Slik tvinger du en app til å avslutte på iPhone, iPad eller iPod touch

Hvis en app ikke reagerer, kan du tvinge den til å avslutte.

Fremtvinge avslutning av en app

Når du dobbeltklikker på Hjem-knappen, vises de nylig brukte appene. Appene er ikke åpne, men de er i ventemodus for å hjelpe deg med å navigere og utføre flere oppgaver. Du bør tvinge en app til å avslutte bare når den ikke svarer.

Følg fremgangsmåten nedenfor for å fremtvinge avslutning av en app på iPhone 8 eller eldre eller iPhone X:

     

iPhone 8 eller eldre

  1. Dobbeltklikk på Hjem-knappen for å vise de nylig brukte appene dine. 
  2. Sveip til høyre eller venstre for å finne appen du vil lukke.  
  3. Sveip opp på appens forhåndsvisning for å lukke appen. 

     

iPhone X

  1. Fra Hjem-skjermen sveiper du oppover og holder.
  2. Trykk hardt og hold på appen, og trykk deretter på . Du kan også sveipe oppover for å lukke appen så fort du ser .

Få hjelp

Publiseringsdato: