Bruke Meldinger på iPhone, iPad eller iPod touch

Du kan bruke Meldinger til å sende tekstmeldinger, bilder, videoer og lydmeldinger. Du kan til og med gjøre meldingene dine personlige med animerte effekter, iMessage-apper, osv. – alt i Meldinger-appen.

Sende meldinger

 1. Åpne Meldinger.
 2. Trykk på Melding-knappen og tast inn en kontakt eller gå til en eksisterende samtale.
 3. Trykk på tekstfeltet og skriv meldingen din.
 4. Når du er klar, klikker du på Send melding for å sende.

Svar på meldinger fra den låste skjermen

 1. Sveip til venstre på meldingen på den låste skjermen.
 2. Trykk på Vis.
 3. Skriv inn meldingen din, og trykk deretter på Send melding for å sende den.

Hvis du ikke kan svare på meldinger fra den låste skjermen, går du til Innstillinger >Touch ID og kode > Tilgang fra låst skjerm, og deretter slår du på Svar med melding. Hvis du har iPhone X, går du til Innstillinger > Face ID og kode. Deretter slår du på Svar med melding.

Videresende meldinger

Åpne en meldingssamtale og følg disse instruksjonene:

Hold på meldingsboblen du vil videresende, og trykk på Mer.

Trykk på Videresend melding og tast inn en kontakt. Trykk på Send melding for å sende.

Slette meldinger eller samtaler

Når du sletter en melding eller en samtale, kan du ikke få den tilbake igjen. Så vær sikker på at du lagrer viktig informasjon fra meldingene dine.

For å slette meldinger følger du denne fremgangsmåten:

 1. I en meldingssamtale trykker du på og holder meldingsboblen du vil slette, og deretter trykker du på Mer.
 2. Trykk på Slett melding, og deretter Slett melding. Hvis du vil slette alle meldingene i en tråd, trykker du på Slett alle øverst til venstre. Trykk på Slett samtale.

Hvis du vil slette én enkelt samtale, sveiper du til venstre over samtalen du vil slette. Trykk på Slett og deretter på Slett igjen for å bekrefte. Vil du slette mer enn én samtale om gangen? Åpne Meldinger, og trykk på Rediger øverst til venstre. Trykk deretter på sirkelen ved siden av samtalen og så på Slett nederst til høyre.

Hvis du ønsker å beholde meldingene dine for en viss periode, går du til Innstillinger > Meldinger > Behold meldinger. Deretter velger du hvor lenge du vil beholde meldingene dine.

Oppbevar meldingene dine i iCloud

Med iCloud kan du holde hele meldingsloggen din oppdatert og tilgjengelig på alle enhetene dine. Selv når du konfigurerer en ny enhet. 

Meldinger i iCloud oppdateres automatisk, slik at du har den samme visningen når du bruker iMessage. Når du sletter en melding, et bilde eller en samtale på én enhet, gjøres det også på de andre enhetene dine. Siden vedleggene dine lagres i iCloud, kan du spare plass på enheten din.

Du kan bruke Meldinger i iCloud på iPhone, iPad og Mac. Finn ut hvordan du bruker Meldinger i iCloud.

Bruk foreslått tekst

Med foreslått tekst kan du skrive og fullføre hele setninger med bare noen få trykk. Mens du skriver ser du forslag til ord og uttrykk basert på tidligere samtaler og skrivestil. 

Hvis du vil slå av foreslått tekst, trykk og hold inne emoji eller , trykk på Tastaturinnstillinger, og slå av Forslag. 


Skjul varsler

Hvis du ikke vil motta meldingsvarsler, kan du bruke Skjul varsler. Gå til samtalen du vil dempe, og trykk på detaljer. Deretter slår du på Skjul varsler og trykker på Ferdig. Når Skjul varsler er på, vises Ikke forstyrr ved siden av samtalen. Dette stopper varslene bare for denne samtalen, ikke for hele enheten. Du mottar fortsatt alle andre meldinger og ser varsler for dem på låseskjermen.

Du kan også skjule varsler for alle samtalene dine ved å slå på Ikke forstyrr. Gå til Innstillinger, og trykk på Ikke forstyrr eller Planlagt for å angi en bestemt tidsperiode. Dette stopper alle varsler på enheten din.

Finn vedlegg i en samtale

Åpne samtalen, og trykk på Detaljer øverst til høyre. Du vil se deler for Bilder og Vedlegg. Trykk på et bilde eller vedlegg for å åpne det. Du kan også trykke og holde bildet eller vedlegget for å vise alternativer som Kopier, Slett og Mer.

    

Send og del plasseringen din

For å sende eller dele plasseringen din i en melding følger du denne fremgangsmåten:

 1. I en meldingssamtale trykker du på Detaljer oppe til høyre.
 2. Trykk på Send min nåværende posisjon. Mottakeren din vil se din plassering på kartet. Eller trykk på Del plasseringen min. Deretter kan du velge hvor lenge du vil dele plasseringen din. Du kan dele den i én time, én dag eller i ubestemt tid. Meldinger vil sette opp midlertidig eller permanent plasseringsdeling med Finn vennene mine, avhengig av hva du velger.

Finn ut mer

 

Publiseringsdato: