Om OS X Bash-oppdatering 1.0

Dette dokumentet beskriver sikkerhetsinnholdet i OS X Bash-oppdatering 1.0.

Denne oppdateringen kan lastes ned fra Apple Support Nedlastinger-nettstedet.

Av hensyn til kundenes sikkerhet er det Apples praksis ikke å videreformidle, diskutere eller bekrefte sikkerhetsproblemer før det er foretatt en fullstendig undersøkelse og eventuelle nødvendige rettelser eller utgivelser er tilgjengelig. Du finner mer informasjon om Apple Produktsikkerhet på nettstedet Apple Produktsikkerhet.

Du finner mer informasjon om PGP-nøkkelen fra Apple Produktsikkerhet under Slik bruker du PGP-nøkkelen fra Apple Produktsikkerhet.

Der det er mulig, brukes CVE-ID-er som henvisning til svakhetene, slik at man kan finne mer informasjon.

Hvis du vil vite mer om andre sikkerhetsoppdateringer, kan du se Apple sikkerhetsoppdateringer.

OS X Bash-oppdatering 1.0

 • Bash

  Tilgjengelig for: OS X Lion v10.7.5, OS X Lion Server v10.7.5, OS X Mountain Lion v10.8.5, OS X Mavericks v10.9.5

  Virkning: I visse konfigurasjoner er det mulig at en ekstern angriper kan utføre vilkårlige skallkommandoer

  Beskrivelse: Det var et problem i Bash' tolkning av miljøvariabler. Problemet ble løst gjennom forbedret tolking av miljøvariabler og bedre registrering av funksjonssluttsetningen.

  Oppdateringen innbefatter også den foreslåtte CVE-2014-7169-endringen, som nullstiller tolkertilstanden.

  I tillegg legger denne oppdateringen til en ny navneplass for eksporterte funksjoner ved å opprette en funksjonsdekorasjon for å hindre utilsiktet hodegjennomgang til Bash. Det kreves at navnene på alle miljøvariabler som introduserer funksjonsdefinisjoner, har prefikset «__BASH_FUNC<» og suffikset «>()» for å unngå utilsiktet funksjonsoverføring via HTTP -hoder.

  CVE-ID

  CVE-2014-6271: Stephane Chazelas

  CVE-2014-7169: Tavis Ormandy

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: