Slik faktureres apper, innhold og abonnementer fra Apple

Finn ut hvilken betalingsmåte som belastes når du kjøper abonnementer som iCloud-lagring eller varer fra App Store, iTunes Store, Apple Books eller Apple TV-appen. Mer enn ett kjøp kan belastes samtidig.

Flere varer kan grupperes på én faktura

Når du kjøper varer eller betaler for abonnementer, belastes betalingsmåten din på kjøpstidspunktet eller innen få dager.

Hvis du ikke gjenkjenner en belastning, kan du se kjøpshistorikken din og se om flere varer ble gruppert i én belastning. Eller se på kvitteringen du mottok på e-post, og se om flere kjøp var inkludert. 

I Europa kan det hende at kjøp ikke grupperes.

     iPhone som viser kjøp, inkludert sanger, en app og en bok, som alle er samlet på én faktura.


Hvis du ser en ventende belastning for et lite beløp

Hvis du oppdaterer faktureringsinformasjonen din eller legger til noen i Familiedeling-gruppen din, kan det vises en midlertidig autorisasjon på et mindre beløp på kontoutskriften. Midlertidige autorisasjoner fjernes av kortutstederen eller banken din etter kort tid.


Hvilken betalingsmåte belastes?

Når du kjøper varer eller betaler for abonnementer, prøver Apple å belaste betalingsmåtene dine i denne rekkefølgen:

  1. Apple prøver å bruke Apple ID-saldoen din til å dekke hele beløpet.
  2. Hvis du ikke har Apple ID-saldo eller ikke har nok til å dekke hele beløpet, prøver Apple å belaste den primære betalingsmåten din. Den primære betalingsmåten finner du øverst på listen i Innstillinger på iPhone. Du kan kontrollere hvilken betalingsmåte som er øverst på listen.
  3. Hvis det oppstår et problem med den primære betalingsmåten, eller hvis betalingsmåten ikke kan belastes for hele restbeløpet, prøver Apple å belaste de andre betalingsmåtene dine fra toppen til bunnen. Hvis ingen av dem kan belastes, kan Apple prøve på nytt.

Enkelte kjøp belastes ikke Apple ID-saldoen din

  • Hvis du er i en Familiedeling-gruppe, belastes kjøp den personlige Apple ID-saldoen din. Hvis du ikke har nok på Apple ID-saldoen til å betale for kjøpet, belastes restbeløpet familieorganisatorens primære betalingsmåte.
  • Du kan ikke belaste Apple ID-saldoen din ved kjøp av gaver. Hvis du sender en gave eller et gavekort, belastes den primære betalingsmåten din.
  • Enkelte abonnementer kan ikke belastes Apple ID-saldoen din.

Hvis ingen av betalingsmåtene dine kan belastes

Hvis et kjøp ikke kan belastes noen av betalingsmåtene dine, har kontoen din en negativ saldo. Du kan ikke kjøpe flere varer eller oppdatere appene dine før du har oppdatert betalingsmåten din.


Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: