Bruke Meldinger på iPhone, iPad eller iPod touch

Du kan bruke Meldinger til å sende tekstmeldinger, bilder, videoer og lydmeldinger. Du kan til og med gjøre meldingene dine personlige med animerte effekter, iMessage-apper, osv. - alt i Meldinger-appen.

Sende meldinger

 1. Åpne Meldinger.
 2. Trykk Melding-knappen og tast inn en kontakt eller gå til en eksisterende samtale.
 3. Trykk på tekstfeltet og skriv meldingen din.
 4. Når du er klar, klikker du på Send melding for å sende.

Videresende meldinger

Åpne en meldingssamtale og følg disse instruksjonene:

Trykk og hold meldingsboblen som du vil videresende, og klikk Mer.

Trykk Videresend melding og tast inn en kontakt. Trykk Send melding for å sende.

Slette meldinger eller samtaler

Når du sletter en melding eller en samtale, kan du ikke få den tilbake igjen. Så vær sikker på at du lagrer viktig informasjon fra meldingene dine.

For å slette meldinger følger du denne fremgangsmåten:

 1. I en meldingssamtale trykker du på og holder meldingsboblen du vil slette, og deretter trykker du på Mer.
 2. Trykk på Slett melding, og deretter Slett melding. Hvis du vil slette alle meldingene i en tråd trykker du på Slett alle i øvre venstre hjørne.

For å slette en samtale følger du denne fremgangsmåten:

 1. Åpne Meldinger.
 2. Dra mot venstre over samtalen du vil slette.
 3. Trykk på Slett.

Vil du slette mer enn én samtale om gangen? Åpne Meldinger og trykk på Rediger oppe i venstre hjørne. Trykk deretter på sirkelen ved siden av samtalen og trykk Slett i nedre høyre hjørne.

Hvis du ønsker å beholde meldingene dine for en viss periode, går du til Innstillinger > Meldinger > Behold meldinger. Deretter velger du hvor lenge du vil beholde meldingene dine.

Bruke foreslått tekst

Med foreslått tekst kan du skrive og fullføre hele setninger med bare noen få trykk. Mens du skriver vil du se forslag til ord og uttrykk basert på tidligere samtaler og skrivestil. 

Trykk og hold på emoji eller  og trykk på skyveknappen ved siden av Forslag for å slå av foreslått tekst.


Dempe samtaler

Hvis du ikke ønsker å motta meldingsvarsler, kan du dempe samtaler. Gå til samtalen du vil dempe. Trykk deretter på Detaljer, og slå på Ikke forstyrr. Når Ikke forstyrr er på vil Ikke forstyrr vises ved siden av samtalen. Dette stopper varslene bare for denne samtalen, ikke for hele enheten. Du mottar fortsatt alle andre meldinger og ser varsler for dem på låseskjermen.

Du kan også dempe alle samtalene dine ved å slå på Ikke forstyrr. Gå til Innstillinger > Ikke forstyrr, og velg Manuell eller Planlagt. Dette stopper alle varsler på enheten din.

Finne vedlegg i en samtale

Åpne samtalen, og trykk på Detaljer øverst til høyre. Du vil se deler for Bilder og Vedlegg. Trykk på et bilde eller vedlegg for å åpne det. Du kan også trykke og holde bildet eller vedlegget for å vise alternativer som Kopier, Slett og Mer.

    

Send og del plasseringen din

For å sende eller dele plasseringen din i en melding følger du denne fremgangsmåten:

 1. I en meldingssamtale trykker du på Detaljer øverst i høyre hjørne.
 2. Trykk på Send min nåværende plassering. Mottakeren din vil se din plassering på kartet. Eller trykk på Del plasseringen min. Deretter kan du velge hvor lenge du vil dele plasseringen din. Du kan dele den i én time, én dag eller i ubestemt tid. Meldinger vil sette opp midlertidig eller permanent plasseringsdeling med Finn vennene mine avhengig av hva du velger.

Les mer

 

Publiseringsdato: