Bruk iTunes til å dele filer mellom datamaskinen og iOS- eller iPadOS-enheten

Du kan kopiere filer mellom datamaskinen og apper på iOS- eller iPadOS-enheten med Fildeling.

Før du begynner

Hvis du bruker macOS Catalina eller nyere, kan du bruke Finder til å dele filer mellom datamaskinen og iOS- eller iPadOS-enheten.

I stedet for Fildeling kan du vurdere å bruke iCloud Drive, Handoff eller AirDrop til å holde dokumentene dine oppdaterte på alle enhetene dine.

iCloud Drive gir deg sikker tilgang til alle dokumentene dine fra iPhone, iPad, iPod touch, Mac eller PC. Uansett hvilken enhet du bruker, har du alltid de mest oppdaterte dokumentene der du trenger dem, når du trenger dem.

Med Handoff kan du begynne på et dokument, en e-postmelding eller en melding på én enhet og fortsette der du slapp på en annen enhet. Handoff fungerer sammen med Apple-apper som Mail, Safari, Meldinger, Påminnelser, Kalender, Kontakter, Pages, Numbers og Keynote. Noen apper fra tredjepart er også kompatible. 

AirDrop hjelper deg med å dele blant annet bilder, videoer, nettsteder og posisjon med andre Apple-enheter som er i nærheten.

Dette trenger du for å bruke Fildeling

Se hvilke av iOS- og iPadOS-appene dine som kan dele filer med datamaskinen

 1. Åpne iTunes på Mac eller PC.
 2. Koble iPhone, iPad eller iPod touch til datamaskinen med USB-kabelen som fulgte med enheten.
 3. Klikk på enheten i iTunes. Få hjelp hvis du ikke finner den. 
  Knappen for enheten din.
 4. Klikk på Fildeling i sidepanelet til venstre.
  iTunes-vindu med iPhone tilkoblet og Fildeling valgt fra listen.
 5. Marker en app for å se hvilke filer som er tilgjengelig for deling i den appen på enheten din. Hvis du ikke ser Fildeling, har ikke enheten din apper for deling av filer.
  iTunes-vindu med noen Keynote-dokumenter som kan deles.

Kopiere filer fra datamaskinen til iOS- eller iPadOS-appen

 1. Velg appen i listen under Fildeling i iTunes.
 2. Dra og slipp filer fra en mappe eller et vindu til Dokumenter-listen for å kopiere dem til enheten din.
  Du kan også klikke på Legg til i Dokumenter-listen i iTunes, finne filen(e) du vil kopiere fra datamaskinen og deretter klikke på Legg til. iTunes kopierer disse filene til appen på enheten din. Velg bare filer som fungerer i appen. Se i brukerhåndboken til appen for å finne ut hvilke typer filer som vil fungere.
  En Keynote-presentasjon som flyttes og slippes i listen med Keynote-dokumenter.

Kopiere filer fra en iOS- eller iPadOS-app til datamaskinen

 1. Velg appen i listen under Fildeling i iTunes.
 2. Dra og slipp filer fra Dokument-listen til en mappe eller et vindu på datamaskinen for å kopiere dem til maskinen.
  Du kan også velge filen(e) du vil kopiere til datamaskinen, fra Dokumenter-listen og klikke på «Lagre». Deretter finner du mappen på datamaskinen som du vil kopiere filene til, og klikker på Lagre.
  En fil som flyttes og slippes i listen med Keynote-dokumenter.

Åpne delte filer

På iOS-enheten kan du åpne filene fra datamaskinen med appen du valgte for Fildeling.

Du kan ikke åpne disse filene fra andre apper eller plasseringer på enheten. Du kan se listen over filer under Fildeling i iTunes når enheten er koblet til datamaskinen.

Sikkerhetskopiere delte filer

Når iCloud (eller iTunes) sikkerhetskopierer enheten din, sikkerhetskopieres de delte filene også. 

Hvis du sletter en app med delte filer fra iOS-enheten, sletter du også de delte filene fra enheten og iCloud- eller iTunes-sikkerhetskopien. Du kan unngå å miste delte filer ved å kopiere filene til datamaskinen før du sletter appen fra iOS-enheten.

Slette en delt fil fra iOS-enheten din

Slik bruker du Fildeling til å slette en fil du har kopiert til en iOS- eller iPadOS-app:

 1. Åpne iTunes på Mac eller PC.
 2. Koble iPhone, iPad eller iPod touch til datamaskinen med USB-kabelen som fulgte med enheten.
 3. Marker enheten i iTunes. Få hjelp hvis du ikke finner den.
 4. Velg appen i listen under Fildeling.
 5. Velg filen du vil slette i Dokumenter-listen og trykk deretter på Slett-tasten på tastaturet.
 6. Klikk på Slett når iTunes ber deg om å bekrefte.

Det finnes kanskje andre måter du kan slette filer fra apper på. Se i brukerhåndboken til appen for å finne ut mer.

Publiseringsdato: