Bruke AirPrint til å skrive ut fra iPhone, iPad eller iPod touch

Les om hvordan du skriver ut fra iPhone, iPad eller iPod touch på en AirPrint-aktivert skriver.

Før du begynner

 • Kontroller at iOS-enheten og skriveren er koblet til det samme Wi-Fi-nettverket og at du er innenfor rekkevidde.
 • Kontroller at skriveren støtter AirPrint.

     

Skrive ut med AirPrint

 1. Åpne appen du vil skrive ut fra.
 2. For å finne utskriftsvalget, trykker du på appens delingssymbol  eller , eller trykker på . Hvis du ikke finner utskriftsvalget, må du se i brukerhåndboken eller Hjelp-delen til appen. Ikke alle apper støtter AirPrint.
 3. Trykk på  eller Skriv ut.
 4. Trykk på Velg skriver og velg en AirPrint-aktivert skriver
 5. Velg antall kopier eller andre alternativer, som for eksempel hvilke sider du vil skrive ut.
 6. Trykk på Skriv ut øverst i høyre hjørne.

Vise eller avbryte utskriftsjobben

Mens du skriver ut kan du se utskriftsjobbene eller avbryte dem gjennom appveksleren.

Vise en utskriftsjobb

For å vise en utskriftsjobb, dobbeltklikker du på Hjem-knappen og trykker på Skriversenter.

Avbryte en utskriftsjobb

For å avbryte en utskriftsjobb, dobbeltklikker du på Hjem-knappen, trykker på Skriversenter og trykker deretter på Avbryt utskrift.

Få hjelp hvis du ikke kan skrive ut til en AirPrint-skriver

Kontroller følgende hvis du ser meldingen «Ingen AirPrint-skrivere funnet» eller hvis du har andre problemer med å skrive ut:

 • Sjekk at iPhone-, iPad- eller iPod touch-enheten har den nyeste versjonen av iOS og at appen du skriver ut fra, er oppdatert.
 • Forhør deg med skriverprodusenten for å finne ut om firmwareoppdateringer er tilgjengelige for skrivermodellen du har.
 • Koble til AirPrint-skriveren til nettverket med et Wi-Fi-nettverk eller en Ethernet-tilkobling. AirPrint-enheter som er koblet til USB-porten på en Apple AirPort-basestasjon eller AirPort Time Capsule, eller til datamaskinen med Bluetooth-tilkobling, kan ikke bruke AirPrint.
 • Vent noen minutter før du prøver å skrive ut etter at du slår på skriveren. Noen skrivere kan bruke et minutt eller to på å slå seg på før de kobler seg til et nettverk.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: