Bruke Meldinger på iPhone, iPad eller iPod touch

Følg med på med samtalene som betyr mest. Send tekster, bilder, videoer med mer. Deretter kan du tilpasse meldingene dine med animerte effekter, feste viktige samtaler, sende innebygde svar og legge til omtale.

Send meldinger

 1. Åpne Meldinger.
 2. Trykk på Ny melding-knappen  for å starte en ny melding. Eller gå til en eksisterende samtale.
 3. Skriv meldingen.
 4. Trykk på Send-knappen send melding-knappen.

Med iOS 14 kan du også bruke innebygde svar og omtaler for å rette oppmerksomhet mot spesifikke meldinger og personer i meldingene.

Svar fra låst skjerm

 1. På låst skjerm trykker du og holder på varslingen du vil svare på. Avhengig av enheten din må du kanskje sveipe til venstre på varslingen og trykke på Vis.*
 2. Skriv meldingen.
 3. Trykk på Send-knappen send melding-knappen.

Hvis du har iPhone X eller nyere, eller en iPad med Face ID, og du ikke kan svare på meldinger fra låst skjerm, går du til Innstillinger > Face ID og kode. Deretter slår du på Svar med melding. Hvis du har iPhone SE (2. generasjon), iPhone 8 eller eldre, eller iPad, kan du gå til Innstillinger > Touch ID og kode > Tilgang fra låst skjerm. Deretter slår du på Svar med melding.

* Trykk og hold er tilgjengelig på de fleste enheter som støtter iOS 13 og nyere eller iPadOS. På iPhone SE (2. generasjon) må du sveipe til venstre på varslingen og deretter trykke på Vis for å svare på en melding fra låst skjerm.

Finn ut hvordan du administrerer varsler fra Meldinger fra låst skjerm.

iPhone som viser hvordan du fester en melding ved å sveipe til venstre over meldingen.

Fest viktige meldinger

Med Meldinger i iOS 14 kan du feste opptil ni samtaler. Når du fester en samtale, vises den øverst i Meldinger-appen, slik at den er lett tilgjengelig.

For å feste en samtale åpner du Meldinger, og deretter sveiper du direkte over samtalen. Eller følg denne fremgangsmåten:

 1. Åpne Meldinger, og trykk deretter på Rediger eller Mer-knappen .
 2. Trykk på Rediger knappenåler , og trykk deretter på Fest-knappen.
 3. Trykk på Ferdig.


iPhone som viser hvordan du endrer navn eller bilde i Meldinger.

Endre navn og bilde

Med iOS 13 og nyere og iPadOS kan du dele navn og bilde når du starter eller svarer på en ny melding. Du kan bruke en Memoji eller et tilpasset bilde for bildet ditt. Slik gjør du det:

 1. Åpne Meldinger, og trykk på Rediger øverst til venstre.
 2. Trykk på Rediger navn og bilde  Trykk på Rediger navn og bilde
 3. Rediger navnet ditt. Eller trykk på bildesirkelen for å velge et bilde, et foto, en emoji eller en Memoji.
 4. Trykk på Ferdig.

Navn og bilde kan deles med alle som bruker iMessage, men du blir bedt om å bekrefte at du vil dele dette når du sender eller svarer på en ny melding. Du kan også slå deling på eller av. Bare fullfør trinn 1 og 2, og slå Navne- og bildedeling på eller av.

Slette meldinger eller samtaler

Når du sletter en melding eller en samtale, kan du ikke få den tilbake igjen. Så vær sikker på at du arkiverer viktig informasjon fra meldingene dine. Slik sletter du en enkelt melding:

 1. Hold på meldingsboblen du vil slette, og trykk på Mer .
 2. Trykk på papirkurvknappen , og trykk deretter på Slett melding. Hvis du vil slette alle meldingene i en tråd, trykker du på Slett alle, øverst til venstre. Trykk på Slett samtale.

Så lenge samtalen ikke er festet, kan du også sveipe til venstre over samtalen, trykke på Slett og deretter trykke på Slett igjen for å bekrefte. Hvis du vil slette mer enn én samtale, åpner du Meldinger og trykker på Rediger øverst til venstre. Trykk på Velg meldinger, trykk på sirkelen ved siden av samtalene. og trykk på Slett nederst til høyre.

Hvis du vil beholde meldingene dine i en viss periode, går du til Innstillinger > Meldinger > Behold meldinger. Deretter velger du hvor lenge du vil beholde meldingene dine.

 

iPhone som viser hvordan du slår på Skjul varsler ved å sveipe til venstre over en melding.

Slå på Skjul varsler

 1. Åpne Meldinger.
 2. Dra mot venstre over samtalen du vil dempe.
 3. Trykk på Varsler-knappen .

Når Skjul varsler er på, vises et halvmånesymbol Halvmåne indikerer at Skjul varsler er på for en spesifikk meldingstråd. ved siden av samtalen. Dette stopper varslene bare for denne samtalen, ikke for hele enheten. Du mottar fortsatt alle andre meldinger og ser varsler for dem på låseskjermen.

Finn ut hvordan du administrerer varsler fra Meldinger fra låst skjerm.

Finn vedlegg i en samtale

 1. Åpne meldingen.
 2. Trykk på kontaktens navn øverst i meldingen, og trykk deretter på Info-knappen 
 3. Du ser bilder og lenker. Trykk og hold på et bilde eller vedlegg for å vise alternativer som Arkiver, Kopier, Del og Slett.

For å lagre et vedlegg utenfor Meldinger trykker du på vedlegget, så på Del-knappen  og deretter velger du et alternativ som Arkiver bilde eller Arkiver i Filer. Når du trykker på Arkiver bilde, arkiveres det i Bilder-appen.

 

iPhone som viser hvordan du sender og deler posisjonen din i Meldinger.

Send og del plasseringen din

 1. Trykk på navnet på kontakten øverst i samtalen. 
 2. Trykk på Info-knappen 
 3. Trykk på Send min nåværende posisjon. Da kan mottakeren se posisjonen din på kartet. Eller trykk på Del plasseringen min. Velg deretter hvor lenge du vil dele plasseringen din.

Gjør mer med Meldinger

Publiseringsdato: