Bruke Meldinger på iPhone, iPad eller iPod touch

Finn ut mer om forskjellen mellom iMessage og SMS/MMS samt hvordan du bruker Meldinger-appen til å sende tekst, bilder og videoer.

Om iMessage og SMS/MMS

Du kan bruke iMessage eller SMS/MMS på iPhone, iPad eller iPod touch.

iMessage-meldinger

iMessage-meldinger er tekst, bilder eller videoer som du sender til iOS-enheter og Mac-maskiner via Wi-Fi- eller mobildatanettverk. Disse meldingene vises i blå tekstbobler. Gå til Innstillinger > Meldinger for å slå iMessage av eller på.

 

SMS/MMS

Hvis du ikke bruker iMessage, kan du bruke SMS. SMS/MMS-meldinger er tekst og bilder du sender til andre mobiltelefoner eller iOS-enheter. Disse meldingene vises i grønne tekstbobler på enheten.

For å bruke SMS/MMS på iPhone må du ha et tekstmeldingsabonnement. Ta kontakt med operatøren for å få mer informasjon. Du kan også konfigurere de andre Apple-enhetene dine slik at de kan sende og motta SMS- og MMS-meldinger.

Hvis Wi-Fi ikke er tilgjengelig, blir iMessage-meldinger sendt via mobildata. Operatørens mobildatatakster kan påløpe.

Sende meldinger

  1. Åpne Meldinger, og trykk på  Ny Melding-knappen.
  2. Oppgi et telefonnummer eller en e-postadresse, eller trykk på Pluss-knappen og velg en kontakt.
  3. Skriv inn meldingen, og trykk på Send.

Når du sender en melding, kan du inkludere bilder, videoer og lydmeldinger. Du kan også bruke emoji-symboler (uttrykkssymboler).

Videresende meldinger

Åpne Meldinger, og følg denne fremgangsmåten:

 Meldinger

Trykk på og hold inne meldingsboblen du vil videresende. Trykk deretter på Mer.

Meldinger

Trykk på   og oppgi en kontakt.

Slette meldinger eller samtaler

For å slette meldinger følger du denne fremgangsmåten:

  1. I Meldinger trykker du på og holder inne meldingsboblen du vil slette. Deretter trykker du på Mer.
  2. Trykk på  . Hvis du vil slette alle meldingene i tråden, trykker du på Slett alle.

For å slette en samtale åpner du Meldinger og sveiper til venstre i samtalen. Trykk deretter på Slett. Du kan også åpne Meldinger og trykke på Rediger. Trykk deretter på   ved siden av samtalen og trykk på Slett. 

Når du sletter en melding eller en samtale, kan du ikke få den tilbake igjen.

Lagre meldinger

Du kan beholde meldinger for alltid, i ett år eller i 30 dager. Velg en innstilling under Innstillinger > Meldinger > Behold meldinger. Når meldinger blir slettet etter en angitt dato, blir vedleggene i meldingene også slettet.

 

 

Dempe samtaler

Hvis du ikke ønsker å motta meldingsvarsler, kan du dempe samtaler. I Meldinger går du til samtalen du vil dempe varslene for. Trykk deretter på Detaljer, og slå på Ikke forstyrr. Når Ikke forstyrr er på, vises ved siden av samtalen. Dette stopper varslene bare for denne samtalen, ikke for hele enheten. Du mottar fortsatt alle andre meldinger og ser varsler for dem på låseskjermen.

Du kan også dempe alle samtalene ved å slå på Ikke forstyrr i Innstillinger. Gå til Innstillinger > Ikke forstyrr, og trykk på Manuelt eller Planlagt. Dette stopper alle varslene på enheten.

Finne vedlegg i en samtale

Åpne samtalen, og trykk på Detaljer øverst til høyre. Vedleggene vises nederst på skjermen. De nyeste vedleggene står øverst. 

Du kan trykke på et vedlegg for å åpne det. Eller du kan trykke og holde det inne for å vise valg som Kopier, Slett og Mer.

    

Send og del plasseringen din

Følg denne fremgangsmåten for å sende eller dele plasseringen din med venner og familie i en meldingssamtale:

  1. Åpne samtalen, og trykk på Detaljer øverst til høyre.
  2. Trykk på Send min nåværende plassering. Mottakeren ser dermed plasseringen din og kan trykke på kartet for å få veibeskrivelser. 
  3. Eller trykk på Del plasseringen min. Deretter velger du hvor lenge du vil dele plasseringen. Du kan dele den i én time, én dag eller i ubestemt tid. Med Meldinger-appen kan du konfigurere delingsfunksjonen til å fungere midlertidig eller permanent med Finn vennene mine avhengig av hva du velger. Dette gjør at mottakeren kan se plasseringen din.

Les mer

Sist endret: