Bruke Multipath TCP for å opprette reserveforbindelse for iOS

Hvis du er nettverksadministrator, kan du bruke Multipath TCP med iOS for å forsterke forbindelsen til målverten. 

iOS støtter Multipath TCP (MPTCP) og gjør det mulig for iPhone eller iPad å etablere en reserve-TCP-forbindelse til en målvert via en mobildataforbindelse.

Nettverksadministratorer kan ønske å bruke MPTCP. Kunder med et typisk hjemmenettverk behøver ikke å slå på MPTCP.

Om Multipath TCP

MPTCP er et sett med utvidelser til TCP-spesifikasjonen (Transmission Control Protocol). Med MPTCP kan en klient koble til samme målvert med flere tilkoblinger over forskjellige nettverksadaptere. Dette oppretter sterke og effektive dataforbindelser mellom verter som fungerer med eksisterende nettverksinfrastrukturer. 

Multipath TCP på iPhone eller iPad

iPhone og iPad bruker MPTCP med en aktiv mobildataforbindelse til å gjøre to tilkoblinger:

  • En primær TCP-forbindelse via Wi-Fi
  • En reserveforbindelse via mobildata

Hvis Wi-Fi ikke lenger er tilgjengelig eller slutter å reagere, bruker iOS mobildataforbindelsen.

MPTCP bruker TCP Option-felt 30, som Internet Assigned Number Authority (IANA) har reservert for denne bruken. Hvis eventuelle mellomliggende enheter som rutere eller svitsjer, mellom iOS-enheten og tjeneren ikke støtter MPTCP, oppretter iOS en vanlig TCP-forbindelse.

Hvis du for eksempel stiller Siri et spørsmål, vil Siri forsøke å opprettte en MPTCP-forbindelse via Wi-Fi. Hvis det lykkes, oppretter Siri en reserveforbindelse via mobildata. Hvis Wi-Fi blir utilgjengelig eller upålitelig, bytter MPTCP umiddelbart og umerkelig til mobildata.

Slå på MPTCP for et nettverk

MPTCP fungerer med eksisterende nettverk. Hvis et nettverk ikke støtter MPTCP, bruker klienten vanlige TCP-forbindelser. Nettverksadministratorer må imidlertid kontrollere sine brannmurpolicyer for å påse at alle mellomliggende enheter lar TCP-alternativ 30 passere gjennom uendret.

Mange kommersielle rutere erstatter ukjente TCP-alternativer med NOOP-data. Spør leverandøren din om hvordan du slår på TCP-alternativer.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: