Om midlertidig autorisasjon for betalingskort fra App Store eller iTunes Store

Finn ut hvorfor du ser en ventende belastning fra Apple på betalingskortet ditt.

Når du oppdaterer betalingsinformasjonen din i App Store eller iTunes Store eller legger til et medlem i Familiedeling-gruppen, kan en midlertidig autorisasjon på et nominelt beløp bli lagt inn på betalingsmåten du har registrert. Som mange andre tilbydere bruker Apple midlertidig autorisasjon for å bekrefte at betalingskontoen er aktiv, og at du har dekning for kjøp.

I USA ser du for eksempel en midlertidig autorisasjon på USD 1,00. Hvis du bor i et annet land eller en annen region, ser du kanskje et annet beløp i valutaen som brukes i det landet eller den regionen.

Hvis du ser belastninger for høyere beløp, kan du få hjelp med ukjente belastninger for App Store eller iTunes Store.

Om midlertidig autorisasjonsperiode

Midlertidige autorisasjoner fjernes av kortutstederen etter en kort stund. Nøyaktig hvor lang tid det tar å fjerne autorisasjonsforespørsler varierer fra bank til bank. Om du bruker et debetkort kan det hende du ser midlertidige autorisasjoner som belastninger på kontoutdraget i nettbanken. Disse belastningene reverseres automatisk av banken din.

Ta kontakt med banken din hvis du har spørsmål om hvordan kortet ditt håndterer autorisasjonsforespørsler.


Få mer hjelp med fakturering

Publiseringsdato: