Bruke AirPrint til å skrive ut fra iPhone, iPad eller iPod touch

Finn ut hvordan du skriver ut fra iPhone, iPad eller iPod touch på en AirPrint-aktivert skriver.

Før du begynner


Skrive ut med AirPrint

  1. Åpne appen du vil skrive ut fra.
  2. Du finner utskriftsvalget ved å trykke på appens delingssymbol – svarsymbol eller delingssymbol – eller ved å trykke på .
  3. Bla ned og trykk på skriversymbolet eller Skriv ut. Hvis du ikke finner utskriftsvalget, må du se i brukerhåndboken eller Hjelp-delen til appen. Ikke alle apper støtter AirPrint.
  4. Trykk på Velg skriver og velg en AirPrint-aktivert skriver
  5. Velg antall kopier eller andre alternativer, som for eksempel hvilke sider du vil skrive ut.
  6. Trykk på Skriv ut øverst i høyre hjørne.

Vise eller avbryte utskriftsjobben

Mens du skriver ut, kan du se utskriftsjobbene eller avbryte dem gjennom appveksleren.

Vise en utskriftsjobb

Hvis du vil vise en utskriftsjobb, åpner du appveksleren, og trykker så på Utskriftssenter.

Avbryte en utskriftsjobb

Hvis du vil avbryte en utskriftsjobb, åpner du appveksleren, trykker på Utskriftssenter og deretter på Avbryt utskrift.


Finn ut hva du bør gjøre hvis du trenger hjelp med AirPrint.

* AirPrint fungerer med Wi-Fi- og kablede nettverk. AirPrint-enheter som er koblet til USB-porten på en Apple AirPort-basestasjon eller AirPort Time Capsule, eller til datamaskinen med Bluetooth-tilkobling, kan ikke bruke AirPrint.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: