP. Dette er i hovedsak et problem ved tilkobling til tjenere som er konfigurert for å godta ikke-krypterte tilkoblinger og som tilkjennegir LOGINDISABLED. Problemet ble løst ved å respektere egenskapen LOGINDISABLED IMAP.

  CVE-ID

  CVE-2014-4366: Mark Crispin

 • E-post

  Tilgjengelig for: iPhone 4s og nyere, iPod touch (5. generasjon) og nyere, iPad 2 og nyere

  Virkning: En person med fysisk tilgang til en iOS-enhet kan ha mulighet til å lese e-postvedlegg

  Beskrivelse: Det var et logisk problem i måten Mail brukte databeskyttelse på e-postvedlegg på. Problemet ble løst gjennom riktig innstilling av databeskyttelsesklassen for e-postvedlegg.

  CVE-ID

  CVE-2014-1348: Andreas Kurtz ved NESO Security Labs

 • Profiler

  Tilgjengelig for: iPhone 4s og nyere, iPod touch (5. generasjon) og nyere, iPad 2 og nyere

  Virkning: Taleoppringing aktiveres uventet etter oppgradering av iOS

  Beskrivelse: Taleoppringing ble aktivert automatisk etter oppgradering av iOS. Problemet ble løst ved forbedret tilstandshåndtering.

  CVE-ID

  CVE-2014-4367: Sven Heinemann

 • Safari

  Tilgjengelig for: iPhone 4s og nyere, iPod touch (5. generasjon) og nyere, iPad 2 og nyere

  Virkning: Brukerakkreditiver kan bli avdekket på et ikke-tilsiktet sted via autoutfylling

  Beskrivelse: Safari kan ha autoutfylt brukernavn og passord i en underramme fra et annet domene enn hovedrammen. Problemet ble løst gjennom forbedret sporing av opprinnelsessteder.

  CVE-ID

  CVE-2013-5227: Niklas Malmgren fra Klarna AB

 • Safari

  Tilgjengelig for: iPhone 4s og nyere, iPod touch (5. generasjon) og nyere, iPad 2 og nyere

  Virkning: En angriper i en privilegert nettverksposisjon kan kanskje fange opp brukerakkreditiver

  Beskrivelse: Arkiverte passord ble autoutfylt på http-nettsteder, på https-nettsteder med brutt godkjenning og i iframes. Problemet ved løst ved å begrense autoutfylling av passord til hovedrammen for https-nettsteder med gyldige sertifikatkjeder.

  CVE-ID

  CVE-2014-4363: David Silver, Suman Jana og Dan Boneh ved Stanford University i samarbeid med Eric Chen og Collin Jackson ved Carnegie Mellon University

 • Safari

  Tilgjengelig for: iPhone 4s og nyere, iPod touch (5. generasjon) og nyere, iPad 2 og nyere

  Virkning: En angriper i en privilegert nettverksposisjon kan forfalske URL-er i Safari

  Beskrivelse: Det var en inkonsistens i brukergrensesnittet til Safari på MDM-aktiverte enheter. Problemet ble løst gjennom forbedret konsistenskontroll i brukergrensesnittet.

  CVE-ID

  CVE-2014-8841: Angelo Prado i Salesforce Product Security

 • Sandkasseprofiler

  Tilgjengelig for: iPhone 4s og nyere, iPod touch (5. generasjon) og nyere, iPad 2 og nyere

  Virkning: Apple-ID-informasjon er tilgjengelig for apper fra tredjepart

  Beskrivelse: Det var et problem med avdekking av informasjon i sandkassen for tredjeparts apper. Dette problemet ble løst ved å forbedre sandbox-profilen for tredjeparten.

  CVE-ID

  CVE-2014-4362: Andreas Kurtz i NESO Security Labs og Markus Troßbach ved universitetet i Heilbronn

 • Innstillinger

  Tilgjengelig for: iPhone 4s og nyere, iPod touch (5. generasjon) og nyere, iPad 2 og nyere

  Virkning: Tekstmeldinger kan bli forhåndsvist på låst skjerm selv om funksjonen er deaktivert

  Beskrivelse: Det var et problem med forhåndsvisning av tekstmeldingsvarsler på låst skjerm. Resultat var at innholdet i mottatte meldinger ville bli vist på låst skjerm selv om forhåndsvisning var deaktivert i Innstillinger. Problemet ble løst gjennom forbedret overholdelse av denne innstillingen.

  CVE-ID

  CVE-2014-4356: Mattia Schirinzi fra San Pietro Vernotico (BR), Italia

 • syslog

  Tilgjengelig for: iPhone 4s og nyere, iPod touch (5. generasjon) og nyere, iPad 2 og nyere

  Virkning: En lokal bruker kan være i stand til å endre tillatelser på vilkårlige filer

  Beskrivelse: syslogd fulgte symbolske koblinger ved endring av rettigheter for filer. Problemet ble løst gjennom forbedret håndtering av symbolske koblinger.

  CVE-ID

  CVE-2014-4372: Tielei Wang og YeongJin Jang ved Georgia Tech Information Security Center (GTISC)

 • Vær

  Tilgjengelig for: iPhone 4s og nyere, iPod touch (5. generasjon) og nyere, iPad 2 og nyere

  Virkning: Stedsinformasjon ble sendt ukryptert

  Beskrivelse: Det var et problem med avdekking av informasjon i et API som ble brukt til lokal værmelding. Problemet ble løst ved å endre API-er.

 • WebKit

  Tilgjengelig for: iPhone 4s og nyere, iPod touch (5. generasjon) og nyere, iPad 2 og nyere

  Virkning: Et skadelig nettsted kan være i stand til å spore brukere selv når privat nettlesing er aktivert

  Beskrivelse: En webapplikasjon kunne lagre bufferdata for HTML 5-programmer under normal nettlesing og deretter lese dataene under privat nettlesing. Problemet ble løst ved å deaktivere tilgangen til programbufferen i privat nettlesingsmodus.

  CVE-ID

  CVE-2014-4409: Yosuke Hasegawa (NetAgent Co., Led.)

 • WebKit

  Tilgjengelig for: iPhone 4s og nyere, iPod touch (5. generasjon) og nyere, iPad 2 og nyere

  Virkning: Besøk på et skadelig nettsted kan føre til uventet avslutning av et program eller utføring av vilkårlig kode

  Beskrivelse: Det er flere problemer med ødelagt minne i WebKit. Problemene ble løst gjennom forbedret minnehåndtering.

  CVE-ID

  CVE-2013-6663: Atte Kettunen i OUSPG

  CVE-2014-1384: Apple

  CVE-2014-1385: Apple

  CVE-2014-1387: Google Chrome Security Team

  CVE-2014-1388: Apple

  CVE-2014-1389: Apple

  CVE-2014-4410: Eric Seidel i Google

  CVE-2014-4411: Google Chrome Security Team

  CVE-2014-4412: Apple

  CVE-2014-4413: Apple

  CVE-2014-4414: Apple

  CVE-2014-4415: Apple

 • Wi-Fi

  Tilgjengelig for: iPhone 4s og nyere, iPod touch (5. generasjon) og nyere, iPad 2 og nyere

  Virkning: En enhet kan bli sporet passivt ved bruk av MAC-adressen for Wi-Fi

  Beskrivelse: Det var et problem med avdekking av informasjon ved at en stabil MAC-adresse ble brukt til å søke etter Wi-Fi-nettverk. Problemet ble løst ved å randomisere MAC-adressen for passive Wi-Fi-søk.

Merk:

iOS 8 inneholder endringer til noen diagnostikkfunksjoner. Du finner mer informasjon på adressen https://support.apple.com/no-no/HT203034

iOS 8 tillater nå at enheter ikke godkjenner alle tidligere godkjente datamaskiner. Du finner instruksjoner på adressen https://support.apple.com/no-no/HT202778

FaceTime er ikke tilgjengelig i alle land eller regioner.

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: