Hvis en lyd- eller videofil ikke spilles av på Mac

Eldre eller spesialiserte medieformater kan kreve annen programvare. 

Apple-programmer som QuickTime Player, Bilder og Keynote fungerer med mange lyd- og videoformater. Noen programmer foretrekker spesifikke formater, men QuickTime-filmfiler (.mov), de fleste MPEG-filer (.mp4, .m4v, .m4a, .mp3, .mpg), noen AVI- og WAV-filer og mange andre formater fungerer vanligvis i de fleste programmer uten ekstra programvare.

Det kan hende at eldre eller spesialiserte medieformater ikke fungerer i programmet ditt fordi formatet krever programvare som er utviklet for å støtte det. Hvis det skjer, vil ikke programmet åpne filen eller spille av lyden eller videoen.

Slik søker du etter et program som fungerer med filen din

Det kan hende at du allerede har et program som støtter formatet på filen din. Hvis du ikke vet hvilket av de installerte programmene du skal prøve, kan Macen foreslå et:

  1. Kontroll-klikk (eller høyreklikk) på filen i Finder.
  2. Velg Åpne med i snarveismenyen som åpnes. Du vil se en undermeny med alle andre programmer som Macen tror kan åpne filen.

Hvis ingen av de installerte programmene dine kan åpne filen, kan du søke på Internett eller Mac App Store etter programmer som kan spille av eller konvertere filen:

  • Inkluder navnet på medieformatet i søket. Velg filen og trykk på Kommando-I for å åpne et Info-vindu for å finne formatet. Formatet kan vises etter Type, som for eksempel «Type: Matroska-videofil».
  • Inkluder filendelsen i søket. Filendelsen er bokstavene som vises på slutten av filnavnet, som for eksempel .avi, .wmv eller .mkv.

Finn ut mer

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: