OS X: Fonter som er inkludert i Mountain Lion

Finn ut mer om fontene som er inkludert i OS X Mountain Lion.

Denne artikkelen har blitt arkivert og oppdateres ikke lenger av Apple.

Fonter som er inkludert med OS X Mountain Lion, er installert i én av disse mappene:

  • /Bibliotek/Fonter
  • /System/Bibliotek/Fonter

Antallet fonter som er installert av OS X-installereren, avhenger av hvilke pakker du valgte (se pakkedetaljer nedenfor) da du installerte Mountain Lion. Hvis du tilpasset installasjonen, er det ikke sikkert at du har alle fontene som er oppført nedenfor. Hvis du installerte Mountain Lion over en tidligere versjon av Mac OS X, kan du ha flere fonter installert.

Om å slå av og på fonter

Du kan slå en font av eller på ved å bruke Fontbok til å bestemme hvilke fonter som skal vises på fontmenyen i et program eller på Fontpanelet. Med unntak av System-fonter, trenger du vanligvis ikke å tenke på hvilke Mountain Lion-fonter du slår av eller fjerner.

Merk: /System/Bibliotek/Fonter må aldri deaktiveres fordi de brukes av operativsystemet og andre integrerte programmer.

Hvis du vurderer å deaktivere OS X-fonter, må du være oppmerksom på at bestemte programmer kan kreve noen fonter du slår av (deaktiverer). For å finne ut hvilke programmer som kan påvirkes av at du deaktiverer en Mountain Lion-font, kan du se gjennom tabellen nederst i denne artikkelen:

  • Nettinnhold
  • iWork og iLife
  • Språk
  • Andre Apple-programmer

Fontfiler som er inkludert i OS X Mountain Lion

Fontnavn Versjon
AlBayan.ttf 7.0d2e1
AlBayanBold.ttf 7.0d2e1
AmericanTypewriter.ttc 7.1d1e1
Andale Mono.ttf 2.00x
Apple Braille Outline 6 Dot.ttf 1.0d5e1
Apple Braille Outline 8 Dot.ttf 1.0d5e1
Apple Braille Pinpoint 6 Dot.ttf 1.0d5e1
Apple Braille Pinpoint 8 Dot.ttf 1.0d5e1
Apple Braille.ttf 1.0d5e1
Apple Chancery.ttf 6.1d4e1
Apple Color Emoji.ttf 8.0d7e1
Apple LiGothic Medium.ttf 6.1d3e1
Apple LiSung Light.ttf 6.1d1e2
Apple Symbols.ttf 8.0d2e1
AppleGothic.ttf 7.0d5e1
AppleMyungjo.ttf 7.0d2e6
AppleSDGothicNeo-Bold.otf 8.0d9e1
AppleSDGothicNeo-ExtraBold.otf 8.0d9e1
AppleSDGothicNeo-Heavy.otf 8.0d9e1
AppleSDGothicNeo-Light.otf 8.0d9e1
AppleSDGothicNeo-Medium.otf 8.0d9e1
AppleSDGothicNeo-Regular.otf 8.0d9e1
AppleSDGothicNeo-SemiBold.otf 8.0d9e1
AppleSDGothicNeo-Thin.otf 8.0d9e1
AppleSDGothicNeo-UltraLight.otf 8.0d9e1
AquaKana.ttc 7.1d1e1
Arial Black.ttf 5.00.1x
Arial Bold Italic.ttf 5.00.2x
Arial Bold.ttf 5.01.2x
Arial Italic.ttf 5.00.2x
Arial Narrow Bold Italic.ttf 2.38.1x
Arial Narrow Bold.ttf 2.38.1x
Arial Narrow Italic.ttf 2.38.1x
Arial Narrow.ttf 2.38.1x
Arial Rounded Bold.ttf 1.51x
Arial Unicode.ttf 1.01x
Arial.ttf 5.01.2x
ArialHB.ttf 6.0d2e1
ArialHBBold.ttf 6.0d2e1
Avenir Next Condensed.ttc 8.0d2e1
Avenir Next.ttc 8.0d2e1
Avenir.ttc 8.0d3e1
Ayuthaya.ttf 10.8d2e1
Baghdad.ttf 7.0d1e1
Bangla MN.ttc 8.0d1e1
Bangla Sangam MN.ttc 8.0d1e1
Baskerville.ttc 8.0d1e1
BiauKai.ttf 6.1d3e1
BigCaslon.ttf 6.1d4e1
Brush Script.ttf 1.52x-1
Chalkboard.ttc 6.0d2e2
ChalkboardSE.ttc 8.0d1e1
Chalkduster.ttf 7.0d6e1
CharcoalCY.dfont 6.1d5e1
Cochin.ttc 8.0d1e1
Comic Sans MS Bold.ttf 5.00x
Comic Sans MS.ttf 5.00x
Copperplate.ttc 7.0d1e2
Corsiva.ttf 6.0d2e1
CorsivaBold.ttf 6.0d2e1
Courier New Bold Italic.ttf 5.00x
Courier New Bold.ttf 5.00.2x
Courier New Italic.ttf 5.00.1x
Courier New.ttf 5.00.2x
Courier.dfont 7.0d2e1
Damascus.ttc 7.0d2e1
DecoTypeNaskh.ttf 7.0d1e1
Devanagari Sangam MN.ttc 7.0d10e1
DevanagariMT.ttf 6.0d4e1
DevanagariMTBold.ttf 6.0d4e1
Didot.ttc 6.1d4e1
EuphemiaCAS.ttc 6.1d4e1
Futura.ttc 6.2d2e1
Geeza Pro Bold.ttf 7.0d8e1
Geeza Pro.ttf 7.0d4e1
Geneva.dfont 7.0d1e2
GenevaCY.dfont 6.1d5e1
Georgia Bold Italic.ttf 5.00x-4
Georgia Bold.ttf 5.00x-4
Georgia Italic.ttf 5.00x-4
Georgia.ttf 5.00x-4
GillSans.ttc 8.0d2e1
Gujarati Sangam MN.ttc 7.0d3e1
GujaratiMT.ttf 6.0d2e1
GujaratiMTBold.ttf 6.0d2e1
Gungseouche.ttf 7.0d2e1
Gurmukhi MN.ttc 7.0d3e1
Gurmukhi Sangam MN.ttc 7.0d3e1
Gurmukhi.ttf 6.0d2e1
HeadlineA.ttf 6.1d5e1
Hei.ttf 6.1d3e1
HelveLTMM 1.006
Helvetica LT MM 1.006
Helvetica.dfont 8.0d3e1
HelveticaCY.dfont 6.1d5e1
HelveticaNeue.dfont 8.0d6e1
HelveticaNeueDeskUI.ttc 8.0d7e1
Herculanum.ttf 6.1d4e1
Hiragino Sans GB W3.otf 3.10
Hiragino Sans GB W6.otf 3.10
Hoefler Text Ornaments.ttf 8.0d2e1
Hoefler Text.ttc 8.0d2e1
Impact.ttf 5.00x
InaiMathi.ttf 7.0d1e1
Kai.ttf 6.1d1e1
Kailasa.ttf 7.0d2e4
Kannada MN.ttc 7.0d4e2
Kannada Sangam MN.ttc 7.0d4e2
Kefa.ttc 8.0d1e1
Keyboard.ttf 8.0d1e4
Khmer MN.ttc 7.0d2e1
Khmer Sangam MN.ttf 8.0d1e1
Kokonor.ttf 7.0d1e2
Krungthep.ttf 10.8d2e1
KufiStandardGK.ttf 7.0d1e1
Lao MN.ttc 7.0d2e1
Lao Sangam MN.ttf 7.0d2e1
LastResort.ttf 6.1d6e2 (Unicode 5.1.0)
LucidaGrande.ttc 8.0d2e1
Malayalam MN.ttc 7.0d4e1
Malayalam Sangam MN.ttc 7.0d4e1
Marion.ttc 8.0d2e1
MarkerFelt.ttc 7.0d7e1
Menlo.ttc 8.0d1e1
Microsoft Sans Serif.ttf 5.00.1x
Monaco.dfont 7.0d1e1
MshtakanBold.ttf 6.0d2e1
MshtakanBoldOblique.ttf 6.0d2e1
MshtakanOblique.ttf 6.0d2e1
MshtakanRegular.ttf 6.0d2e1
Myanmar MN.ttc 7.0d3e1
Myanmar Sangam MN.ttf 7.0d2e1
NISC18030.ttf 6.0d2e1
Nadeem.ttf 7.0d1e1
NanumGothic.ttc 8.0d1e1
NanumMyeongjo.ttc 8.0d1e1
NanumScript.ttc 8.0d1e1
NewPeninimMT.ttf 6.0d2e1
NewPeninimMTBold.ttf 6.0d2e1
NewPeninimMTBoldInclined.ttf 6.0d2e1
NewPeninimMTInclined.ttf 6.0d2e1
Noteworthy.ttc 8.0d3e1
Optima.ttc 6.1d4e1
Oriya MN.ttc 7.0d5e1
Oriya Sangam MN.ttc 7.0d5e1
Osaka.ttf 6.1d3e1
OsakaMono.ttf 6.1d3e1
PCmyoungjo.ttf 7.0d1e3
PTSans.ttc 7.0d1e1
Palatino.ttc 7.0d4e6
Papyrus.ttc 6.1d10e2
Pilgiche.ttf 6.1d5e1
PlantagenetCherokee.ttf 7.0d1e1
Raanana.ttf 8.0d1e1
RaananaBold.ttf 8.0d1e1
STHeiti Light.ttc 8.0d1e1
STHeiti Medium.ttc 8.0d1e1
STIXGeneral.otf 1.1.0
STIXGeneralBol.otf 1.1.0
STIXGeneralBolIta.otf 1.1.0
STIXGeneralItalic.otf 1.1.0
STIXIntDBol.otf 1.1.0
STIXIntDReg.otf 1.1.0
STIXIntSmBol.otf 1.1.0
STIXIntSmReg.otf 1.1.0
STIXIntUpBol.otf 1.1.0
STIXIntUpDBol.otf 1.1.0
STIXIntUpDReg.otf 1.1.0
STIXIntUpReg.otf 1.1.0
STIXIntUpSmBol.otf 1.1.0
STIXIntUpSmReg.otf 1.1.0
STIXNonUni.otf 1.1.0
STIXNonUniBol.otf 1.1.0
STIXNonUniBolIta.otf 1.1.0
STIXNonUniIta.otf 1.1.0
STIXSizFiveSymReg.otf 1.1.0
STIXSizFourSymBol.otf 1.1.0
STIXSizFourSymReg.otf 1.1.0
STIXSizOneSymBol.otf 1.1.0
STIXSizOneSymReg.otf 1.1.0
STIXSizThreeSymBol.otf 1.1.0
STIXSizThreeSymReg.otf 1.1.0
STIXSizTwoSymBol.otf 1.1.0
STIXSizTwoSymReg.otf 1.1.0
STIXVar.otf 1.1.0
STIXVarBol.otf 1.1.0
Sathu.ttf 10.8d2e1
Silom.ttf 10.8d2e1
Sinhala MN.ttc 7.0d7e2
Sinhala Sangam MN.ttc 7.0d7e2
Skia.ttf 6.1d3e1
Symbol.ttf 6.1d7e3
Tahoma Bold.ttf 5.01.1x
Tahoma.ttf 5.01.2x
Tamil MN.ttc 7.0d3e1
Tamil Sangam MN.ttc 7.0d2e1
Telugu MN.ttc 7.0d5e2
Telugu Sangam MN.ttc 7.0d5e2
Thonburi.ttf 10.8d3e3
ThonburiBold.ttf 10.8d3e3
Times LT MM 1.006
Times New Roman Bold Italic.ttf 5.00.3x
Times New Roman Bold.ttf 5.01.3x
Times New Roman Italic.ttf 5.00.3x
Times New Roman.ttf 5.01.3x
Times.dfont 7.0d1e1
TimesLTMM 1.006
Trebuchet MS Bold Italic.ttf 5.00x
Trebuchet MS Bold.ttf 5.00x
Trebuchet MS Italic.ttf 5.00x
Trebuchet MS.ttf 5.00x
Verdana Bold Italic.ttf 5.01x
Verdana Bold.ttf 5.01x
Verdana Italic.ttf 5.01x
Verdana.ttf 5.01x
Webdings.ttf 5.00x
Wingdings 2.ttf 1.55x
Wingdings 3.ttf 1.55x
Wingdings.ttf 5.00x
ZapfDingbats.ttf 6.1d3e1
Zapfino.ttf 8.0d1e1
ヒラギノ丸ゴ Pro W4.otf 7.11
ヒラギノ丸ゴ ProN W4.otf 8.10
ヒラギノ明朝 Pro W3.otf 7.11
ヒラギノ明朝 Pro W6.otf 7.11
ヒラギノ明朝 ProN W3.otf 8.10
ヒラギノ明朝 ProN W6.otf 8.10
ヒラギノ角ゴ Pro W3.otf 7.11
ヒラギノ角ゴ Pro W6.otf 7.11
ヒラギノ角ゴ ProN W3.otf 8.10
ヒラギノ角ゴ ProN W6.otf 8.10
ヒラギノ角ゴ Std W8.otf 7.1
ヒラギノ角ゴ StdN W8.otf 8.10
儷宋 Pro.ttf 6.0d4e1
儷黑 Pro.ttf 6.0d4e1
华文仿宋.ttf 8.0d5e1
华文细黑.ttf 6.1d4e1
华文黑体.ttf 6.1d2e1
宋体.ttc 8.0d1e3
楷体.ttc 8.0d1e2
雅痞-简.otf 1.0d1e2
雅痞-繁.otf 8.0d1e1

Finn ut mer

Deaktivering av fontene som er oppført nedenfor, kan påvirke programmene som bruker dem  

Deaktivering av følgende fonter har en effekt på nettinnhold
Apple Chancery.dfont
Andale Mono.ttf
Arial Black.ttf
Arial Bold Italic.ttf
Arial Bold.ttf
Arial Italic.ttf
Arial Narrow Bold Italic.ttf
Arial Narrow Bold.ttf
Arial Narrow Italic.ttf
Arial Narrow.ttf
Arial Rounded Bold.ttf
Arial Unicode.ttf
Arial.ttf
Brush Script.ttf
Comic Sans MS Bold.ttf
Comic Sans MS.ttf
Courier New Bold Italic.ttf
Courier New Bold.ttf
Courier New Italic.ttf
Courier New.ttf
Georgia Bold Italic.ttf
Georgia Bold.ttf
Georgia Italic.ttf
Georgia.ttf
Impact.ttf
Tahoma Bold.ttf
Tahoma.ttf
Times New Roman Bold Italic.ttf
Times New Roman Bold.ttf
Times New Roman Italic.ttf
Times New Roman.ttf
Trebuchet MS Bold Italic.ttf
Trebuchet MS Bold.ttf
Trebuchet MS Italic.ttf
Trebuchet MS.ttf
Verdana Bold Italic.ttf
Verdana Bold.ttf
Verdana Italic.ttf
Verdana.ttf
Webdings.ttf
Wingdings 2.ttf
Wingdings 3.ttf
Wingdings.ttf
Deaktivering av følgende fonter påvirker iWork og iLife
AmericanTypewriter.dfont
Baskerville.dfont
BigCaslon.dfont
Chalkboard.ttf
ChalkboardBold.ttf
Cochin.dfont
Copperplate.dfont
Didot.dfont
Futura.dfont
GillSans.dfont
Herculanum.dfont
Hoefler Text.dfont
MarkerFelt.dfont
Optima.dfont
Papyrus.dfont
Deaktivering av følgende fonter påvirker operativsystemets evne til å vise bestemte språk
ArialHB.ttf
ArialHBBold.ttf
DevanagariMT.ttf
DevanagariMTBold.ttf
EuphemiaCASBold.ttf
EuphemiaCASItalic.ttf
EuphemiaCASRegular.ttf
GujaratiMT.ttf
GujaratiMTBold.ttf
Gurmukhi.ttf
InaiMathi.ttf
Kailasa.ttf
Deaktivering av følgende fonter kan påvirke språkstøtten for bestemte programmer
Gungseouche.dfont
HeadlineA.dfont
PCmyoungjo.dfont
Pilgiche.dfont
AlBayan.ttf
AlBayanBold.ttf
Apple LiGothic Medium.dfont
Apple LiSung Light.dfont
AppleMyungjo.ttf
Ayuthaya.ttf
Baghdad.ttf
BiauKai.dfont
Corsiva.ttf
CorsivaBold.ttf
DecoTypeNaskh.ttf
GenevaCY.dfont
Hei.dfont
HelveticaCY.dfont
Hiragino Kaku Gothic Pro W3.otf
Hiragino Kaku Gothic Pro W6.otf
Hiragino Kaku Gothic Std W8.otf
Hiragino Kaku Gothic StdN W8.otf
Hiragino Maru Gothic Pro W4.otf
Hiragino Maru Gothic ProN W4.otf
Hiragino Mincho Pro W3.otf
Hiragino Mincho Pro W6.otf
Kai.dfont
Kokonor.ttf
Krungthep.ttf
KufiStandardGK.ttf
LiSong Pro.ttf
MshtakanBold.ttf
MshtakanBoldOblique.ttf
MshtakanOblique.ttf
MshtakanRegular.ttf
Nadeem.ttf
NewPeninimMT.ttf
NewPeninimMTBold.ttf
NewPeninimMTBoldInclined.ttf
NewPeninimMTInclined.ttf
NISC18030.ttf
Osaka.dfont
OsakaMono.dfont
PlantagenetCherokee.ttf
Raanana.ttf
RaananaBold.ttf
Sathu.ttf
Silom.ttf
STFangsong.ttf
STKaiti.ttf
STSong.ttf

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: