Holde modem- og ruterfirmware oppdatert

Nettverksmodemer og rutere bruker innebygd programvare (såkalt firmware) sammen med maskinvare for å yte nettverkstjenester, som tilgang til Internett og e-post. Lær hvordan du holder modem- og ruterfirmwaren oppdatert.

For at de skal fungere ordentlig må du påse at firmwaren som er installert på modemet eller ruteren, er oppdatert. Hvis den ikke er oppdatert, kan du støte på problemer når du prøver å koble til enheten, eller ved tilkobling til Internett ved bruk av enheten.

Noen modemer og rutere har spesielle prosedyrer du må følge for å oppdatere firmwaren. Hvis du er usikker på hvordan du oppdaterer firmwaren, tar du kontakt med produsenten av enheten. Du bør vite enhetens modellnummer og revisjon (der det er aktuelt), som kan være trykt på en etikett på selve enheten.

Lær mer

Vanligvis leveres modemer og rutere med den nyeste versjonen av firmware som er tilgjengelig for enheten på leveringstidspunktet. Firmwaren kan imidlertid ha blitt oppdatert i tidsrommet fra modemet eller ruteren ble levert til du begynner å bruke enheten, og da må du kanskje oppdatere firmwaren så snart du begynner å bruke enheten.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: