iPod shuffle (4. generasjon): Aktivere og bruke VoiceOver

Lær hvordan du aktiverer og bruker VoiceOver på iPod shuffle (4. generasjon).

Hvis du aktiverer VoiceOver i iTunes for iPod shuffle (4. generasjon), kan du høre navnet på sanger, artister og spillelister når du lytter på innhold på iPod shuffle. VoiceOver leser også opp batteristatus og andre meldinger. Du kan aktivere VoiceOver første gang du konfigurerer iPod med iTunes, eller du kan konfigurere det senere i Oversikt-knappen i iPod-innstillinger i iTunes. Når du markerer valget for aktivering av VoiceOver i iPod-oppsettassistenten eller i Oversikt-knappen, blir du veiledet gjennom installeringsprosessen for VoiceOver Kit.

Slik aktiverer du VoiceOver når du konfigurerer iPod shuffle

 1. Koble iPod shuffle til datamaskinen.
 2. Følg instruksjonene på skjermen i iTunes. Aktiver VoiceOver markeres som standard.
 3. Klikk på Fortsett.
 4. Velg språket du vil bruke, fra lokalmenyen Språk under Taletilbakemelding i Oversikt-knappen. Dette angir språket som brukes for talte systemmeldinger og navn på spillelister, i tillegg til mange av sangtitlene og artistnavnene.
 5. Klikk på Ta i bruk. Når konfigurasjonen er fullført, er VoiceOver aktivert på iPod shuffle.

Merk: Slik velger du et annet språk for bestemte sanger:

 1. Velg sangene i iTunes.
 2. Velg Fil > Vis info.
 3. Velg et VoiceOver-språk fra lokalmenyen i Valg-fanen.
 4. Klikk på OK.

Slik aktiverer du VoiceOver på et senere tidspunkt

 1. Koble iPod shuffle til datamaskinen.
 2. Velg iPod shuffle i listen over enheter i iTunes, og klikk på Oversikt-knappen.
 3. Marker Aktiver VoiceOver under Taletilbakemelding.
 4. Klikk på Bruk.
 5. Velg språket du vil bruke, fra menyen under Taletilbakemelding.
 6. Klikk på Ta i bruk. Når synkroniseringen er fullført, er VoiceOver aktivert.

Slik deaktiverer du VoiceOver

 1. Velg iPod shuffle i listen over enheter i iTunes, og klikk på Oversikt-knappen.
 2. Fjern markeringen for Aktiver VoiceOver under Taletilbakemelding.
 3. Klikk på Bruk.

Når synkroniseringen er fullført, er VoiceOver deaktivert. Du vil fremdeles høre enkelte systemmeldinger på engelsk på iPod shuffle, som batteristatus, feilmeldinger og en generisk nummerert spillelistemeny. Du vil ikke høre sangtitler og navn på artister.

Slik hører du gjeldende sporannonsering

Trykk på VoiceOver-knappen på iPod under avspilling. Du vil høre tittelen til og navnet på artisten for nåværende spor. Du kan også bruke VoiceOver til å navigere til en annen tittel mens du lytter til kunngjøringer om spor.

Slik bruker du sporannonseringer til å navigere

 • Hvis iPod shuffle spiller, trykker du på:
  • VoiceOver-knappen for å høre annonsering av gjeldende spor
  • Neste / Spol fremover for å flytte til neste spor og høre neste sporannonsering
  • Forrige / Spol bakover for å flytte til forrige spor og høre forrige sporannonsering
 • Hvis iPod shuffle er stanset midlertidig, trykker du på:
  • VoiceOver-knappen for å høre annonsering av gjeldende spor
  • Neste / Spol fremover for å høre neste annonsering
  • Forrige / Spol bakover for å høre forrige annonsering
  • VoiceOver-knappen eller Start/Pause for å spille det annonserte sporet

Bytte spillelister

Når VoiceOver er aktivert, kan du høre tittelen på og velge eventuelle spillelister som du har synkronisert til iPod shuffle. Hvis du har synkronisert lydbøker eller lydpodcaster til iPod shuffle, leses også titlene på disse som en del av spillelistemenyen. Hvis VoiceOver er deaktivert i iTunes, identifiseres spillelister i nummerert rekkefølge, men ikke etter navn (for eksempel Spilleliste 1, Spilleliste 2 og så videre).

Spillelistemenyen annonser objekter i denne rekkefølgen:

 • Gjeldende spilleliste (hvis aktuelt)
 • Alle sanger (standard spilleliste eller alle sangene på iPod shuffle)
 • Alle spillelister, inkludert Genius-spillelister, i alfabetisk rekkefølge
 • Alle Genius-mikser i alfabetisk rekkefølge
 • Alle podcaster i alfabetisk rekkefølge
 • Alle iTunes U-samlinger i alfabetisk rekkefølge
 • Alle lydbøker i alfabetisk rekkefølge

Slik velger du et objekt fra spillelistemenyen

 1. Trykk på og hold inne VoiceOver-knappen. Du hører navnene på spillelistene.
 2. Når du hører navnet på spillelisten du vil spille av, trykker du på VoiceOver-knappen eller Start/Pause for å velge den. Det første objektet i spillelisten spilles. Mens du hører på spillelisten kan du trykke på Neste / Spol fremover eller Forrige / Spol bakover i spillelistemenyen.

Hvis du vil starte en spilleliste på nytt, bruker du fremgangsmåten nedenfor til å velge den aktuelle spillelisten.

Slik avslutter du spillelistemenyen

Trykk på og hold inne VoiceOver-knappen.

Publiseringsdato: