Hvordan App Store- og iTunes Store-kjøp belastes

Når du kjøper noe med Apple-ID-en din, blir betalingsmåten din belastet på transaksjonstidspunktet eller i løpet av noen dager.

Gruppering av kjøp

Enkelte kjøp grupperes sammen i én belastning. Hvis du ikke gjenkjenner en belastning, kan du sjekke kjøpshistorikken din. Du kan også sjekke kvitteringene i e-postkontoen som er tilknyttet Apple-ID-en din.

Hvis du er i Europa, kan det være at kjøp ikke grupperes, avhengig av landet ditt eller regionen din.

Enkeltobjekt

Kjøpshistorikk på iPhone som viser ett enkelt abonnement som er kjøpt.

Enkelte kjøp og abonnementer faktureres individuelt.

Grupperte objekter

Kjøpshistorikk på iPhone som viser flere kjøp på samme belastning, inkludert en film, noen låter og noen apper.

Kjøp i App Store, iTunes Store eller via andre Apple-tjenester kan grupperes sammen i én belastning.


Hvilken betalingsmåte som belastes

Dette er rekkefølgen Apple bruker når vi prøver å belaste betalingsmåtene dine:

  1. Hvis du har en Apple-ID-saldo, prøver Apple å bruke denne saldoen til å dekke det fullstendige beløpet for belastningen.
  2. Hvis du ikke har en Apple-ID-saldo eller ikke har tilstrekkelig saldo til å dekke hele beløpet, prøver Apple å belaste den primære betalingsmåten din. Den primære betalingsmåten din er betalingsmåten som er oppført øverst på Administrer betalinger-siden.
  3. Hvis det oppstår et problem med den primære betalingsmåten, eller hvis betalingsmåten ikke kan belastes for det fullstendige resterende beløpet, prøver Apple å belaste de andre betalingsmåtene dine i rekkefølge fra toppen til bunnen av listen. Når det oppstår et problem med betalingsmåten din, ser du kanskje rød tekst ved siden av den aktuelle betalingsmåten på Administrer betalinger-siden.

En iPhone som viser flere betalingsmåter – én av disse har en feil – og en iPhone som viser kjøpshistorikken med et kjøp som både Apple-ID-saldoen og en av de registrere betalingsmåtene ble belastet for. Den primære betalingsmåten kunne ikke belastes, så det gjenstående beløpet etter belastningen av Apple-ID-saldoen ble trukket fra den andre betalingsmåten på listen.

Hvis et kjøp ikke kan belastes til noen av de registrerte betalingsmåtene dine, får Apple-ID-en din negativ saldo. Du kan ikke utføre nye kjøp eller oppdatere appene dine før du oppdaterer betalingsmåtene dine. Når du har oppdatert betalingsmåtene, belastes den oppdaterte primære betalingsmåten din øyeblikkelig for den negative saldoen.

Hvis du endrer den primære betalingsmåten din og har kjøp du ikke er belastet for ennå, blir disse kjøpene belastet betalingsmåten som var primær betalingsmåte på autorisasjonstidspunktet.

Mer informasjon om belastning av Apple-ID-saldo

Apple-ID-en din blir kanskje ikke belastet for abonnementer. I følgende tilfeller blir ikke Apple-ID-saldoen din belastet:

  • Når et medlem i en Familiedeling-gruppe kjøper noe, belastes den personlige Apple-ID-saldoen til vedkommende. Hvis saldoen ikke kan dekke kjøpet, belastes den primære betalingsmåten i familieorganisatorens Apple-ID for det utestående beløpet.
  • Hvis du gir bort penger, en app eller andre objekter med Apple-ID-en din, brukes ikke Apple-ID-saldoen din. Den primære betalingsmåten din belastes for dette.


Få mer hjelp med fakturering

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: