Om automatisk størrelse på bilder i Bilder for OS X

Finn ut mer om bestilling av automatisk størrelse på papirbilder i Bilder for OS X.

Når du bestiller papirbilder i Bilder, kan du velge mellom automatiske størrelser, tradisjonelle bildestørrelser, kvadratiske størrelser og plakatstørrelser.Hvis du velger automatiske størrelser, endrer vi papiret slik at det passer til bildet i stedet for å endre størrelsen på bildet slik at det passer til papiret. Hvis du vil ha automatiske størrelser (for eksempel 4 tommer x 6 tommer), må du beskjære bildet først.

Hvis du vil ha bilder med automatisk størrelse, kan du velge mellom tre ulike størrelser:

 • 4 tommer
 • 5 tommer
 • 8 tommer

Størrelsen du velger, blir den korteste siden på bildet ditt:

 • Hvis du bestiller papirbilder for et bilde med stående retning og velger 4 tommer, blir bredden av bildet 4 tommer, og høyden vil variere i henhold til bredden.
 • Hvis du bestiller papirbilder for et bilde med liggende retning og velger 4 tommer, blir høyden av bildet 4 tommer, mens bredden varierer i henhold til høyden. 

 

Vær oppmerksom på dette når du bestiller bilder med automatisk størrelse:

 • Det minste sideforholdet for et bilde er 1:1 (kvadrat). Hvis du velger en høyde på 4 tommer, blir det minste bildet du kan bestille med automatisk størrelse, på 4 x 4 tommer.
 • Det største sideforholdet for et bilde er 1:4,5. Hvis du velger en høyde på 4 tommer, blir det største bildet du kan bestille med automatisk størrelse, på 4 x 18 tommer.
 • Hvis bildet overstiger maksimal lengde for en størrelse, kan du panorere bildet til venstre og høyre for å endre beskjæringen.
 • Størrelsene endres i trinn på 1 mm mellom minimum og maksimum, slik at de kan brukes til flotte øyeblikksbilder, panoramaer eller egendefinerte utsnitt.

Minste og største størrelse på papirbilder

 

4 tom. automatisk størrelse 5 tom. automatisk størrelse 8 tom. automatisk størrelse
Minste størrelse 4 x 4 tom. 5 x 5 tom. 8 x 8 tom.
Største størrelse 4 x 18 tom. 5 x 22.5 tom. 8 x 36 tom.

Regn ut størrelsen på papirbildet ditt

 1. Velg bildet du vil bestille, fra Bilder- eller Album-visningen.
 2. Trykk på Command-I for å vise Info-vinduet:
 3. Legg merke til målene på bildet. I eksempelet ovenfor er målene 3,264 x 2,448.
 4. Del det største tallet med det minste tallet. I dette eksempelet er 3,264 delt på 2,448 lik 1,33.
 5. Multipliser resultatet med størrelsen på den automatiske bildeformatet du vil kjøpe, for å finne det lengste målet. Hvis du velger et papirbilde på 8 tommer av bildet, blir kortsiden 8 tommer, mens langsiden blir 8 tommer ganger 1,33 eller 10 2/3 tommer.

Finn ut mer

 Se Trykte produkter for OS X-siden for informasjon om priser.

Publiseringsdato: