Bruk av Restriksjoner på iPhone, iPad og iPod touch

Du kan bruke Restriksjoner, også kjent som foreldrekontroll, til å blokkere eller begrense visse programmer og funksjoner på iPhone, iPad eller iPod touch, inkludert tilgang til upassende innhold i iTunes Store.

Slå på Restriksjoner

 1. Trykk på Innstillinger > Generelt.
 2. Trykk på Restriksjoner.
 3. Trykk på Aktiver restriksjoner og opprett en sikkerhetskode for restriksjoner. Glem ikke sikkerhetskoden. I fremtiden vil du trenge restriksjonssikkerhetskoden for å endre innstillingene eller slå av restriksjonene.

  Hvis du mister eller glemmer sikkerhetskoden, må du slette enheten, og så konfigurere den som en ny enhet for å fjerne koden. Gjenoppretting av enheten ved hjelp av en sikkerhetskopi fjerner ikke sikkerhetskoden.

Endre restriksjonssikkerhetskoden

Hvis du ønsker å endre restriksjonssikkerhetskoden etter at du har aktivert restriksjoner:

 1. Trykk på Innstillinger > Generelt.
 2. Trykk på Restriksjoner.
 3. Trykk på Deaktiver restriksjoner.
 4. Angi nåværende restriksjonssikkerhetskode.
 5. Trykk på Aktiver restriksjoner, skriv så inn en ny kode.

Hva du kan begrense

For å se hvilke apper og funksjoner du kan begrense, gå til Innstillinger > Generelt > Restriksjoner. Her kan du slå av og på restriksjoner for appene og funksjonene i listen.

Hvis en app eller funksjon er på, eller det er krysset av ved siden av den, kan hvem som helst som bruker din enhet også bruke den appen eller funksjonen. Hvis ikke kan ingen bruke den appen eller funksjonen.

Forretninger og skoler bruker ofte profiler, som kan aktivere restriksjoner. For å se om din enhet har en profil, gå til Innstillinger > Generelt > Profiler. Kontakt administratoren eller personen som satte opp profilen, for å få mer informasjon.

Apper og funksjoner

 • Safari
 • Kamera (deaktiverer også FaceTime)
 • FaceTime
 • iTunes Store
 • Apple Music
 • Apple Music Radio
 • Apple Music Connect (erstatter Koble fane med spilleliste)
 • iBooks Store
 • Kjøp i apper
 • Siri
 • AirDrop
 • CarPlay (bare tilgjengelig med iPhone 5 eller nyere)
 • Installere apper
 • Slette apper
 • Flerspillerspill i Game Center
 • Legg til Game Center-venner

Du kan begrense tilgang til YouTube i iOS 5 og eldre.

Typer innhold

 • Vurderinger (velg landet i vurderingsdelen for automatisk å bruke riktige innholdsvurderinger for den regionen)
 • Musikk og podkaster
 • Filmer
 • TV-programmer
 • Bøker
 • Apper
 • Siri
 • Nettsteder

Hvis du ikke bruker Touch ID for betalte kjøp og kjøp i app, kan du velge mellom to alternativer for hvor ofte du må oppgi passordet for disse kjøpene.

 

 

 

Endringer i personverninnstillinger

 • Stedstjenester
 • Kontakter
 • Kalendere
 • Påminnelser
 • Bilder
 • Del plasseringen min
 • Bluetooth-deling
 • Mikrofon
 • Twitter
 • Facebook
 • Sina Weibo
 • Tencent Weibo
 • Annonser

Endringer i innstillinger og kontoer

 • Kontoer (du kan hindre endringer i Mail, Kontakter, Kalendere, iCloud, Twitter, Facebook, Vimeo, Flickr, iTunes, App Store, iMessage og FaceTime)
 • Mobildatabruk (du kan hindre endringer i mobildatainnstillingene på mobildataaktiverte enheter)
 • Bakgrunnsoppdatering
 • Finn vennene mine (tilgjengelig når du installerer appen Finn vennene mine)
 • Volumgrense
 • Mobildatabruk (tilgjengelig bare på mobildataaktiverte enheter)

Get help

When you have Restrictions on, you might notice that you're missing a particular app or feature, such as:

 • You don't see an app on the Home screen (like Safari, Camera, or FaceTime).
 • You can't use a certain feature or service (like Siri or Location Services).
 • You see that a setting is missing or dimmed (like Mail, Contacts, and Calendar; iCloud; Twitter; FaceTime).

If you're missing an app or feature, try turning Restrictions off.

If you lose or forget your Restrictions passcode, you'll need to erase your device and then set it up as a new device to remove the Restrictions passcode.

Få hjelp

Når du har slått på Restriksjoner, legger du muligens merke til at du mangler en bestemt app eller funksjon:

 • Du ser ikke en app på Hjem-skjermen (som Safari, Kamera eller FaceTime).
 • Du kan ikke bruke en bestemt funksjon eller tjeneste (som Siri eller Stedstjenester).
 • Du ser at en innstilling mangler eller er nedtonet (som Mail, kontakter, kalendere, iCloud, Twitter, FaceTime).

Hvis du mangler en app eller funksjon, kan du prøve å slå Restriksjoner av.

Hvis du mister eller glemmer sikkerhetskoden, må du slette enheten, og så konfigurere den som en ny enhet for å fjerne koden.

Learn more

Les mer

FaceTime er ikke tilgjengelig i alle land eller regioner.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Sist endret: