Bruk Bryterkontroll til å navigere på en iPhone, iPad eller iPod touch

Bruk Bryterkontroll for å styre iPhone, iPad eller iPod touch med én eller flere brytere.

Med Bryterkontroll kan du bruke brytere til å velge / trykke på / dra elementer, skrive og til og med tegne på frihånd. Bare bruk en bryter til å velge et element eller en plassering på skjermen, og bruk deretter bryteren til å velge en handling.

Legge til en ny bryter

Før du legger til en ekstern bryter, må den kobles til enheten før den viser i listen over brytere. Du kan bruke ethvert av disse alternativene som bryter:

 • Ekstern: Velg en Bluetooth-bryter eller en Made for iPhone-bryter.
 • Skjerm: Trykk på skjermen for å velge en bryter, eller trykk og hold.
 • Kamera: Flytt på hodet for å bruke kameraet foran på iPhone som en bryter. Du kan bruke kameraet som to brytere: én når du flytter hodet til venstre, og den andre når du flytter hodet til høyre.

Legge til en bryter og velge handling:

 1. Gå til Innstillinger > Tilgjengelighet > Bryterkontroll > Brytere.
 2. Trykk på Legg til ny bryter, og velg en kilde. 
 3. Følg instruksjonene på skjermen for å velge hvordan bryteren skal fungere. 
 4. Husk å slå på Bryterkontroll, slik at du kan bruke den nye bryteren. 

Slå Bryterkontroll på eller av

Gå til Innstillinger > Tilgjengelighet > Bryterkontroll og slå innstillingen på eller av. Du kan også trippeltrykke på Hjem-knappen eller sideknappen på enkelte modeller når som helst for å gå ut av Bryterkontroll.

Bruke Bryterkontroll

Du kan velge objekter på skjermen på tre måter: objektskanning, punktskanning og manuell markering. Objektskanning er standardvalget når du slår på Bryterkontroll.

Etter at du har valgt et objekt, vises en meny der du kan velge en handling. 

Bruke objektskanning

Med objektskanning markerer du ett objekt eller én gruppe på skjermen om gangen. Slik bruker du objektskanning:

 • Se (eller hør) etter hvert som objekter markeres, for å velge et objekt eller en gruppe. Når et objekt er markert, velger du det med bryteren du har angitt som Marker objekt-bryter. Når du markerer en gruppe, vil uthevingen fortsette for objektene i gruppen. 
 • For å forlate en gruppe bruker du bryteren når den stiplede markeringen rundt gruppen eller objektet vises.

Bruke punktskanning

Med punktskanning kan du markere et objekt på skjermen ved å merke det nøyaktig med skannetrådkors. Slik slår du på punktskanning:

 1. Bruk objektskanning til å markere et objekt. 
 2. Vent til menyen vises.
 3. Velg Punktmodus. Det brede vertikale trådkorset vises når du lukker menyen.

Slik markerer du et objekt med punktskanning: 

 1. Bruk markeringsbryteren til å stoppe det brede vertikale trådkorset. Det fine vertikale trådkorset vises.
 2. Bruk markeringsbryteren igjen til å stoppe det fine vertikale trådkorset. Den fine skannelinjen vil så vises.
 3. Gjenta for å stoppe og avgrense det vertikale trådkorset. 

Slik slår du av punktskanning: 

 1. Bruk punktskanning til å velge et objekt.
 2. Vent til menyen vises. 
 3. Velg Objektmodus.

Bruk Hodesporing på enheter med TrueDepth-kamera

Hodesporing bruker kameraet på enheten til å spore hodebevegelsene dine for å styre en markør på skjermen. Hodesporing sporer også ansiktsbevegelsene dine for å utføre handlinger. Du kan bruke Hodesporing på enheter med forovervendt TrueDepth-kamera.* Slik slår du det på:

 1. Gå til Innstillinger > Tilgjengelighet, og velg Bryterkontroll.
 2. Trykk for å slå på Hodesporing. Herfra kan du velge visse handlinger, markørhastighet og sporingsmodus.

TrueDepth-kameraet støttes på iPhone X og nyere, iPad Pro (12-tommers, 3. generasjon) og iPad Pro (11-tommers).

Bruke manuell skanning

Hvis du bruker flere brytere, kan du angi at hver bryter skal utføre en spesifikk handling, og tilpasse hvordan du velger objekter. I stedet for å skanne objekter automatisk, kan du for eksempel konfigurere brytere til å gå til neste eller forrige objekt når du vil. Hvis du bare har én bryter, kan du fortsette å bruke Autoskanning. 

Slik bruker du manuell skanning:

 1. Gå til Innstillinger > Tilgjengelighet > Bryterkontroll.
 2. Trykk på Skannemåte og velg Manuell skanning.

Velge en handling etter å ha markert et objekt

Etter at du har markert et objekt med bryteren, vises de mulige handlingene for det objektet i en ny meny. Velg prikkene nederst i menyen for å se flere alternativer. 

Trykke på et objekt

Du kan trykke på et objekt på tre forskjellige måter:

 • Velg Trykk fra menyen som vises når du markerer objektet.
 • Slå på Autotrykk i Innstillinger > Tilgjengelighet > Bryterkontroll > Oppførsel ved trykk > Autotrykk. Etter at du har slått på Autotrykk, kan du velge et objekt og vente på at Autotrykk-intervallet avsluttes. 
 • Konfigurer en bryter til å utføre trykkbevegelsen i Innstillinger > Tilgjengelighet > Bryterkontroll > Brytere.

Bruke en bevegelse

Velg bevegelsen eller handlingen fra menyen som vises når du markerer objektet. Hvis du har slått på Autotrykk, bruker du bryteren i Autotrykk-intervallet og velger deretter bevegelsen. Hvis mer enn én side med handlinger er tilgjengelig, velger du prikkene nederst i menyen for å gå til en annen side.

Lukke kontrollmenyen

Bruk bryteren mens alle symbolene i menyen er nedtonet.

Rulle opp eller ned

Marker et objekt på skjermen, og velg Rull fra menyen.

Trykke på en knapp eller slå på en bryter

Marker et objekt, velg prikkene nederst i menyen, og velg deretter Enhet fra menyen som vises. Du kan bruke menyen til å etterligne disse handlingene:

 • Klikke på Hjem-knappen.
 • Dobbeltklikke på Hjem-knappen for fler-oppgaver.
 • Åpne Varslingssenter eller Kontrollsenter.
 • Trykke på Dvale-/vekkeknappen for å låse enheten.
 • Rotere enheten.
 • Vende Lyd av-bryteren.
 • Trykke på volumknappene.
 • Holde nede Hjem-knappen for å åpne Siri.
 • Trippelklikke på Hjem-knappen.
 • Riste enheten.
 • Trykke på Hjem- og Dvale-/vekkeknappen samtidig for å ta et skjermbilde.

Endre innstillingene og tilpasse hvordan hver bryter fungerer

For å endre innstillingene går du til Innstillinger > Tilgjengelighet > Bryterkontroll. Deretter gjør du endringene:

 • Legge til brytere og angi funksjoner for dem
 • Velge, opprette og redigere metoder
 • Velge en skannestil
 • Tilpasse hvor raskt gjenstander skal skannes
 • Slå av autoskanning (kun hvis du har lagt til en Gå til neste objekt-bryter)
 • Angi at skanningen skal stanse midlertidig på det første objektet i en gruppe
 • Velge hvor mange ganger du skal gå gjennom alle objektene på skjermen før Bryterkontroll skjules
 • Velge ønsket oppførsel ved trykk og angi intervallet for å gjøre en andre bryterhandling for å vise kontrollmenyen
 • Velge om Bryterkontroll skal fortsette å skanne fra et objekt du trykker på, eller fra begynnelsen
 • Angi om en bevegelseshandling skal gjentas når du holder nede en bryter, og hvor lang tid det skal gå før den gjentas
 • Legge til en ny handling ved å trykke og holde lenge på bryteren
 • Velge hvilke objekter som vises i menyer, og i hvilken rekkefølge de skal vises
 • Angi om og hvor lenge du må holde nede en bryter før den godkjennes som en bryterhandling
 • Angi at Bryterkontroll skal ignorere feilaktig bruk av gjentatte bryterhandlinger
 • Justere hastigheten for punktskanning
 • Slå av lydeffekter eller få objekter lest opp høyt mens de blir skannet
 • Velge hva som skal inkluderes i Bryterkontroll-menyen
 • Angi om objekter skal grupperes under objektskanning
 • Gjøre valgmarkøren større eller gi den en annen farge
 • Lagre tilpassede bevegelser i kontrollmenyen (i Bevegelser > Arkivert)

FaceTime er ikke tilgjengelig i alle land eller regioner.

Finjustere Bryterkontroll

Velg Innstillinger fra kontrollmenyen for å:

 • Justere skannehastigheten
 • Endre plasseringen av kontrollmenyen
 • Slå lyd- eller taleakkompagnement på eller av
 • Slå av grupper for å skanne objekter ett om gangen
Publiseringsdato: