Bruk AirPrint til å skrive ut fra iPhone, iPad eller iPod touch

Lær hvordan du skriver ut fra iPhone, iPad eller iPod touch på en AirPrint-aktivert skriver.

Du kan skrive ut fra iOS-enheten til en hvilken som helst AirPrint-aktivert skriver:

  1. Åpne appen du vil skrive ut fra. Find utskriftsvalget ved å trykke på appens delingssymbol (  eller ) eller innstillingssymbol ( eller  ). Hvis du ikke finner utskriftsvalget, må du se i brukerhåndboken eller Hjelp-delen til appen. Ikke alle apper støtter AirPrint.
  2. Trykk på   eller Skriv ut.
  3. Velg en AirPrint-aktivert skriver
  4. Velg antall kopier.
  5. Trykk på Skriv ut.

Hvis du ikke ser skriveren, må du kontrollere at:

  • både iOS-enheten og skriveren er koblet til samme Wi-Fi-nettverk og at du er innenfor dekningsområdet. 
  • skriveren støtter AirPrint.

Vise eller avbryte utskriftsjobben

Mens du skriver ut, kan du vise utskriftsjobbene eller avbryte dem gjennom appveksleren.

Hvis du vil vise en utskriftsjobb, dobbeltklikker du på Hjem-knappen og trykker på Utskriftssenter.

Hvis du vil avbryte en utskriftsjobb, dobbeltklikker du på Hjem-knappen, trykker på Utskriftssenter og trykker deretter på Avbryt utskrift.

 

 

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Sist endret: