Unngå å gi det trådløse nettverket et cn-navn (SSID)

Les om hvorfor du ikke bør gi det trådløse nettverket et cn-navn.

Hvis du gir det trådløse nettverket et cn-navn, må brukere av iOS-enheter logge seg på hvert tilgangspunkt i nettverket første gang de bruker tilgangspunktet (iOS-enheten vil automatisk knytte seg til tilgangspunktet senere). Denne manuelle påloggingsprosessen er nødvendig fordi iOS-enheter lagrer maskinvareadressen til tilgangspunktet (Basic Service Set Identifier eller BSSID) når nettverksnavnet (Service Set Identifier eller SSID) anses som vanlig (common eller cn) eller tvetydig.

Hvis du gir det trådløse nettverket et cn-navn (SSID), risikerer brukere av nettverket som bruker iOS-enheter borte fra nettverket, å koble seg til et annet nettverk med samme navn. Ved å koble seg til det uventede nettverket risikerer de datatyveri.

På grunn av dette sikkerhetsproblemet har Apple laget en liste over vanlige eller tvetydige SSID-er. Listen inneholder standard-SSID-en til mange kommersielt tilgjengelige tilgangspunkter samt SSID-ene «wireless» og «default». Hvis navnet på nettverket ditt står på listen, lagrer alle iOS-enheter som kobles til nettverket, tilgangspunktets BSSID og knytter det til nettverkets SSID. Enhetene vil deretter bare koble seg til nettverket automatisk hvis tilgangspunktets BSSID er i samsvar med informasjonen som enheten har lagret. Dette hindrer tilkobling til et annet nettverk med samme navn.

Ved å gi nettverket et unikt navn unngår du dette sikkerhetstiltaket, slik at iOS-enheter kobler til nettverket automatisk som forventet.

Konfigurasjonsprofiler

Når du bruker konfigurasjonsprofiler til å konfigurere iOS-enheter og nettverkene de kobler seg til, må du være oppmerksom på at profilen bare inneholder SSID-en, og ikke BSSID. Selv om en iOS-enhet er konfigurert for å koble seg til et nettverk på listen, vil den ikke koble seg til automatisk fordi den ikke har en lagret BSSID. Når iOS-enheten har koblet seg manuelt til et gitt tilgangspunkt første gang, vil enheten koble seg til automatisk senere.

Publiseringsdato: