Bruk Søk på iPhone, iPad eller iPod touch

Med Søk finner du raskt hva som helst på enheten din og internett. Søk viser også forslag og oppdaterer resultater mens du skriver.

Sveip for å søke

  1. Sveip nedover fra midten av Hjem-skjermen.
  2. Trykk på Søk-feltet, og skriv inn det du leter etter. Søk oppdaterer resultatene i sanntid, etter hvert som du skriver.
  3. For flere resultater kan du trykke på Vis flere eller søke i en app ved å trykke på Søk i app.
  4. Trykk på et søkeresultat for å åpne det.

Endre søkeinnstillinger

Du kan endre søkeinnstillingene for å begrense hvilke apper og resultater som vises mens du søker. Slik gjør du det:

  1. Gå til Innstillinger og trykk på Siri og søk.
  2. Rull ned, og velg en app.
  3. Velg deretter Foreslå app, Vis appen i søk, Vis innhold i Søk eller Foreslå snarveier for appen.

For å slå av Siri-forslag for alle apper går du til Innstillinger > Siri og søk og slår av ønsket innstilling.

Publiseringsdato: