Tastatursnarveier for Mac

Ved å trykke på bestemte tastaturkombinasjoner kan du gjøre ting som normalt krever bruk av mus, styreflate eller andre inndataenheter.

For å bruke en tastatursnarvei trykker du på og holder nede én eller flere spesialtaster og trykker så på den siste tasten i snarveien. Hvis du for eksempel skal bruke Kommando-C (kopier), trykker du på og holder nede Kommando-tasten og deretter C-tasten, og så slipper du begge tastene. Mac-menyer og -tastaturer bruker ofte symboler for enkelte taster, inkludert spesialtaster:

 • Kommando (eller Cmd) ⌘
 • Skift ⇧
 • Tilvalg (eller Alt) ⌥
 • Kontroll (eller Ctrl) ⌃
 • Låsetast ⇪
 • Fn


På tastaturer som er laget for Windows-PC-er, bruker du Alt-tasten i stedet for Tilvalg og Windows-logotasten i stedet for Kommando.

Enkelte taster på noen Apple-tastaturer har spesialsymboler og -funksjoner, som for eksempel for skjermstyrke , tastaturets lysstyrke , Mission Control med mer. Hvis disse funksjonene ikke er tilgjengelig på tastaturet ditt, kan du kanskje gjenskape noen av dem ved å opprette dine egne tastatursnarveier. Hvis du vil bruke disse tastene som F1, F2, F3 eller en annen standard funksjonstast, kombinerer du dem med Fn-tasten.

Klippe ut, kopiere, lime inn og andre vanlige snarveier

 • Kommando-X: Klipp ut det markerte objektet og kopier det til utklippstavlen.
 • Kommando-C: Kopier det markerte objektet til utklippstavlen. Dette fungerer også for filer i Finder.
 • Kommando-V: Lim inn innholdet på utklippstavlen i gjeldende dokument eller program. Dette fungerer også for filer i Finder.
 • Kommando-Z: Angre forrige kommando. Du kan deretter trykke på Skift-Kommando-Z for Utfør likevel, for å gjøre om Angre-kommandoen. I noen programmer kan du angre og gjøre om flere kommandoer.
 • Kommando-A: Marker alle objekter.
 • Kommando-F: Finn objekter i et dokument eller åpne et Finn-vindu.
 • Kommando-G: Finn neste: Finn neste forekomst av objektet som ble funnet tidligere. Hvis du vil finne forrige forekomst, trykker du på Skift-Kommando-G.
 • Kommando-H: Skjul vinduene i det aktive programmet. Hvis du vil vise det aktive programmet, men skjule alle andre programmer, trykker du på Tilvalg-Kommando-H.
 • Kommando-M: Minimer det aktive vinduet til Dock. Hvis du vil minimere alle vinduene i det aktive programmet, trykker du på Tilvalg-Kommando-M.
 • Kommando-O: Åpne det markerte objektet eller åpne en dialogrute for å velge en fil som skal åpnes.
 • Kommando-P: Skriv ut gjeldende dokument.
 • Kommando-S: Lagre gjeldende dokument.
 • Kommando-T: Åpne en ny fane.
 • Kommando-W: Lukk det aktive vinduet. Hvis du vil lukke alle vinduene i programmet, trykker du på Tilvalg-Kommando-W.
 • Tilvalg-Kommando-Esc: Tvungen avslutning av et program.
 • Kommando-Mellomrom: Vis eller skjul Spotlight-søkefeltet. Hvis du skal utføre et Spotlight-søk fra et Finder-vindu, trykker du på Kommando–Tilvalg–Mellomromstast. (Hvis du bruker flere inndatakilder for å skrive på forskjellige språk, endrer disse snarveiene inndatakilde i stedet for å vise Spotlight. Les om hvordan du endrer tastatursnarveier som er i konflikt med hverandre.)
 • Kontroll–Kommando–Mellomrom: Vis Tegnvisning, der du kan velge Emoji og andre symboler.
 • Kontroll-Kommando-F: Bruk programmet i fullskjerm, der det er støtte for dette.
 • Mellomrom: Bruk Hurtigvisning for å forhåndsvise det markerte objektet.
 • Kommando-Tabulator: Bytt til neste nylig brukte program blant programmene som er åpne. 
 • Skift-Kommando-5: I macOS Mojave eller nyere kan du ta et skjermbilde eller gjøre et skjermopptak. Eller du kan bruke Skift-Kommando-3 eller Skift-Kommando-4 til å ta skjermbilder. Finn ut mer om skjermbilder.
 • Skift-Kommando-N: Opprett en ny mappe i Finder.
 • Kommando-komma (,): Åpne valg for det aktive programmet.

Snarveier for dvale, avlogging og avslåing

Du må kanskje trykke på og holde nede noen av disse snarveiene litt lenger enn andre snarveier. På denne måten slipper du å trykke på dem ved et uhell.

 • Av/på-knapp: Trykk for å slå på Macen eller vekke den fra dvale. Trykk og hold inne i 1,5 sekunder for å sette Macen i dvalemodus.* Fortsett å holde inne for å tvinge Macen til å slå seg av.
 • Tilvalg–Kommando–Av/på-knapp* eller Tilvalg–Kommando–Mat ut medium : Sett Macen i dvalemodus.
 • Kontroll–Skift–Av/på-knapp* eller Kontroll–Skift–Mat ut medium : Sett skjermene i dvalemodus.
 • Kontroll-Av/på-knapp* eller Kontroll-Mat ut medium : Vis en dialogboks med valg om å omstarte, sette i dvalemodus eller slå av.
 • Kontroll-Kommando-Av/på-knapp:* Tving Macen til å omstarte, uten spørsmål om å lagre åpne dokumenter eller dokumenter som ikke er lagret.
 • Kontroll–Kommando–Mat ut medium : Avslutt alle programmer, og omstart deretter Macen. Hvis det er åpne dokumenter med endringer som ikke er lagret, blir du spurt om du vil lagre dem.
 • Kontroll-Tilvalg-Kommando-Av/på-knapp* eller Kontroll-Tilvalg-Kommando-Mat ut medium : Avslutt alle programmer, og slå deretter av Macen. Hvis det er åpne dokumenter med endringer som ikke er lagret, blir du spurt om du vil lagre dem.
 • Kontroll-Kommando-Q: Lås skjermen øyeblikkelig.
 • Skift-Kommando-Q: Logg av macOS-brukerkontoen. Du blir bedt om å bekrefte. Hvis du vil logge av uten å bekrefte, trykker du på Tilvalg-Skift-Kommando-Q.

* Gjelder ikke for Touch ID-sensoren.

Finder og systemsnarveier

 • Kommando-D: Dupliser de markerte filene.
 • Kommando-E: Mat ut markert disk eller volum.
 • Kommando-F: Start et Spotlight-søk i Finder-vinduet.
 • Kommando-I: Vis Vis info-vinduet for en markert fil.
 • Kommando-R: (1) Når et alias er markert i Finder: Vis originalfilen for det valgte aliaset. (2) I noen apper, for eksempel Kalender og Safari, må du oppdatere eller laste inn siden på nytt. (3) I Valg for programvareoppdateringer må du se etter programvareoppdateringer på nytt.
 • Skift-Kommando-C: Åpne Datamaskin-vinduet.
 • Skift-Kommando-D: Åpne skrivebordsmappen.
 • Skift-Kommando-F: Åpne Nylige-vinduet, der du kan se alle filene du har sett på eller endret nylig.
 • Skift-Kommando-G: Åpne et Gå til mappe-vindu.
 • Skift-Kommando-H: Åpne Hjem-mappen for gjeldende macOS-brukerkonto.
 • Skift-Kommando-I: Åpne iCloud Drive.
 • Skift-Kommando-K: Åpne Nettverk-vinduet.
 • Tilvalg-Kommando-L: Åpne Nedlastinger-mappen.
 • Skift-Kommando-N: Opprett en ny mappe.
 • Skift-Kommando-O: Åpne Dokumenter-mappen.
 • Skift-Kommando-P: Vis eller skjul forhåndsvisningsfanen i Finder-vinduene.
 • Skift-Kommando-R: Åpne AirDrop-vinduet.
 • Skift-Kommando-T: Vis eller skjul fanelinjen i Finder-vinduer. 
 • Kontroll-Skift-Kommando-T: Legg til markert Finder-objekt i Dock (OS X Mavericks eller nyere).
 • Skift-Kommando-U: Åpne Verktøy-mappen.
 • Tilvalg-Kommando-D: Vis eller skjul Dock. 
 • Kontroll-Kommando-T: Legg til det markerte objektet i sidepanelet (OS X Mavericks eller nyere).
 • Tilvalg-Kommando-P: Vis eller skjul banelinjen i Finder-vinduer.
 • Tilvalg-Kommando-S: Vis eller skjul sidepanelet i Finder-vinduer.
 • Kommando–skråstrek (/): Vis eller skjul statuslinjen i Finder-vinduer.
 • Kommando-J: Vis visningsvalg.
 • Kommando-K: Åpne Koble til tjener-vinduet.
 • Kontroll-Kommando-A: Lag et alias av det valgte elementet.
 • Kommando-N: Åpne et nytt Finder-vindu.
 • Tilvalg-Kommando-N: Opprett en ny smart mappe.
 • Kommando-T: Vis eller skjul fanelinjen når én enkelt fane er åpen i gjeldende Finder-vindu.
 • Tilvalg-Kommando-T: Vis eller skjul verktøylinjen når én enkelt fane er åpen i gjeldende Finder-vindu.
 • Tilvalg-Kommando-V: Flytt filene på utklippstavlen fra den opprinnelige plasseringen til gjeldende plassering.
 • Kommando-Y: Bruk Hurtigvisning til å forhåndsvise de markerte filene.
 • Tilvalg-Kommando-Y: Vis en Hurtigvisning-lysbildeserie av de markerte filene.
 • Kommando-1: Vis objektene i Finder-vinduet som symboler.
 • Kommando-2: Vis objektene i Finder-vinduet som en liste.
 • Kommando-3: Vis objektene i Finder-vinduet i kolonner. 
 • Kommando-4: Vis objektene i Finder-vinduet i et galleri.
 • Kommando–venstre klammeparentes ([): Gå til forrige mappe.
 • Kommando–høyre klammeparentes (]): Gå til neste mappe.
 • Kommando–pil opp: Åpne mappen som inneholder gjeldende mappe.
 • Kommando–Kontroll–pil opp: Åpne mappen som inneholder gjeldende mappe, i et nytt vindu.
 • Kommando–pil ned: Åpne det markerte objektet.
 • Pil høyre: Åpne den markerte mappen. Dette fungerer bare i listevisning.
 • Pil venstre: Lukk den markerte mappen. Dette fungerer bare i listevisning.
 • Kommando-slettetast: Flytt det markerte objektet til papirkurven.
 • Skift-Kommando-slettetast: Tøm papirkurven.
 • Tilvalg-Skift-Kommando-slettetast: Tøm papirkurven uten bekreftelse.
 • Kommando–Lysstyrke ned: Slå videospeiling på eller av når Macen er koblet til mer enn én skjerm.
 • Tilvalg–Lysstyrke opp: Åpne Skjerm-valgene. Dette fungerer med begge lysstyrketastene.
 • Kontroll–Lysstyrke opp eller Kontroll–Lysstyrke ned: Endre lysstyrken på en ekstern skjerm, hvis skjermen støtter dette.
 • Tilvalg–Skift–Lysstyrke opp eller Tilvalg–Skift–Lysstyrke ned: Juster skjermens lysstyrke med mindre forskjeller. Legg til Kontroll-tasten i denne snarveien for å foreta justeringen på en ekstern skjerm, hvis skjermen støtter dette.
 • Tilvalg–Mission Control: Åpne Mission Control-valgene.
 • Kommando–Mission Control: Vis skrivebordet. 
 • Kontroll–pil ned: Vis alle vinduene til det aktive programmet.
 • Tilvalg–Volum opp: Åpne Lyd-valgene. Dette fungerer med alle volumtastene.
 • Tilvalg–Skift–Volum opp eller Tilvalg–Skift–Volum ned: Juster lydvolumet med mindre forskjeller.
 • Tilvalg–tastaturets lysstyrke opp: Åpne Tastatur-valgene. Dette fungerer med begge tastene for tastaturets lysstyrke.
 • Tilvalg–Skift–tastaturets lysstyrke opp eller Tilvalg–Skift–tastaturets lysstyrke ned: Juster tastaturets lysstyrke med mindre forskjeller.
 • Tilvalg-tast ved dobbelklikking: Åpne objektet i et separat vindu, og lukk deretter det opprinnelige vinduet.
 • Kommando-tast ved dobbelklikking: Åpne en mappe i en separat fane eller et separat vindu.
 • Kommando-tasten når du drar til en annet volum: Flytt objektet du drar til det andre volumet i stedet for å kopiere det. 
 • Tilvalg-tasten når du drar: Kopier objektet du drar. Pekeren endres mens du drar objektet.
 • Tilvalg-Kommando ved draoperasjoner: Lag et alias av objektet som dras. Pekeren endres mens du drar objektet.
 • Tilvalg-klikk på en visningstrekant: Åpne alle mappene i gjeldende mappe. Dette fungerer bare i listevisning.
 • Kommando-klikk på en vindustittel: Se mappene som inneholder gjeldende mappe.
 • Les om hvordan du bruker Kommando eller Skift til å markere flere objekter i Finder
 • Klikk på Gå-menyen i Finder-menylinjen for å se snarveier for å åpne mange ofte brukte mapper, som for eksempel Programmer, Dokumenter, Nedlastinger, Verktøy og iCloud Drive.

Dokumentsnarveier

Oppførselen til disse snarveiene kan variere avhengig av hvilken app du bruker.

 • Kommando-B: Gjør den markerte teksten halvfet, eller slå halvfet på eller av. 
 • Kommando-I: Kursiver den markerte teksten, eller slå kursivering på eller av.
 • Kommando-K: Legg til en nettkobling.
 • Kommando-U: Understrek den markerte teksten, eller slå understreking på eller av.
 • Kommando-T: Vis eller skjul Fonter-vinduet.
 • Kommando-D: Marker Skrivebord-mappen fra en Åpne- eller Lagre-dialogrute.
 • Kontroll-Kommando-D: Vis eller skjul definisjonen av det markerte ordet.
 • Skift-Kommando-kolon (:): Vis Stavekontroll og grammatikk-vinduet.
 • Kommando-semikolon (;): Finn ord i uttrykket som er stavet feil.
 • Tilvalg-slettetast: Slett ordet til venstre for innsettingspunktet.
 • Kontroll-H: Slett tegnet til venstre for innsettingspunktet. Eller bruk slettetasten.
 • Kontroll-D: Slett tegnet til høyre for innsettingspunktet. Eller bruk Fn-slettetast.
 • Fn-slettetast: Slett framover på tastaturer som ikke har en Slett framover-tast. Eller bruk Kontroll-D.
 • Kontroll-K: Slett teksten mellom innsettingspunktet og slutten på linjen eller avsnittet.
 • Fn–pil opp: Side opp: Rull opp én side. 
 • Fn–pil ned: Side ned: Rull ned én side.
 • Fn–pil venstre: Hjem: Gå til begynnelsen av et dokument.
 • Fn–pil høyre: Slutt: Gå til slutten av et dokument.
 • Kommando–pil opp: Flytt innsettingspunktet til begynnelsen av dokumentet.
 • Kommando–pil ned: Flytt innsettingspunktet til sluttende av dokumentet.
 • Kommando–pil venstre: Flytt innsettingspunktet til begynnelsen av gjeldende linje.
 • Kommando–pil høyre: Flytt innsettingspunktet til slutten av gjeldende linje.
 • Tilvalg–pil venstre: Flytt innsettingspunktet til begynnelsen av forrige ord.
 • Tilvalg–pil høyre: Flytt innsettingspunktet til slutten av neste ord.
 • Skift–Kommando–pil opp: Marker teksten mellom innsettingspunktet og begynnelsen av dokumentet.
 • Skift–Kommando–pil ned: Marker teksten mellom innsettingspunktet og slutten av dokumentet.
 • Skift–Kommando–pil venstre: Marker teksten mellom innsettingspunktet og begynnelsen på gjeldende linje.
 • Skift–Kommando–pil høyre: Marker teksten mellom innsettingspunktet og slutten på gjeldende linje.
 • Skift–pil opp: Utvid tekstmarkeringen til nærmeste tegn på den samme horisontale plasseringen på linjen over.
 • Skift–pil ned: Utvid tekstmarkeringen til nærmeste tegn på den samme horisontale plasseringen på linjen under.
 • Skift–pil venstre: Utvid tekstmarkeringen ett tegn mot venstre.
 • Skift–pil høyre: Utvid tekstmarkeringen ett tegn mot høyre.
 • Tilvalg–Skift–pil opp: Utvid tekstmarkeringen til begynnelsen av gjeldende avsnitt, så til begynnelsen av neste avsnitt hvis kombinasjonen trykkes på nytt.
 • Tilvalg–Skift–pil ned: Utvid tekstmarkeringen til slutten av gjeldende avsnitt, så til slutten av neste avsnitt hvis kombinasjonen trykkes på nytt.
 • Tilvalg–Skift–pil venstre: Utvid tekstmarkeringen til begynnelsen av gjeldende ord, så til begynnelsen av neste ord hvis kombinasjonen trykkes på nytt.
 • Tilvalg–Skift–pil høyre: Utvid tekstmarkeringen til slutten av gjeldende ord, så til slutten av neste ord hvis kombinasjonen trykkes på nytt.
 • Kontroll-A: Flytt til begynnelsen av linjen eller avsnittet.
 • Kontroll-E: Flytt til slutten av linjen eller avsnittet.
 • Kontroll-F: Flytt ett tegn fram.
 • Kontroll-B: Flytt ett tegn tilbake.
 • Kontroll-L: Midtstill markøren eller merket område i det synlige området.
 • Kontroll-P: Flytt én linje opp.
 • Kontroll-N: Flytt én linje ned.
 • Kontroll-O: Sett inn en ny linje etter innsettingspunktet.
 • Kontroll-T: Bytt tegnet bak innsettingspunktet med tegnet foran innsettingspunktet.
 • Kommando–venstre sløyfeparentes ({): Venstrejuster.
 • Kommando–høyre sløyfeparentes (}): Høyrejuster.
 • Skift–Kommando–stolpe (|): Sentrer.
 • Tilvalg-Kommando-F: Gå til søkefeltet. 
 • Tilvalg-Kommando-T: Vis eller skjul en verktøylinje i programmet.
 • Tilvalg-Kommando-C: Kopier stil: Kopier formateringsinnstillingene for det markerte objektet til utklippstavlen.
 • Tilvalg-Kommando-V: Lim inn stil: Bruk den kopierte stilen på det markerte objektet.
 • Tilvalg-Skift-Kommando-V: Lim inn med gjeldende stil: Bruk stilen fra det omkringliggende innholdet på objektet som limes inn i det innholdet.
 • Tilvalg-Kommando-I: Vis eller skjul Inspektør-vinduet.
 • Skift-Kommando-P:  Utskriftsformat: Vis et vindu for valg av dokumentinnstillinger.
 • Skift-Kommando-S: Vis Arkiver som-dialogruten, eller dupliser gjeldende dokument.
 • Skift–Kommando–minustegn (-): Reduser størrelsen på det markerte objektet.
 • Skift–Kommando–plusstegn (+): Øk størrelsen på det markerte objektet. Kommando–likhetstegn (=) utfører samme funksjon.
 • Skift–Kommando–spørsmålstegn (?): Åpne Hjelp-menyen.

Andre snarveier

Hvis du vil se flere snarveier, kan du se på snarveisforkortelsene som vises i menyene i programmene dine. Hvert program kan ha sine egne snarveier, og snarveier som fungerer i ett program, fungerer kanskje ikke i et annet. 

Publiseringsdato: