Slik bruker du Apple Hardware Test på Mac

Apple Hardware Test (AHT) består av en samling diagnostikkprogrammer som tester maskinvaren på Mac-maskinen.

Når du har isolert et problem på Mac-maskinen til et sannsynlig maskinvareproblem, kan du bruke Apple Hardware Test til å finne ut hvilke maskinvarekomponenter som forårsaker problemet.

Hvis Mac-maskinen ble lansert etter juni 2013, følger du fremgangsmåten for å bruke Apple-diagnostikk i stedet. 

Slik bruker du Apple Hardware Test

  1. Koble fra alle eksterne enheter, unntatt tastatur, mus, skjerm, Ethernet-tilkobling (hvis du har det) og strømtilkobling. Apple Hardware Test kan vise en feilmelding hvis du ikke kobler fra alle andre enheter. 
  2. Kontroller at Mac-maskinen er plassert på en hard, flat, stabil og godt ventilert arbeidsflate.
  3. Slå av Mac-maskinen.
  4. Slå på Mac-maskinen, og trykk og hold D-tasten på tastaturet umiddelbart. Fortsett å holde D-tasten inntil du ser symbolet for Apple Hardware Test:
  5. Velg språk ditt, og klikk på pilen til høyre. Hvis du ikke bruker mus, kan du bruke opp- og nedpilene for å markere språk og deretter trykke på returknappen.
  6. Klikk på Test-knappen, T eller returtasten for å begynne å teste. Alternativt kan du velge «Perform extended testing» (utfør utvidet testing) før du starter testen. Dette utfører en grundigere test som tar lengre tid å fullføre.
  7. Gå gjennom testresultatene nede til høyre i vinduet når testen er fullført.
  8. Klikk på Omstart eller Slå av nederst i vinduet for å avslutte Apple Hardware Test.

Finn ut mer

  • Noen Mac-maskiner med OS X Lion v10.7 eller nyere starter fra AHT over Internett hvis startdisken ikke inneholder AHT eller hvis du holder nede Tilvalg-D ved oppstart. Dette krever en Internett-tilkobling over Ethernet eller Wi-Fi.
  • Hvis du bruker OS X Lion v10.7 eller eldre og ikke får startet AHT, kan du se om du har en OS X-installeringsplate som heter «Applications Install Disc 2» (Installasjonsplate med programmer 2). Sett inn platen i den interne optiske disken eller i en ekstern Apple SuperDrive før du følger fremgangsmåten ovenfor. Hvis du bruker en MacBook Air (sent 2010), kan du koble «Software Reinstall»-minnepennen til MacBook Air i USB-porten i stedet.
Publiseringsdato: