Bruke Meldinger på iPhone, iPad eller iPod touch

Du kan bruke Meldinger til å sende tekstmeldinger, bilder, videoer og lydmeldinger. Du kan til og med gjøre meldingene dine personlige med animerte effekter, iMessage-apper med mer – alt i Meldinger-appen.

Sende meldinger

 1. Åpne Meldinger.
 2. Trykk på  for å starte en ny melding. Eller gå til en eksisterende samtale.
 3. Trykk på tekstfeltet, og skriv meldingen din.
 4. Trykk på send melding-knappen for å sende.

Svare fra låst skjerm

 1. På låst skjerm trykker du og holder på varslingen du vil svare på. Avhengig av enheten din må du kanskje sveipe til venstre på varslingen og trykke på Vis.*
 2. Skriv en melding.
 3. Trykk på send melding-knappen for å sende.

Hvis du har iPhone X eller nyere, eller en iPad med Face ID, og ikke kan svare på meldinger fra låst skjerm, går du til Innstillinger > Face ID og kode. Deretter slår du på Svar med melding. Hvis du har iPhone SE (2. generasjon), iPhone 8 eller nyere, eller iPad, kan du gå til Innstillinger > Touch ID og kode > Tilgang fra låst skjerm. Deretter slår du på Svar med melding.

* Trykk og hold er tilgjengelig på de fleste enheter som støtter iOS 13 eller iPadOS. På iPhone SE (2. generasjon) må du sveipe til venstre på varslingen og deretter trykke på Vis for å svare på en melding fra låst skjerm.

Finn ut hvordan du administrerer varsler fra Meldinger fra låst skjerm.


Endre navn og bilde

Med iOS 13 og iPadOS kan du dele navn og bilde når du starter eller svarer på en ny melding. Som bilde kan du bruke Animoji, Memoji eller et egendefinert bilde. Slik oppdaterer du Meldinger-profilen din:

 1. Åpne Meldinger og trykk på .
 2. Trykk på Rediger navn og bilde. 
 3. Trykk på bildesirkelen for å velge et bilde eller foto. Trykk deretter på tekstfeltene hvor navnet ditt vises, for å legge til eller oppdatere navnet.
 4. Trykk på Ferdig.

Navn og bilde kan deles med alle som bruker iMessage, men du blir bedt om å bekrefte at du vil dele dette når du sender eller svarer på en ny melding. Du kan også slå deling på eller av. Bare fullfør trinn 1 og 2, og slå Navne- og bildedeling på eller av.

Slette meldinger eller samtaler

Når du sletter en melding eller en samtale, kan du ikke få den tilbake igjen. Så vær sikker på at du arkiverer viktig informasjon fra meldingene dine.

Slik sletter du en melding:

 1. I en meldingssamtale trykker du på og holder meldingsboblen du vil slette, og deretter trykker du på Mer.
 2. Trykk på  og deretter Slett melding. Hvis du vil slette alle meldingene i en tråd, trykker du på Slett alle, øverst til venstre. Trykk på Slett samtale.

Hvis du vil slette én enkelt samtale, sveiper du til venstre over samtalen du vil slette. Trykk på Slett og deretter på Slett igjen for å bekrefte. Hvis du vil slette mer enn én samtale, åpner du Meldinger og trykker på Rediger øverst til venstre. Trykk deretter på sirkelen ved siden av samtalene og så på Slett nederst til høyre.

Hvis du vil beholde meldingene dine i en viss periode, går du til Innstillinger > Meldinger > Behold meldinger. Deretter velger du hvor lenge du vil beholde meldingene dine.

 

Slå på Skjul varsler

 1. Åpne Meldinger.
 2. Dra mot venstre over samtalen du vil dempe.
 3. Trykk på Skjul varsler.

Når Skjul varsler er på, vises en halvmåneknapp halvmåneknapp ved siden av samtalen. Dette stopper varslene bare for denne samtalen, ikke for hele enheten. Du mottar fortsatt alle andre meldinger og ser varsler for dem på låseskjermen.

Finn ut hvordan du administrerer varsler fra Meldinger fra låst skjerm.

Finn vedlegg i en samtale

 1. Åpne meldingen.
 2. Trykk på navnet på kontakten øverst i meldingen, og trykk deretter på 
 3. Du vil se Bilder og vedlegg. Trykk og hold på et bilde eller vedlegg for å vise alternativer som Kopier, Slett og Mer.

Hvis du vil arkivere et bilde eller vedlegg utenfor Meldinger, trykker du på et bilde eller vedlegg. Deretter trykker du på og velger et alternativ som Arkiver bilde eller Arkiver til filer. Når du trykker på Arkiver bilde, arkiveres det til Bilder-appen.

Send og del plasseringen din

Hvis du ønsker å sende eller dele plasseringen din i en melding:

 1. Trykk på navnet på kontakten øverst i samtalen. 
 2. Trykk på 
 3. Trykk på Send min nåværende posisjon. Da kan mottakeren se posisjonen din på kartet. Eller trykk på Del plasseringen min. Velg deretter hvor lenge du vil dele plasseringen din.

Gjør mer med Meldinger

Publiseringsdato: