OS X: Tastatursnarveier

Du kan bruke tastatursnarveier til å gjøre ting på Mac-maskinen ved å trykke på en kombinasjon av taster på tastaturet.

Bruke tastatursnarveier

Når du skal bruke en tastatursnarvei, trykker du på en spesialtast samtidig som en tegntast. Hvis du for eksempel trykker på Kommando-tasten (tasten med ⌘-symbol) og "c"-tasten, kopierer du det som er markert til utklippstavlen. Dette kalles også Kommando-C-tastatursnarveien. Du kan se tastene som er tilordnet mange snarveier ved å se i menyene i et program.

Det inngår en spesialtast i mange tastatursnarveier. En spesialtast endrer tolkingen av andre tastetrykk eller museklikk i OS X. Spesialtastene omfatter: Kommando, Skift, Tilvalg, Kontroll, Låsetast og Fn-tasten. Disse tastene representeres av spesialsymboler når du ser dem i menyer og andre deler av OS X:

Kommando-tast
Kontroll-tast
Tilvalg-tast
Skift-tast
Låsetast
fn Funksjonstast

 

Når fn-tasten brukes sammen med den øverste raden med taster på tastaturet, får den tastene til å utføre en annen funksjon. For eksempel, hvis en tastatursnarvei er Kontroll-F2, trykker du på fn-Kontroll-Lysstyrke på tastaturet. Hvis du ser nærmere på Lysstyrke-tasten øverst på tastaturet, ser du et F2-symbol som angir at denne tasten fungerer som en funksjonstast (F2 eller funksjon 2) når du holder nede fn på tastaturet.

Hvis du bruker et tastatur fra andre enn Apple og som inkluderer en Windows-tast, fungerer Alt-tasten på samme måte som Tilvalg, og Windows-tasten er det samme som Kommando-tasten. Du kan endre måten disse tastene tolkes på, fra Tastatur-panelet i Systemvalg

Klipp ut, kopier og lim inn

Du kan bruke disse snarveiene i de fleste programmer for å klippe ut, kopiere eller lime inn et markert objekt. Dette omfatter tekst, bilder, musikk og mer. Du kan til og med kopiere og lime inn filer i Finder for å kopiere dem til en ny plassering.

Tastkombinasjon Funksjon
Kommando-C Kopier markerte data til utklippstavlen
Kommando-X Fjern det markerte objektet og plasser en kopi på utklippstavlen
Kommando-V Plasser en kopi av (lim inn) innholdet på utklippstavlen i gjeldende dokument eller program

Ta skjermbilder

Bruk disse snarveiene til å ta et bilde av det du ser på skjermen. Du kan også bruke Grab til å ta skjermbilder, en app som er plassert i Verktøy-mappen.

Tastkombinasjon Funksjon
Kommando-Skift-3 Ta bilde av skjermen, og arkiver bildet i en fil
Kommando-Skift-Kontroll-3 Ta bilde av skjermen, og arkiver bildet på utklippstavlen
Kommando-Skift-4 Lagre en del av skjermbildet i en fil, eller trykk på mellomromstasten for å ta med bare et vindu
Kommando-Skift-Kontroll-4 Lagre en del av skjermbildet på utklippstavlen, eller trykk på mellomromstasten for å ta med bare et vindu

Oppstartsnarveier

Bruk disse tastkombinasjonene for å endre måten datamaskinen starter opp på. Trykk på og hold nede tasten eller kombinasjonen av taster umiddelbart etter at du starter Mac-maskinen, til den forventede funksjonen inntreffer eller vises. Eksempel: Trykk på og hold nede Tilvalg-tasten under oppstarten til Startup Manager vises.

Merk: Hvis du bruker et tastatur som er produsert av andre enn Apple, har Alt-tasten vanligvis samme funksjon som Tilvalg-tasten. Hvis denne spesialtasten ikke ser ut til å virke, kan du prøve å bruke et Apple-tastatur i stedet.

Tast eller tastkombinasjon Funksjon
Tilvalg eller Alt Vis alle oppstartsvolumer (Startup Manager)
Skift Start opp i sikkermodus
C Start fra oppstartbare medier (DVD, CD, USB-tommelstasjon)
T Start opp i måldiskmodus
N Start fra en NetBoot-tjener
X Fremtving OS X-oppstart (når det er tilgjengelige volumer uten OS X)
D Bruk Apple Hardware Test
Kommando-R Bruk OS X-gjenoppretting (OS X Lion eller nyere)
Kommando-Tilvalg-R Bruk Internett-gjenoppretting på støttede datamaskiner
Kommando-V Start opp i verbose-modus
Kommando-S Start opp i enkeltbrukermodus
Kommando-Tilvalg-P-R Nullstill NVRAM
Hold nede Mat ut medium-tasten (⏏), F12-tasten, eller mus- eller styreflateknappen Mat ut plater

Snarveier for dvalemodus, avslåing og avlogging

Bruk disse tastkombinasjonene etter at Mac-maskinen har startet opp, for å sette den i dvalemodus, slå den av, logge av eller omstarte den.

Tast eller tastkombinasjon Funksjon
Av/på-knapp Trykk for å slå på. Når Mac-maskinen er slått på, trykker du på på/av-knappen for å vekke maskinen eller sette den i dvalemodus.
Hold av/på-knappen nede i 1,5 sekund Vis dialogruten for omstart/dvalemodus/avslåing
Hold av/på-knappen nede i 5 sekunder Fremtving avslåing av Mac-maskinen
Kontroll-på/av-knapp

Vis dialogruten for omstart/dvalemodus/avslåing
Kommando-Kontroll-av/på-knapp Fremtving omstart av Mac-maskinen

Kommando-Tilvalg-på/av-knapp

Sett datamaskinen i dvalemodus
Kommando-Kontroll-av/på-knapp
Avslutt alle programmer (med mulighet til å lagre endringer i åpne dokumenter) og omstart datamaskinen

Kommando-Tilvalg-Kontroll-på/av-knapp

Avslutt alle programmer (med mulighet til å lagre endringer i åpne dokumenter) og slå av datamaskinen
Skift-Kontroll-på/av-knapp
Sett alle skjermer i dvalemodus
Kommando-Skift-Q Logg av
Kommando-Skift-Tilvalg-Q Logg av øyeblikkelig

Programsnarveier

Disse snarveiene fungerer i de fleste programmer.

Tastkombinasjon Funksjon
Kommando-A Marker alle objekter eller all tekst i det øverste vinduet
Kommando-Z Angre den forrige kommandoen (noen programmer tillater at du angrer flere ganger)
Kommando-Skift-Z Gjør om, tilbakestiller den siste endringen som ble gjort med Angre (noen programmer tillater at du gjør om flere ganger)
Kommando-mellomromstast Vis eller skjul Spotlight-søkefeltet
(hvis det brukes flere språk samtidig, kan denne snarveien i stedet rotere gjennom aktiverte skriptsystemer)
Kommando-Tilvalg-mellomrom Vis resultatvinduet for Spotlight-søk (kan rotere gjennom tastaturlayouter og inndatametoder i en prosedyre hvis flere språk er installert)
Kommando-tabulator Gå til det neste programmet på listen over åpne programmer som er brukt sist
Tilvalg-Mat ut medium (⏏) Mat ut fra sekundær optisk mediestasjon (hvis en slik er installert)
Kommando-Lysstyrke ned (F1) Slå "Like skjermer" på eller av i konfigurasjoner med flere skjermer
Kommando-Lysstyrke opp (F2) Slå måldiskmodus av/på
Kommando-Mission Control (F3) Vis skrivebord
Command-F5 Slå VoiceOver på eller av
Tilvalg-Lysstyrke (F2) Åpne Skjermer-systemvalg
Tilvalg-Mission Control (F3) Åpne Mission Control-valgene
Tilvalg-volumtast (F12) Åpne Lyd-valgene
Kommando-minus (–) Reduser størrelsen på det markerte objektet
Kommando-kolon (:) Vis Stavekontroll og grammatikk-vinduet
Kommando-semikolon (;) Finn ord i dokumentet som er stavet feil
Kommando-komma (,) Åpne valgvinduet for programmet som er øverst
Kommando-spørsmålstegn (?) Åpne Hjelp-menyen
Kommando-pluss (+)
eller Kommando-Skift-likhetstegn (=)
Øk størrelsen på det markerte objektet
Kommando-Tilvalg-D Vis eller skjul Dock
Kommando-Kontroll-D Vis eller skjul definisjonen av et markert ord
Kommando-D Marker Skrivebord-mappen i Åpne- og Arkiver-dialogrutene
Kommando-slettetast Marker Ikke arkiver i dialogruter som inneholder en Slett- eller Ikke arkiver-knapp
Kommando-E Bruk markeringen til et søk
Kommando-F Åpne et Søk-vindu eller søk etter tekst i et dokument
Kommando-Tilvalg-F Flytt til søkefeltkontrollen
Kommando-G Finn neste forekomst av markeringen
Kommando-Skift-G Finn forrige forekomst av markeringen
Kommando-H Skjul vinduene til det aktive programmet
Kommando-Tilvalg-H Skjul vinduene til alle andre aktive programmer
Kommando-Tilvalg-I Vis et inspektørvindu
Kommando-M Minimer det aktive vinduet til Dock
Kommando-Tilvalg-M Minimer alle vinduer i det aktive programmet til Dock
Kommando-N Lag et nytt dokument i det øverste programmet
Kommando-O Vis en dialogrute for å velge et dokument som skal åpnes i det øverste programmet
Kommando-P Skriv ut gjeldende dokument
Kommando-Skift-P Vis et vindu for angivelse av dokumentparametere (Utskriftsformat)
Kommando-Q Avslutt det øverste programmet
Kommando-S Lagre det aktive dokumentet
Kommando-Skift-S Vis Arkiver som-dialogruten, eller dupliser gjeldende dokument
Kommando-Tilvalg-T Vis eller skjul verktøylinjen
Kommando-W Lukk det øverste vinduet
Kommando-Tilvalg-W Lukk alle vinduer i gjeldende program
Kommando-Z Angre forrige kommando (i noen programmer kan flere operasjoner angres)
Kommando-Skift-Z Gjør om, tilbakestiller den siste endringen som ble gjort med Angre (noen programmer tillater at du gjør om flere ganger)
Kommando-Tilvalg-Esc Velg et program for å tvinge avslutning
Kommando-Skift-Tilvalg-Esc (hold i tre sekunder) Tving avslutning av programmet som er øverst

Arbeide med tekst

Bruk disse tastkombinasjonene når du redigerer tekst i et felt eller dokument.

Tastkombinasjon Funksjon
Kommando-B Gjør den markerte teksten halvfet, eller slå halvfet tekst på eller av
Kommando-I Kursiver den markerte teksten, eller slå kursivert tekst på eller av
Kommando-U Understrek den markerte teksten eller slå understreking på eller av
Kommando-T Vis eller skjul Fonter-vinduet
fn-Delete Slett framover (på det innebygde tastaturet på en bærbar Mac)
fn-Pil opp Rull opp én side (samme som Side opp-tasten)
fn-Pil ned Rull ned én side (samme som Side ned-tasten)
fn-Venstrepil Rull til begynnelsen av et dokument (samme som Hjem-tasten)
fn-Høyrepil Rull til slutten av et dokument (samme som End-tasten)
Kommando-høyrepil Flytt tekstinnsettingspunktet til slutten av gjeldende linje
Kommando-venstrepil Flytt tekstinnsettingspunktet til begynnelsen av gjeldende linje
Kommando-pil ned Flytt tekstinnsettingspunktet til slutten av dokumentet
Kommando-pil opp Flytt tekstinnsettingspunktet til begynnelsen av dokumentet
Tilvalg-pil høyre Flytt tekstinnsettingspunktet til slutten av neste ord
Tilvalg-Pil venstre Flytt tekstinnsettingspunktet til begynnelsen av forrige ord
Tilvalg-Slett Slett ordet til venstre for markøren, i tillegg til eventuelle mellomrom eller tegn etter ordet

Kommando-Skift-pil høyre

Marker tekst mellom innsettingspunktet og slutten på gjeldende linje (*)
Kommando-Skift-pil venstre Marker tekst mellom innsettingspunktet og begynnelsen på gjeldende linje (*)
Kommando-Skift-pil opp Marker tekst mellom innsettingspunktet og begynnelsen av dokumentet (*)
Kommando-Skift-pil ned Marker tekst mellom innsettingspunktet og slutten av dokumentet (*)
Skift-venstrepil Utvid tekstmarkeringen ett tegn mot venstre (*)
Skift-høyrepil Utvid tekstmarkeringen ett tegn mot høyre (*)
Skift-pil opp Utvid tekstmarkeringen til linjen over, til nærmeste tekstgrense i samme vannrette posisjon (*)
Skift-pil ned Utvid tekstmarkeringen til linjen under, til nærmeste tekstgrense i samme vannrette posisjon (*)
Skift-Tilvalg-høyrepil Utvid tekstmarkeringen til slutten av gjeldende ord, så til slutten av neste ord hvis kombinasjonen trykkes på nytt (*)
Skift-Tilvalg-venstrepil Utvid tekstmarkeringen til begynnelsen av gjeldende ord, så til begynnelsen av neste ord hvis kombinasjonen trykkes på nytt (*)
Skift-Tilvalg-pil ned Utvid tekstmarkeringen til slutten av gjeldende avsnitt, så til slutten av neste avsnitt hvis kombinasjonen trykkes på nytt (*)
Skift-Tilvalg-pil opp Utvid tekstmarkeringen til begynnelsen av gjeldende avsnitt, så til begynnelsen av neste avsnitt hvis kombinasjonen trykkes på nytt (*)
Kontroll-A Flytt til begynnelsen av linje eller avsnitt
Kontroll-B Flytt ett tegn tilbake
Kontroll-D Slett tegnet foran markøren
Kontroll-E Flytt til begynnelsen av en linje eller et avsnitt
Kontroll-F Flytt ett tegn fram
Kontroll-H Slett tegnet bak markøren
Kontroll-K Slett fra tegnet foran markøren til slutten av linjen eller avsnittet
Kontroll-L Midtstill markøren eller merket område i det synlige området
Kontroll-N Flytt én linje ned
Kontroll-O Sett inn en ny linje etter markøren
Kontroll-P Flytt én linje opp
Kontroll-T La tegnet bak markøren og tegnet foran markøren bytte plass
Kontroll-V Flytt nedover 
Kommando-{ Venstrejuster en markering
Kommando-} Høyrejuster en markering
Kommando-| Sentrer en markering
Kommando-Tilvalg-C Kopier formateringsinnstillingene til det markerte objektet, og arkiver dem på utklippstavlen
Kommando-Tilvalg-V Bruk stilen til et objekt på det markerte objektet (Lim inn stil)
Kommando-Skift-Tilvalg-V Bruk stilen til teksten rundt på det innsatte objektet (Lim inn og tilpass til stil)
Kommando-Kontroll-V Bruk formateringsinnstillinger på det markerte objektet (Lim inn linjal)

Tilgjengelighet

Disse tastatursnarveiene hjelper deg med å styre Mac-maskinen med tastaturet eller hjelpeenheter. Noen av disse snarveiene må aktiveres i Tastatur-panelet eller Tilgjengelighet-panelet i Systemvalg.

Tilgjengelighet og VoiceOver-tastaturkommandoer

Tastkombinasjon Funksjon
Kommando-Tilvalg-F5 Vis tilgjengelighetsvalg
Kommando-F5 eller fn-Kommando-F5 Slå VoiceOver på eller av
Tilvalg-Kontroll-F8 eller Fn-Tilvalg-Kontroll-F8 Åpne VoiceOver-verktøy (hvis VoiceOver er på)
Kommando-Tilvalg-8 Slå Zoom på eller av
Kommando-Tilvalg-pluss (+) Zoom inn
Kommando-Tilvalg-minus (–) Zoom ut
Kommando-Tilvalg-Kontroll-8 Inverter/sett tilbake skjermfargene
Kommando-Tilvalg-Kontroll-komma (,) Reduser kontrast 
Kommando-Tilvalg-Kontroll-punktum (.) Øk kontrast

Merk: Du må kanskje aktivere "Bruk alle funksjonstastene (F1, F2 etc.) som standard funksjonstaster" i Tastatur-valgene for at VoiceOver-menyen og -verktøyet skal virke.

 

Full tastaturtilgang

Full tastaturtilgang lar deg bruke tastaturet til å navigere og samhandle med objekter på skjermen. Bruk disse snarveiene til å markere og justere kontroller som tekstfelter og skyveknapper. Denne innstillingen kan slås på/av ved å trykke på Kontroll-F7 eller ved å velge Full tastaturtilgang fra Snarveier-panelet i Tastatur-valgene i Systemvalg. 

Tastkombinasjon Funksjon
Tabulator Flytt til neste kontroll
Skift-tabulator Flytt til forrige kontroll
Kontroll-tabulator Flytt til neste kontroll når et tekstfelt er markert
Skift-Kontroll-tabulator Flytt fokus til forrige gruppe av kontroller
Piltaster

Flytt til neste objekt i en liste, fanegruppe eller meny eller
Flytt skyveknapper og justerere (pil opp og pil ned brukes til å øke og redusere verdier)

Kontroll-piltaster Flytt til en kontroll ved siden av tekstfeltet
Mellomrom Velg det uthevede menyobjektet
Retur eller Enter Klikk på standardknappen eller utfør standardhandlingen
Esc Klikk på Avbryt-knappen eller
Lukk en meny uten å velge et objekt
Skift-Kontroll-F6 Flytt fokus til forrige panel
Kontroll-F7 Overstyr nåværende tastaturtilgang i vinduer og dialogruter midlertidig
Kontroll-F8 Flytt til statusmenyene på statuslinjen
Kommando-aksent (`) Aktiver det neste åpne vinduet i det øverste programmet
Kommando-Skift-aksent (`) Aktiver det forrige åpne vinduet i det øverste programmet
Kommando-Tilvalg-aksent (`) Flytt fokus til vindusskuffen

Du kan navigere i menyene på menylinjen uten å bruke mus eller styreplate. Hvis du vil flytte fokus til menylinjen, trykker du på Kontroll-F2 (Fn-Kontroll-F2 på tastaturer på bærbare maskiner). Bruk deretter tastkombinasjonene som er oppført nedenfor.

Tastkombinasjon Funksjon
Pil venstre og pil høyre Flytt fra meny til meny
Retur Åpne en valgt meny
Pil opp og pil ned Flytt til menyobjekter i den valgte menyen
Skriv navnet på menyobjektet Hopp til et menyobjekt i den valgte menyen
Retur Velg et menyobjekt

 

Tilgjengelighet - Musetaster

Når Musetaster er slått på i Særlige behov-valgpanelet, kan du bruke tastaturet eller taster på talltastaturet til å flytte musepekeren.

Tastkombinasjon Funksjon
8 eller 8 på talltastaturet Flytt oppover
K eller 2 på talltastaturet Flytt nedover
U eller 4 på talltastaturet Flytt mot venstre
O eller 6 på talltastaturet Flytt mot høyre
J eller 1 på talltastaturet Flytt diagonalt nederst til venstre
L eller 3 på talltastaturet Flytt diagonalt nederst til høyre
7 eller 7 på talltastaturet Flytt diagonalt øverst til venstre
9 eller 9 på talltastaturet Flytt diagonalt øverst til høyre
I eller 5 på talltastaturet Klikk på museknappen
M eller 0 på talltastaturet Hold museknappen nede
. (punktum-tast) Slipp museknappen

Snarveier i Finder

Tastkombinasjon Funksjon
Kommando-A Marker alle filer i det øverste vinduet
Kommando-Tilvalg-A Opphev alle markeringer
Kommando-C Kopier markerte filer og bruk deretter Lim inn eller Flytt til å flytte filene.
Kommando-D Dupliser de markerte filene
Kommando-E Mat ut
Kommando-F Finn samsvarende Spotlight-attributt
Kommando-I Vis Vis info-vinduet for en markert fil
Kommando-Skift-C Åpne Datamaskin-vinduet
Kommando-Skift-D Åpne skrivebordsmappen
Kommando-Skift-F Vis vinduet Alle filer
Kommando-Skift-G Gå til mappe
Kommando-Skift-H Åpne Hjem-mappen til brukerkontoen som er logget på
Kommando-Skift-I Åpne iCloud Drive
Kommando-Skift-K Åpne Nettverk-vinduet
Kommando-Skift-L Åpne Nedlastinger-mappen
Kommando-Skift-O Åpne Dokumenter-mappen
Kommando-Skift-R Åpne AirDrop-vinduet
Kommando-Skift-U Åpne Verktøy-mappen
Kommando-Kontroll-T Legg til i sidepanel (OS X Mavericks)
Kommando-Tilvalg-I Vis eller skjul Inspektør-vinduet
Kommando-Kontroll-I Vis oversiktsinfo
Kommando-Tilvalg-P Vis eller skjul banelinjen
Kommando-Tilvalg-S Vis eller skjul sidefeltet
Kommando-skråstrek (/) Vis eller skjul statuslinjen
Kommando-J Vis visningsvalg
Kommando-K Koble til tjener
Kommando-L Lag alias av markert objekt
Kommando-N Nytt Finder-vindu
Kommando-Skift-N Ny mappe
Kommando-Tilvalg-N Ny smart mappe
Kommando-O Åpne markert objekt
Kommando-R Vis original (av alias)
Kommando-T Vis eller skjul fanelinjen når én enkelt fane er åpen i gjeldende Finder-vindu
Kommando-Skift-T Vis eller skjul Finder-fane 
Kommando-Tilvalg-T Vis eller skjul verktøylinjen når én enkelt fane er åpen i gjeldende Finder-vindu
Kommando-V Lim inn kopier av filer du har plassert på utklippstavlen, på gjeldende plassering
Kommando-Tilvalg-V Flytt filene du har plassert på utklippstavlen, fra den opprinnelige plasseringen til gjeldende plassering
Kommando-Tilvalg-Y Vis en Hurtigvisning-lysbildeserie av de markerte filene
Kommando-1 Vis som symbol
Kommando-2 Vis som liste
Kommando-3 Vis som kolonner
Kommando-4 Vis som Cover Flow (Mac OS X v10.5 eller nyere)
Kommando-komma (,) Åpne Valg for Finder
Kommando-venstreparentes ([) Gå til forrige mappe
Kommando-høyreparentes (]) Gå til neste mappe
Kommando-pil opp Åpne mappen som inneholder gjeldende mappe
Kommando-Kontroll-pil opp Åpne mappen som inneholder gjeldende mappe, i et nytt vindu
Kommando-pil ned Åpne markert objekt
Pil høyre (i listevisning) Åpne den valgte mappen
Pil venstre (i listevisning) Lukk den valgte mappen
Tilvalg-klikk på visningstrekanten (i listevisning) Åpne alle mappene i gjeldende mappe
Tilvalg–dobbeltklikk Åpne en mappe i et eget vindu, og lukk gjeldende vindu
Kommando–dobbeltklikk Åpne en mappe på en egen fane eller i et eget vindu
Kommando-klikk på vindustittelen Se mappene som inneholder gjeldende vindu
Kommando-slettetast Flytt til papirkurv
Kommando-Skift-slettetast Tøm papirkurven
Kommando-Skift-Tilvalg-slettetast Tøm papirkurven uten bekreftelse
Mellomrom (eller Kommando-Y) Hurtigvisning-markerte filer
Kommando-tast ved draoperasjoner Flytt objektet som dras, til et annet volum eller en annen plassering
(pekeren endres mens tasten holdes nede)
Tilvalg-tast ved draoperasjoner Kopier objektet som dras
(pekeren endres mens tasten holdes nede)
Kommando-Tilvalg-tastkombinasjon ved dra-operasjon Lag et alias av objektet som dras
(pekeren endres mens tasten holdes nede)

Lær mer

Hvis du vil lære mer om denne funksjonen i OS X, søker du etter "tastatursnarveier" på Hjelp-menyen. Følgende artikler inneholder også informasjon om tastatursnarveier.

Sist endret:
Nyttig?
80% av personene syntes dette var nyttig.

Ytterligere kundestøtteinformasjon for produkter

Norge (Norsk)