Laste ned tidligere kjøp

Finn tidligere kjøp i iTunes Store, App Store, iBooks Store og Mac App Store på iPhone, iPad, iPod touch, Mac, PC eller Apple TV.

Du må gjøre følgende før du får tilgang til et tidligere kjøp:

 1. Logg deg på med Apple-ID-en du brukte til det opprinnelige kjøpet. Følg denne framgangsmåten for å se hvilken Apple-ID du brukte til å laste ned et objekt.
 2. Undersøk om kjøpene du ser etter, er skjult. Hvis kjøpene er skjult, vil du kanskje ikke se dem selv om du har fulgt framgangsmåten nedenfor. Les om hvordan du viser skjulte kjøp.
 3. Se om innholdet er tilgjengelig for ny nedlasting. Tidligere kjøpte objekter er kanskje ikke tilgjengelig hvis de ikke lenger finnes i iTunes Store. Påse også at du befinner deg i et land der du kan laste ned objekter på nytt. Hvis du har endret Apple-ID-en til å gjelde for et annet land, kan du ikke laste ned objekter som er kjøpt i det tidligere landet.

Hvis du er medlem av Apple Music, vil ikke objekter du har arkivert for ekstern bruk, bli vist sammen med de kjøpte objektene. Les mer om Apple Music.

Hvis du bruker Familiedeling, kan du laste ned innhold som er kjøpt av andre medlemmer i familiegruppen.


      

Laste ned en sang på nytt

På en iPhone eller iPod touch

 1. Åpne iTunes Store-appen.
 2. Trykk på Mer i menyen nederst på skjermen.
 3. Trykk på Kjøpt og deretter på Musikk.
 4. Trykk på Ikke på denne iPhone eller Ikke på denne iPod. 
 5. Rull for å finne sangen du vil laste ned, og trykk på den. 
 6. Trykk på nedlastingssymbolet til høyre for tittelen. Sangen blir lastet ned til enheten.

På en iPad

 1. Åpne iTunes Store-appen.
 2. Trykk på Kjøpt. 
 3. Trykk på Ikke på denne iPad. 
 4. Rull for å finne sangen du vil laste ned, og trykk på den. 
 5. Trykk på nedlastingssymbolet til høyre for tittelen. Sangen blir lastet ned til enheten.

På en Mac eller PC

 1. Åpne iTunes.
 2. Klikk på Logg på og oppgi Apple-ID og passord.
 3. Klikk på navnet ditt og velg Kjøpt fra menyen.
    
 4. Klikk på «Ikke i mitt bibliotek» for å vise kjøpt innhold som ikke finnes på datamaskinen.
    
 5. Bla for å finne objektet du vil laste ned.
 6. Klikk på nedlastingssymbolet   oppe i høyre hjørne av objektet du vil laste ned. Sangen blir lastet ned til biblioteket.
  Hvis sangen finnes fra før i biblioteket, vil ikke nedlastingssymbolet bli vist.

På en Apple TV

Når du lytter til musikk på Apple TV, laster du den ikke ned til enheten. Følg denne framgangsmåten for å finne tidligere kjøp du kan spille av:

 1. Velg Musikk eller Min musikk fra Hjem-skjermen.
 2. Marker sangen du vil lytte til.

Laste ned en film, et TV-program eller en musikkvideo på nytt

Du kan bare laste ned filmer, TV-programmer eller musikkvideoer som du har kjøpt fra iTunes Store, på nytt. Leide filmer er ikke tilgjengelig for ny nedlasting.

På en iPhone, iPad eller iPod touch

 1. Trykk på Innstillinger > Videoer og påse at Vis all videoer er på.
 2. Trykk på Videoer-appen.
 3. Trykk på Musikk, Musikkvideoer eller TV-programmer nederst på siden.
 4. Finn objektet du vil laste ned.
 5. Trykk på nedlastingssymbolet  .

Hvis du ikke finner et objekt under Videoer ved å følge denne framgangsmåten, laster du det ned med iTunes Store-appen:

 • iPhone eller iPod touch: Trykk på iTunes Store-appen og gå til Mer > Kjøpt.
 • iPad: Trykk på iTunes Store-appen og deretter på Kjøpt.

På en Mac eller PC

 1. Åpne iTunes.
 2. Klikk på Mer   oppe i venstre hjørne.
 3. Klikk på Filmer   eller TV-programmer   i lokalmenyen.
 4. Klikk på iTunes Store.
 5. Hvis du blir bedt om det, logger du deg på med Apple-ID-en og passordet ditt.
 6. Klikk på Kjøpt under Snarveier til film eller Snarveier til TV-programmer til høyre i iTunes Store.
 7. Marker Ikke i mitt bibliotek for å vise kjøpt innhold som ikke finnes på datamaskinen.
    
 8. Rull for å finne objektet du vil laste ned.
 9. Klikk på nedlastingssymbolet   oppe i høyre hjørne av objektet du vil laste ned. Objektet blir lastet ned til biblioteket.
  Hvis du allerede har et objekt i biblioteket, vil ikke nedlastingssymbolet bli vist.

På en Apple TV

Når du ser på en film, et TV-program eller en musikkvideo på Apple TV, laster du ikke innholdet ned til enheten. Følg denne framgangsmåten for å finne tidligere kjøpte filmer eller TV-programmer du kan spille av:

 1. Velg Filmer eller TV-programmer fra Hjem-skjermen.
 2. Velg Kjøpt.
 3. Velg objektet du vil se.
 4. Velg Spill av.

Følg denne framgangsmåten for å finne en musikkvideo du har kjøpt tidligere:

 1. Velg Musikk eller Min musikk fra Hjem-skjermen.
 2. Velg Musikkvideoer.
 3. Velg videoen du vil se.

Laste ned en app på nytt

På en iPhone, iPad eller iPod touch

 1. Trykk på App Store.
 2. På en iPhone eller iPod touch: Trykk på Oppdateringer og deretter på Kjøpt.
  På en iPad: Trykk på Kjøpt.
 3. Rull for å finne appen du vil laste ned.
 4. Trykk på nedlastingssymbolet  . Når appen er lastet ned, kan du åpne den fra Hjem-skjermen.

På en Mac eller PC

Du kan laste ned på nytt apper for iOS-enheter i iTunes og apper for datamaskinen i Mac App Store.

Fra iTunes:

 1. Åpne iTunes.
 2. Klikk på Mer   oppe i venstre hjørne.
 3. Velg Apper   fra menyen.
 4. Hvis du blir bedt om det, logger du deg på med Apple-ID-en og passordet ditt.
 5. Klikk på Kjøpt under Snarveier til høyre i App Store.
 6. Marker Ikke i mitt bibliotek for å vise kjøpt innhold som ikke finnes på datamaskinen.
 7. Rull for å finne objektet du vil laste ned.
 8. Klikk på nedlastingssymbolet   oppe i høyre hjørne av objektet du vil laste ned. Appen blir lastet ned til biblioteket. Hvis appen finnes fra før i biblioteket, vil ikke nedlastingssymbolet bli vist.

Fra Mac App Store:

 1. Åpne Mac App Store.
 2. Klikk på Kjøp øverst i vinduet. Da vises apper du har kjøpt.
 3. Rull for å finne appen du vil laste ned.
 4. Klikk på Installer eller Last ned til høyre for objektet du vil laste ned. Appen lastes ned til datamaskinen.

På Apple TV (4. generasjon)

 1. Velg App Store på Hjem-skjermen.
 2. Velg Kjøpt.
 3. Finn og velg appen du vil laste ned på nytt.
 4. Velg Installer-symbolet  . Appen lastes ned til enheten.

Laste ned på nytt Kjøp i program

Noen Kjøp i program som spillvaluta eller tips, er forbruksvarer, som betyr at du forbruker dem gjennom bruk. Du kan bare gjenopprette kjøp som ikke er forbruksvarer. Les mer om Kjøp i program.

Laste ned en bok på nytt

På en iPhone, iPad eller iPod touch

 1. Trykk på iBooks.
  Hvis du bruker iBooks 3.2 eller eldre, trykker du på Butikk.
 2. Trykk på Kjøpt i det nederste navigeringsfeltet.
 3. Trykk på nedlastingssymbolet ved siden av boken du vil laste ned. Boken lastes ned til enheten.

På en Mac eller PC

 1. Åpne iBooks.
 2. Klikk på iBooks Store.
 3. Hvis du blir bedt om det, logger du på med Apple-ID-en og passordet ditt.
 4. Klikk på Kjøpt under Snarveier til høyre i iBooks Store.
 5. Marker Ikke i mitt bibliotek for å vise kjøpt innhold som ikke finnes på datamaskinen.
 6. Bla for å finne boken du vil laste ned.
 7. Klikk på nedlastingssymbolet   oppe i høyre hjørne av objektet du vil laste ned. Boken blir lastet ned til biblioteket.
  Hvis boken finnes fra før i biblioteket, vil ikke nedlastingssymbolet bli vist.

Laste ned en lydbok på nytt

Hvis du har sikkerhetskopiert disse objektene på Mac-maskinen eller PC-en, kan du synkronisere objektene til iOS-enheten. Du kan ikke laste ned disse objektene på nytt fra iTunes i skyen.

Ringetoner eller toner

Hvis du har sikkerhetskopiert disse objektene på Mac-maskinen eller PC-en, kan du synkronisere objektene til iOS-enheten. Du kan ikke laste ned disse objektene på nytt fra iTunes i skyen.

Finn ut hvordan du gjenoppretter manglende toner på iPhone, iPad eller iPod touch som kjører iOS 8.1.1.

Lær mer

Noen av kjøpene kan være i en nedlastingskø. Finn ut hvordan du ser etter tilgjengelige nedlastinger. Du kan få alle kjøp til å lastes ned automatisk til en enhet eller datamaskinen hvis du slår på automatiske nedlastinger.

Hvis nedlastingen ble avbrutt, kan du finne ut hvordan du fortsetter nedlastingen.

Hvis du ikke finner et objekt du har kjøpt i iTunes Store, rapporterer du et problem med objektet. Du kan rapportere et problem med et kjøp som er gjort i løpet av de siste 90 dagene. Hvis du har problemer med eldre kjøp, kontakter du iTunes Store-kundestøtte.

Når du har lastet ned kjøpene dine, bør du sikkerhetskopiere iTunes-biblioteket. Tidligere kjøp kan være utilgjengelige hvis de har blitt refundert eller ikke finnes i iTunes Store.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Sist endret: